« на головну 23.03.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (993)
14
Березень
 
Інтерв’ю
 
Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»

Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство
Суспільство
  Профспілки долають бідність
Профспілки долають бідність Задля забезпечен­ня реалізації права профспілок на участь у визначенні соціаль­них завдань і меха­нізмів подолання та запобігання біднос­ті, підвищення їх авто­ритету і затребуванос­ті в реалізації заходів, спрямованих на ви­конання зобов’язань України щодо бороть­би з бідністю, протя­гом року було прове­дено чималу роботу.
 
Суспільство
  Хочеш їхати – давай паспорт
Хочеш їхати – давай паспорт Іменні квитки на залізничний транспорт, від яких відмовилися п’ять років тому, знову з’являться в Україні. З1 січня 2013 року Укрза­лізниця повертається до практики продажу квитків на потяги лише за наявності документа, що засвід­чує особу пасажира. Основна мета такого кроку, як стверджують іні­ціатори відновлення персоніфіко­ваних проїзних документів, – за­побігання тотальним спекуляціям. Аміністр інфраструктури Борис Колесніков зазначає, що таке рі­шення ухвалено на прохання та в інтересах тисяч пасажирів, котрі звернулися до міністерства.
 
Суспільство
  Непоінформований означає здоровий
Непоінформований означає здоровий В Україні вже понад місяць діє заборона реклами цигарок та тютюнових виробів. «Профспілкові вісті» дізнавалися, як вико­нуються вимоги зако­ну, і як до цього став­ляться всі зацікавлені сторони.
 
Суспільство
  Соціальний працівник – має звучати гордо
Соціальний працівник – має звучати гордо Щорічно першої неді­лі листопада в Україні відзнача­ється День праців­ника соціальної сфери. Це свято людей, які щоденно й щогодини діляться своїм ду­шевним теплом з тими, хто найбільше його потребує: самотніми людьми похилого віку, інвалідами, дітьми-сиротами, багатодітними та малозабезпеченими сім’ями. Іне дивно, що працюва­ти тут може далеко не кож­ний, адже ця професія як жодна інша потребує вміння перейматися чужим болем та співчувати йому. Аще брати на себе відповідаль­ність за долю іншої людини.
 
Суспільство
  Розвиток громадянського суспільства в Україні
Розвиток громадянського суспільства в Україні Нещодавно в Будинку спі­лок, відповідно до рішення Спільного представницько­го органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національ­ному рівні, відбулася пре­зентація наукової допові­ді Національного інституту стратегічних досліджень «Про стан розвитку грома­дянського суспільства в Укра­їні». Представляв доповідь завідувач сектору громадян­ського суспільства відділу по­літичних стратегій НІСД Олек­сандр Корнієвський.
 
Суспільство
  Вища освіта: чи є перспективи?
Вища освіта: чи є перспективи? Протягом двох днів 18–19 жовтня у сто­личному Будинку спілок проходив Всеук­раїнський форум лідерів студентських профспілкових організацій. Серед пи­тань, що найбільше турбують молодь та які обговорювалися під час форуму, зокрема, поліпшення якості вищої осві­ти, підвищення конкурентоспромож­ності випускників вищих навчальних за­кладів на ринку праці, належна організа­ція стажування та практики студентів на виробництві, їх соціально-економіч­ний захист тощо.
 
Суспільство
  Укрпошта: на шляху до інновацій
Укрпошта:   на шляху до інновацій Листоноша з мобільним те­лефоном, терміналом для оплати послуг кредитною карткою на новому автомо­білі, моторолері чи велосипе­ді, та ще й у гарній формі – чи стане це реальністю, по­каже час. А поки що все це та багато іншого ввійшло до ам­бітних планів та цілей Укрпошти. Так, у рамках прове­дення Всеукраїнського поштового форуму Укрпошта представила комплекс захо­дів стратегічного розвитку підприємства до 2017 року.
 
Суспільство
  Формула українського економічного дива
Формула українського економічного дива Нещодавно в Ялті відбув­ся міжнародний саміт (Ялтинська європейська стратегія (YES), в якому взяли участь близько 200 представників політич­них, ділових і громадсь­ких кіл з понад 20 країн світу. Його учасники обго­ворювали можливість повторення в Україні еко­номічного успіху Грузії, країн Південно-Східної Азії та Центральної Єв­ропи, які за короткий пе­ріод стали лідерами ре­гіону. Експерти й еконо­місти зі світовим ім’ям, єврочиновники, а також вітчизняні політики та бізнесмени розмірковували над питаннями, на чому має будуватися ук­раїнське економічне диво і чому його досі не відбулося.
 
Суспільство
  Глобалізації капіталу – глобалізацію профспілок!
Глобалізації капіталу – глобалізацію профспілок! Із приходом кілька років тому в Україну великої транснаціональ­ної корпорації «ЄвразХолдинг» (володіє майже 30 підприємства­ми в Росії та усьому світі) для багатьох працівників гірничо-ме­талургійного комплексу Дніпро­петровщини поняття «глобалі­зація виробництва» із суто тео­ретичного і начебто дуже далекого перетворилося на жорс­тку реальність. Однак спроби ТНК диктувати українцям свої умови наштовхнулися на не менш жорсткий опір профспілки металургів і гірників. Солідар­ність із ними виявили й колеги-профспілковці «євразівських» під­приємств у Росії та Казахстані, змусивши власника компанії пана Абрамовича рахуватися з їхньою думкою.
 
Суспільство
  1 вересня у 40 нових школах уперше пролунає шкільний дзвоник
1 вересня у 40 нових школах уперше пролунає шкільний дзвоник До Дня знань буде здано в експлуатацію 40 нових шкіл на 14,5 тисячі уч­нівських місць, повідомив Прем’єр-міністр України Микола Азаров під час засідання Кабінету Міністрів.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

28.02.2019 20:10

28.02.2019 19:02

28.02.2019 19:01

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання