« на головну 21.03.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (993)
14
Березень
 
Інтерв’ю
 
Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»

Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально
Актуально
  Вибори до Європарламенту: лівий курс
Вибори до Європарламенту: лівий курс У травні 2019 року відбудуться вибори до Європарла­менту. І схоже, за їх результатами політика Євросоюзу буде змінюватися. Для України ці вибори чи не важливі­ші за наші президентські. То чого ж нам чекати?
 
Актуально
  Розпочалася масштабна монетизація субсидій
Розпочалася масштабна монетизація субсидій Із березня Уряд розпочав випла­ту субсидій готівкою тим громадя­нам, яким субсидію призначено у 2018 році.
 
Актуально
  Прояви дискримінації жінок можна подолати через гендерний баланс представництва у владі
Прояви дискримінації жінок можна подолати через гендерний баланс представництва у владі 25 січня, напередодні Всесвітньої ради Соціалістичного Інтерна­ціоналу (детальніше див. у попередньому номері «ПВ») Жіночий Соціалістичний Інтернаціонал провів засідання виконавчого комі­тету, в якому взяла участь представниця від найбільшої профспіл­кової організації України – Федерації профспілок України.
 
Актуально
  Мораторій на банкрутство державних шахт продовжено
Мораторій на банкрутство державних шахт продовжено 16 січня 2019 року Президент Укра­їни Петро Поро­шенко підписав Закон України № 2658-VIII «Про вне­сення змін до дея­ких законів Украї­ни щодо створення умов для забезпе­чення державної політики у вугіль­ній галузі», при­йнятий Верховною Радою України 18 грудня 2018 року.
 
Актуально
  Пенсійне забезпечення – 2019: мовою цифр
Пенсійне забезпечення – 2019: мовою цифр Цьогоріч в Україні вперше буде здійснено перерахунок пенсій в автоматичному режи­мі на основі чіткої формули, що враховує показник серед­ньої зарплати та рівня інфля­ції. Відтепер індексація буде щорічною і не залежатиме від політичних рішень. Як обчис­люватимуться пенсії у 2019 році, «ПВ» розбиралися спіль­но з Управлінням соціального страхування і пенсійного за­безпечення апарату ФПУ.
 
Актуально
  Нове законодавство у новому році: що змінилося?
Нове законодавство у новому році: що змінилося? Хоча й незначне, але зростання мінімальної заробітної плати, осучаснення пенсій, «живі гроші» замість пільг і субсидій, зліт тарифів на опалення та гарячу воду, збільшення штрафних санкцій за порушення трудово­го законодавства, старт проекту «муніципальна няня», донорство після смерті – позитивні й не дуже зако­нодавчі зміни торкаються практично всіх сфер життя українців. «ПВ» спробували з’ясувати, що змінилося з 1 січня 2019 року.
 
Актуально
  Права людини
Права людини 10 грудня світ відзначив міжнародне свято – День прав людини
 
Актуально
  Григорій Осовий: «Для нас на сьогодні є надважливим підвищення рівня проведення правозахисної роботи та спрямування її на конкретних членів профспілок»
Григорій Осовий: «Для нас на сьогодні є надважливим підвищення рівня проведення правозахисної роботи та спрямування її на конкретних членів профспілок» Глобалізація та підвищення впли­ву бізнесу на соціально-економіч­ні процеси вимагає від суспільства особливої уваги до проблем забез­печення прав людини, насамперед прав найманих працівників. Важ­лива та відповідальна місія тут на­лежить профспілкам, як найбільш послідовним захисникам інтересів людей праці. Про це заявив Голова СПО об’єднань профспілок, Голо­ва Федерації профспілок України Григорій Осовий у своєму висту­пі на міжнародному науково-прак­тичному семінарі «Зміцнення засад у сфері бізнесу та прав людини: драйвери для України», що відбув­ся 13 листопада в м. Києві.
 
Актуально
  Європейський суд з прав людини став на бік профспілок у майновому спорі
Європейський суд з прав людини став на бік профспілок у майновому спорі 9 жовтня Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі «Благодійний фонд «Батьківська турбота» проти України», яким повністю під­тримав правову позицію укра­їнських профспілок та висвіт­лив поведінку держави та її органів управління у справах щодо профспілкового майна не лише як антипрофспілкову, а як таку, що повністю супере­чить європейським цінностям, до яких так прагне Україна.
 
Актуально
  Спільний пошук шляхів забезпечення гідної праці для всіх працюючих
Спільний пошук шляхів забезпечення гідної праці для всіх працюючих 8 жовтня у Міжнародному цен­трі культури і мистецтв проф­спілок України Федерація профспілок України провела круглий стіл «Майбутнє сфе­ри праці та 100-річчя Міжна­родної організації праці». Тра­диційно у рамках відзначення Дня дій за гідну працю проф­спілки привернули увагу сус­пільства до найкритичніших проблем у сфері трудових від­носин, стану дотримання тру­дових прав і прав профспілок, необхідності спільного пошу­ку шляхів забезпечення гідної праці для всіх працюючих.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

28.02.2019 20:10

28.02.2019 19:02

28.02.2019 19:01

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання