« на головну 31.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1076)
22
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство
Суспільство
  Розвиток громадянського суспільства в Україні
Розвиток громадянського суспільства в Україні Нещодавно в Будинку спі­лок, відповідно до рішення Спільного представницько­го органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національ­ному рівні, відбулася пре­зентація наукової допові­ді Національного інституту стратегічних досліджень «Про стан розвитку грома­дянського суспільства в Укра­їні». Представляв доповідь завідувач сектору громадян­ського суспільства відділу по­літичних стратегій НІСД Олек­сандр Корнієвський.
 
Суспільство
  Вища освіта: чи є перспективи?
Вища освіта: чи є перспективи? Протягом двох днів 18–19 жовтня у сто­личному Будинку спілок проходив Всеук­раїнський форум лідерів студентських профспілкових організацій. Серед пи­тань, що найбільше турбують молодь та які обговорювалися під час форуму, зокрема, поліпшення якості вищої осві­ти, підвищення конкурентоспромож­ності випускників вищих навчальних за­кладів на ринку праці, належна організа­ція стажування та практики студентів на виробництві, їх соціально-економіч­ний захист тощо.
 
Суспільство
  Укрпошта: на шляху до інновацій
Укрпошта:   на шляху до інновацій Листоноша з мобільним те­лефоном, терміналом для оплати послуг кредитною карткою на новому автомо­білі, моторолері чи велосипе­ді, та ще й у гарній формі – чи стане це реальністю, по­каже час. А поки що все це та багато іншого ввійшло до ам­бітних планів та цілей Укрпошти. Так, у рамках прове­дення Всеукраїнського поштового форуму Укрпошта представила комплекс захо­дів стратегічного розвитку підприємства до 2017 року.
 
Суспільство
  Формула українського економічного дива
Формула українського економічного дива Нещодавно в Ялті відбув­ся міжнародний саміт (Ялтинська європейська стратегія (YES), в якому взяли участь близько 200 представників політич­них, ділових і громадсь­ких кіл з понад 20 країн світу. Його учасники обго­ворювали можливість повторення в Україні еко­номічного успіху Грузії, країн Південно-Східної Азії та Центральної Єв­ропи, які за короткий пе­ріод стали лідерами ре­гіону. Експерти й еконо­місти зі світовим ім’ям, єврочиновники, а також вітчизняні політики та бізнесмени розмірковували над питаннями, на чому має будуватися ук­раїнське економічне диво і чому його досі не відбулося.
 
Суспільство
  Глобалізації капіталу – глобалізацію профспілок!
Глобалізації капіталу – глобалізацію профспілок! Із приходом кілька років тому в Україну великої транснаціональ­ної корпорації «ЄвразХолдинг» (володіє майже 30 підприємства­ми в Росії та усьому світі) для багатьох працівників гірничо-ме­талургійного комплексу Дніпро­петровщини поняття «глобалі­зація виробництва» із суто тео­ретичного і начебто дуже далекого перетворилося на жорс­тку реальність. Однак спроби ТНК диктувати українцям свої умови наштовхнулися на не менш жорсткий опір профспілки металургів і гірників. Солідар­ність із ними виявили й колеги-профспілковці «євразівських» під­приємств у Росії та Казахстані, змусивши власника компанії пана Абрамовича рахуватися з їхньою думкою.
 
Суспільство
  1 вересня у 40 нових школах уперше пролунає шкільний дзвоник
1 вересня у 40 нових школах уперше пролунає шкільний дзвоник До Дня знань буде здано в експлуатацію 40 нових шкіл на 14,5 тисячі уч­нівських місць, повідомив Прем’єр-міністр України Микола Азаров під час засідання Кабінету Міністрів.
 
Суспільство
  Доступне житло: утопія чи перспектива?
Доступне житло:  утопія чи перспектива? Стаття 47 Конституції України визначає, що «ко­жен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожен громадянин матиме змогу побудува­ти житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального за­хисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступ­ну для них плату відповідно до закону». Тим часом на практиці забезпечення реалізації цього права не є ефективним.
 
Суспільство
  Товарам і послугам – найкращу якість
Товарам і послугам – найкращу якість Державний комітет України з питань технічного регу­лювання та споживчої політики як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом 2003 року за­початкував проведення Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України». Захід проводиться на виконання Указу Пре­зидента України від 23.02.2001 № 113/2001 «Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 № 1502 «Про щорічний Всеукраїнський конкурс якості».
 
Суспільство
  Стратегію дій – у практику
Стратегію дій – у практику Навчання профспіл­кових кадрів і активу – один з пріоритет­них напрямів роботи Закарпатської облас­ної ради профспілок (голова Іван Король). Цю функцію успішно виконує обласний навчально-методичний центр профспілок на­шого краю. У розпоря­дженні слухачів та викладачів – просто­рі, комфортні холи й аудиторії, працівни­ки центру мають зручні, сучасно облад­нані кабінети з необ­хідною офісною тех­нікою. Усі аудиторії та приміщення за­кладу оснащені сучас­ним навчальним об­ладнанням.
 
Суспільство
  Українці не повинні жити в злиднях
Українці не повинні жити в злиднях Визначення со­ціальних за­вдань і механіз­мів подолання та запобігання бідності – над цим питанням невпинно пра­цюють фахівці Федерації проф-спілок України. Що вже зробле­но профспілка­ми в цьому на­прямі?
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

27.10.2020 13:22

27.10.2020 13:21

27.10.2020 13:20

27.10.2020 13:18

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання