« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

ЯПОНСЬКИЙ ПРОЄКТ: ДОСЛІДЖЕННЯ «ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО» БОЛЮ

ЯПОНСЬКИЙ ПРОЄКТ: ДОСЛІДЖЕННЯ «ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО» БОЛЮ

Н а початку весни Всеукраїнський

благодій-

ний фонд «Журналіст-

ська ініціатива» про-

водить інформаційну

кампанію «Здоров’я майбутніх

поколінь». Вона пов’язана з

круглою датою – 10-ми роковина-

ми однієї з найбільших у світі

атомних аварій, що сталася 11

березня 2011 року на японській

АЕС «Фукусіма-1», а також при-

йдешніми 35-ми роковинами

Чорнобильської катастрофи.

Засновниця й президент фонду

Людмила Мех нагадала, що в травні

2019-го Україну відвідала делегація

фонду із Сайтами, очолюваного гро-

мадським діячем Джунічі Ковакою.

Гості зустрілися з керівництвом Цен-

трального комітету Профспілки пра-

цівників атомної енергетики та про-

мисловості України й ознайомилися з

її діяльністю щодо соціального захис-

ту «чорнобильців». За круглим столом

з ініціаторами зустрічі розмовляли

заступники голови Атомпрофспілки

Олексій Лич та Павло Прудніков.

Цьогоріч очільник непідприєм-

ницького фонду, який у Японії видає

журнал про безпеку харчових про-

дуктів і життя, підготував до друку

велику за обсягом статтю про соці-

альну ініціативу, відому в Україні,

як Японський проєкт. Пропонуємо

увазі читачів витяги з цієї роботи про

те, які порушення виникають унаслі-

док внутрішнього опромінення орга-

нізму, і чи можна вважати прийнят-

ними чинні міжнародні стандарти

радіаційного забруднення харчів.

ЧИМ ШКІДЛИВЕ

ВНУТРІШНЄ ОПРОМІНЕННЯ

Ініціатори Японського проєкту,

якому цьогоріч виповнюється 9 ро-

ків, звернули увагу на те, що вну-

трішнє радіаційне опромінення при-

зводить до ушкодження м’язових

тканин і нервової системи організму.

«Усі діти хворі!» – сказали нам у

школі села Можари поблизу Овруча

на Житомирщині, – пише Джунічі

Ковака. – Відтоді ми активно вклю-

чилися в оздоровлення й лікування

дітей, які проживають на територі-

ях, забруднених унаслідок аварії на

Чорнобильській АЕС. Ці наші дослі-

дження в Україні згодом стали відо-

мими, як Японський проєкт, і з

вдячністю сприйняті місцевими

жителями.

У процесі роботи ми з’ясували, що

при оцінці безпечності харчових про-

дуктів слід враховувати шкоду, якої

завдає внутрішнє опромінення

м’язовим тканинам, нервовій системі

та клітинам мозку. І дійшли висно-

вку, що чинний міжнародний стан-

дарт радіоактивного забруднення

харчових продуктів потрібно істотно

знизити. Коли сталася аварія на АЕС

«Фукусіма-1» 2011 року, всі знали, що

радіація небезпечна. Шкідливість зо-

внішнього опромінення добре відо-

ма, але іншим небезпечним факто-

рам не приділялось належної уваги.

Під час другого дослідження в

Україні, проведеного 29 травня 2012

року в селі на незабрудненій терито-

рії за 50 км на південь від Києва, ми

опитали переселенців із заражених

територій і вперше почули від 4-річ-

ної дівчинки, що у неї болять коліна.

Звідти ми поїхали збирати інформа-

цію на заражені території.

1 червня, проїжджаючи повз село

Можари, приблизно за 125 км на захід

від ЧАЕС, вирішили зупинитися біля

школи. «Як почуваються діти?» – по-

09.03.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання