« на головну 24.11.2017
Архів номерів  •  Актуальний номер » (920)
19
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно
Офіційно
  Переваги нового Трудового кодексу України
Переваги нового Трудового кодексу України Проект Трудового кодексу в редакції, яку підтримав профільний комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та праці, відображає інтере­си трудівників, адже його метою є: визначення основних засад реалізації пе­редбачених Конституцією України трудових прав і гарантій працівників; створення належних умов праці; забезпечення захисту інтересів працівни­ків і роботодавців.
 
Офіційно
  Звернення Президії Федерації профспілок України до профспілкових організацій з нагоди Всесвітнього дня охорони праці 28 квітня
Звернення Президії Федерації профспілок України до профспілкових організацій з нагоди Всесвітнього дня охорони праці 28 квітня ШАНОВНІ КОЛЕГИ, СПІЛЧАНИ ! На підприємствах України залишається вкрай низь­ким рівень безпеки праці на виробництві. Щороку збільшується кількість пра­цюючих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, а в основних галузях економі­ки вона перевищує 27%.
 
Офіційно
  Гасло 2012 року – «Сприяння охороні праці в «зеленій» економіці»
Гасло 2012 року – «Сприяння охороні праці в «зеленій» економіці» ЗВЕРНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ З ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З НАГОДИ ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ В РАМКАХ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ЦЕНТРАЛЬНИХ І МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОБ’ЄДНАНЬ РОБОТОДАВЦІВ, ПРОФСПІЛОК, ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, КЕРІВНИКІВ І ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ
 
Офіційно
  ЗАЯВА З НАГОДИ 26-Ї РІЧНИЦІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
ЗАЯВА З НАГОДИ 26-Ї РІЧНИЦІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Аварія на Чор­нобильській АЕС - це ве­лика техноген­на й екологіч­на катастрофа, що має тяжкі наслідки соціаль­ного, демографічного, економічного та соціально-психологічно­го характеру. Професійні спілки України пам’ятають про мужність і само­відданість сотень ти­сяч учасників ліквідації наслідків аварії на Чор­нобильській АЕС - пред­ставників усіх республік колишнього Союзу РСР, які, ризикуючи життям і здоров’ям, виконали свій громадський обов’язок за­ради майбутнього при­йдешніх поколінь, збере­ження людської циві­лізації.
 
Офіційно
  Звернення ФПУ до народних депутатів України
Звернення ФПУ до народних депутатів України Профспілкові організації Ук­раїни висловлюють свою стурбованість у зв’язку із за­стосуванням Закону України «Про захист персональних даних». Практика свідчить про наявність у ньому прога­лин, які унеможливлюють безумовне виконання норм, що може спричинити безпід­ставне притягнення до ад­міністративної та криміналь­ної відповідальності посадо­вих осіб – володільців баз персональних даних, якими також є профспілкові органі­зації всіх рівнів.
 
Офіційно
  Інформація про виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 9 місяців 2011 року
Інформація про виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 9 місяців 2011 року Виконання доходної частини бюджету Фонду за даними фінансово­го звіту про виконання бюджету Фонду соці­ального страхування з тимчасової втрати пра­цездатності за 9 місяців 2011 року становить 6 106,4 млн грн (без ураху­вання результату вико­нання бюджету Фонду за 2010 рік), або 95,3% до планового показника, затвердженого правлін­ням Фонду, та 105,9% до аналогічного періоду минулого року.
 
Офіційно
  ЗАЯВЛЕНИЕ Всеобщей конфедерации профсоюзов в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Федерации профсоюзов Украины
ЗАЯВЛЕНИЕ Всеобщей конфедерации профсоюзов в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Федерации профсоюзов Украины Общественная организация Всеобщая конфедерация проф­союзов – международное проф­союзное объединение (ВКП), членские организации которо­го объединяют...
 
Офіційно
  Відкритий лист стосовно впровадження додаткових необґрунтованих психофізіологічних експертиз для працівників транспорту
Відкритий лист стосовно впровадження додаткових необґрунтованих психофізіологічних експертиз для працівників транспорту Від імені всеукраїнських профспі­лок транспорту висловлюємо вам свою повагу та звертаємося з при­воду майбутнього впровадження Міністерством охорони здоров’я України для працівників транспор­ту та інших працівників додатко­вих і необґрунтованих вимог щодо психофізіологічної експертизи.
 
Офіційно
  Резолюція всеукраїнської акції «Профспілки проти бідності»
Резолюція всеукраїнської акції «Профспілки проти бідності» Ми, представники профспілкового руху країни, що зібрали­ся на майдані Незалежності в День боротьби з бідністю, демонструємо єдність та готовність обстоювати свої права на гідну працю, гідну зарплату, гідні та безпечні умови праці, виявляємо солідарність для захисту прав ве­теранів, молоді, жінок, протестуємо проти тотального поширення бідності серед населення України – країни в центрі Європи.
 
Офіційно
  Відкрите звернення Федерації професійних спілок України до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Н.І. КАРПАЧОВОЇ
Відкрите звернення  Федерації професійних спілок України до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Н.І. КАРПАЧОВОЇ Шановна Ніно Іванівно! Федерація профспілок України вирішила зверну­тися до Вас із приводу ма­сового й незаконного кри­мінального переслідуван­ня працівниками Генераль­ної прокуратури під наду­маними приводами грома­дян України, намагання нав’язати ЗМІ та громад­ськості думку про нібито існування серед працівни­ків Федерації профспілок України затятих злочин­ців, розкрадачів державної власності.
 

Сторінки: « 11 12 13 14

НОВИНИ

23.10.2017 22:16

23.10.2017 22:15

16.10.2017 13:48

16.10.2017 13:47

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:41

11.10.2017 12:40

02.10.2017 01:36

02.10.2017 01:35

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів
УВАГА!

В №9 за 3 березня 2011 року було надруковано статтю "Доплати дітям війни: підтримка чи знущання?", у якій йшлося про ігнорування Пенсійним фондом ЗУ "Про соціальний захист дітей війни", згідно з яким ця категорія пенсіонер в має право на надбавку у розмірі 30% мінімальної пенсії . Усіляки ділки від адвокатури пропонують пенсіонерам допомогу у складанні позовної заяви за розцінками від 150 до 370 гривень. Прагнучи заощадити пенсійні гроші, ми пропонуємо використати ШАБЛОН, за яким кожен з дітей війни може самостійно скласти позовну заяву.

Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2015©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання