« на головну 23.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «МАЙНО, СТВОРЕНЕ ПРАЦЕЮ І КОШТАМИ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛОК, МАЄ СЛУГУВАТИ ЛЮДЯМ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «МАЙНО, СТВОРЕНЕ ПРАЦЕЮ І КОШТАМИ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛОК, МАЄ СЛУГУВАТИ ЛЮДЯМ»

Спікерами на заході виступли: Го­лова ФПУ Григорій Осовий, члени Президії ФПУ Ярема Жугаєвич, голо­ва Профспілки працівників авіабуду­вання та машинобудування України, та Наталя Землянська, голова Всеу­країнської профспілки виробнични­ків, підприємців та трудових мігран­тів, а також Ганна Гайдамака, заступ­ник голови правління «Укрпрофоздо­ровниці».

Григорій Осовий сфокусував увагу на системному наступі державних ор­ганів влади на майнові права профспі­лок, що означає можливий удар по на­ціональному профспілковому руху. Влада вже понад два роки ініціює кри­мінальні справи проти ФПУ. Прово­дять обшуки, арешти профспілкових діячів, накладають арешт на майнові об’єкти, які законно належать проф­спілкам. Таке протистояння навколо профспілкового майна вже потребує втручання у цю справу безпосередньо Президента України Володимира Зе­ленського, а український парламент має справедливо вирішити питання профспілкового майна на користь простих людей.

22 грудня 2022 року Рада ФПУ роз­глянула питання про захист майно­вих прав членів профспілок, а також можливі наслідки для людей від ши­рокомасштабного наступу на майнові права профспілок, який здійснюють через урядові законопроєкти №№ 6420 і 6421, проголосовані у парламенті в першому читанні.

Слід розуміти, що існує реальна за­гроза втратити майно, створене пра­цею і коштами членів профспілок, яке має слугувати людям. І усвідомлюва­ти, що з передачею майна профспілок у власність держави прості люди бу­дуть позбавлені до нього доступу. Фактично відбувається експропріація майна ФПУ.

Таким чином демонструють силу влади, а не силу закону.

Рада ФПУ звернулась до Президен­та України, Уряду, спікера парламен­ту та народних депутатів із закликом негайно відреагувати та справедливо врегулювати ситуацію. Закликаємо до перемовин представників вищих органів влади і всіх тих інституцій, які залучені до процесу дослідження зазначеного конфлікту.

Голова ФПУ підкреслив: «Ми за діа­лог, бо сьогодні нашій державі потріб­на згуртованість, солідарність і консо­лідація. Державі бажано звертати ува­гу не тільки на бізнес, а й поважати людину праці, як і належить соціаль­но спрямованим державам».

Наталя Землянська наголосила, що за останні 30 років профспілкам вда­лося зберегти мережу санаторно-ку­рортних закладів і вони зараз слугу­ють простим людям. Вона звернула увагу на те, що міжнародні і європей­ські профспілкові об’єднання підтри­мують законність набуття власності ФПУ. Вони вважають, що відчуження профспілкової власності на користь держави порушує міжнародні зобов’язання України на її шляху до ЄС.

Ярема Жугаєвич вважає, що «ко­пирсання» в питаннях профспілково­го майна гальмує розвиток економіки через неконструктивний підхід дер­жавних органів до приватної власнос­ті. До того ж, приміром, санаторії Мі­ністерства оборони України, яких ра­ніше вистачало, щоб задовольнити потребу на теренах всього СРСР, зараз практично знищені. Натомість проф­спілкова санаторно-курортна система збережена і працює.

Ганна Гайдамака розповіла про те, як профспілкові санаторії з початку російської агресії приймають вну­трішньо переміщених осіб. Вона під­креслила, що профспілки за період не­залежності не лише зберегли, а й роз­ширили технічні можливості матері­ально-технічної бази санаторно-ку­рортної системи, де працює кваліфіко­ваний медичний персонал.

31.01.2023


ПРЕСЦЕНТР ФПУ

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання