« на головну 21.04.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (996)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок

Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно
Офіційно
  Секвестр держбюджету відбувся, однак з урахуванням принципових зауважень профспілок
Секвестр держбюджету відбувся, однак з урахуванням принципових зауважень профспілок 31 липня Верховна Рада на закритому засіданні ухвалила зміни до держ­бюджету і Податкового кодексу, подані Кабіне­том Міністрів України. В проекті змін усунуто най­більш проблемні питан­ня соціальної сфери, зо­крема щодо надання неоплачуваної двомісяч­ної відпустки для держ­службовців.
 
Офіційно
  Захистити права працівників підприємств, що підлягають приватизації
Захистити права працівників підприємств, що підлягають приватизації Нова хвиля приватизації державного майна від­будеться відповідно до списку об’єктів, визначе­них у прийнятому 17 лип­ня Кабінетом Міністрів України Розпорядженні «Про затвердження пере­ліку об’єктів права дер­жавної власності, що під­лягають приватизації у 2014 році», повідомляє Департамент виробничої політики та колдоговірної роботи.
 
Офіційно
  Відкрите звернення щодо підтримки вітчизняних автовиробників до Президента України та Верховної Ради України
Відкрите звернення  щодо підтримки вітчизняних автовиробників до Президента України та Верховної Ради України Шановні керівники держави! Від імені трудового колективу ПАТ «Запорізький автомобілебу­дівний завод» звертаємося до вас із приводу критичної ситуації, що склалася на нашому підприємстві та підприємствах-суміжниках.
 
Офіційно
  Європейські профспілки солідарні з ФПУ
Європейські профспілки солідарні з ФПУ Лист Генерального секретаря Європейської федерації профспілок громадського обслуговування (ЕФПГО) Яна Віллема Гаудріаана Президенту України Петру Порошенку, Голові Верховної Ради України Олександру Турчинову, депутатам Верховної Ради України з приводу перешкоджання роботі профспілок в Україні
 
Офіційно
  Атака на Федерацію профспілок України
Атака на Федерацію профспілок України Атака на федерацію профспілок України Лист керівництву України від Генерального секрета­ря Міжнародної конфеде­рації профспілок Шаран Барроу та Генерального секретаря Європейської конфедерації профспілок Бернадетт Сеголь:
 
Офіційно
  Заява Федерації профспілок України щодо запровадження нових принципів розбудови демократичної, соціальної та правової держави
Заява Федерації профспілок України  щодо запровадження нових принципів розбудови демократичної, соціальної та правової держави Федерація профспі­лок України ціле­спрямовано ви­ступає за розви­ток України як су­веренної, незалежної, демо­кратичної, соціальної, пра­вової держави на основі утвердження та забезпе­чення прав і свобод грома­дян.
 
Офіційно
  Звіт про виконання бюджету фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2013 рік
Звіт про виконання бюджету фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2013 рік На виконання бюджету Фон­ду, затвердженого постано­вою правління від 31.07.2012 № 40 (зі змінами), доходна частина бюджету Фонду за 2013 рік склала 11 580,3 млн гривень, або 95,9% до плану. Від сплати єди­ного внеску до Фонду надійшло 10 161,1 млн гривень (95,9% до плану). В порівнянні з 2012 роком ці надхо­дження зросли на 4,8%. Від частко­вої оплати за путівки надійшло 300,8 млн гривень, або 95,0% до пла­ну (123,1% до відповідного показни­ка 2012 року). Інші надходження (пеня, штрафи, не прийняті до залі­ку витрати, надходження з держав­ного бюджету) – 68,8 млн гривень, що складає 63,3% до плану. Протя­гом 2013 року кошти на відшкоду­вання видатків Фонду по виплаті матеріального забезпечення за­страхованим особам, які постраж­дали внаслідок аварії на ЧАЕС, не надходили. Станом на 01.01.2014 за­боргованість державного бюджету перед Фондом за цією статтею скла­ла 101,7 млн гривень.
 
Офіційно
  Відкритий лист Федерації професійних спілок України щодо протиправного зазіхання на профспілкове майно
Відкритий лист Федерації професійних спілок України щодо протиправного зазіхання на профспілкове майно Президенту України Петру Порошенку, голові Верховної Ради України Олександру Турчинову, Прем’єр-міністру України Арсенію Яценюку, головам депутатських фракцій та груп, депутатам, які не входять до депутатських фракцій та груп
 
Офіційно
  Заява генерального секретаря МКП Шаран Барроу про ситуацію в Україні
Заява генерального секретаря МКП Шаран Барроу про ситуацію в Україні Профспілки всього світу з величезною стурбованіс­тю стежать за тривожним розвитком кризи в Украї­ні, її відгомонами в регіо­ні та за його межами. Криза позна­чилась головним чином безпосе­редньо на житті звичайних лю­дей, простих громадян, а також спільнот, громадянських струк­тур, роблячи їх майбутнє все більш невизначеним на багато ро­ків наперед.
 
Офіційно
  Позиція ФПУ щодо легалізації трудових відносин
Позиція ФПУ щодо легалізації трудових відносин Профспілки стурбовані вкрай високим рівнем ті­нізації економіки, однією зі складових якої є випла­та заробітної плати «у конвертах» і праця без належного оформлення. Ці явища несуть загрозу націо­нальній економіці, знищують ци­вілізовані трудові відносини, а відтак позбавляють людей віри у справедливість та законність. За оцінками експертів, в Укра­їні майже 50% заробітної плати виплачується за тіньовими схема­ми, при цьому в «тіні» працює до 7 мільйонів українців.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

24.03.2019 23:44

24.03.2019 23:43

24.03.2019 23:27

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання