« на головну 26.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1074)
08
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Збагачуємо здоров`ям
Збагачуємо здоров`ям
  Профспілкові оздоровниці зустрічають дітей
Профспілкові оздоровниці  зустрічають дітей Настала чудова літня пора – екза­мени й шкільні лінійки позаду, тож тепер саме час поміркувати, де від­почивати та набиратися сил до но­вого навчального року нашим дітям так, щоб і ми були спокійні й вони активно, з користю для здоров’я від­почили. А з огляду на зростання рів­ня захворюваності, поширення хво­роб серед дітей та збільшення кіль­кості дітей-інвалідів, питання ліку­вання та оздоровлення малечі стає ще актуальнішим. Аби не «ламати» голову, куди відправити своє чадо чи куди разом з ним поїхати, ми вам допоможемо, розповівши про оздо­ровниці профспілок України, які гос­тинно запрошують дітей і підліт­ків на лікування та відпочинок.
 
Збагачуємо здоров`ям
  Храм здоров’я святкує ювілей
Храм здоров’я  святкує ювілей 50-річчя профспілкового санаторію «Хмільник» – це не одноденне свято з оркестром, вітаннями та кон­цертною програмою, а результат щоденної наполегливої праці всього колективу. Напевно, не лише теплі слова, що лунали в святковому залі Палацу культури санаторію на честь ювілею, а й нагороди, вручені колективу й окремим працівни­кам, свідчать про сумлінну працю і належний рівень цього закладу. Серед поважних гостей, які особис­то привітали один з найкращих санаторіїв України, були Голова ФПУ Василь Хара, голова ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Микола Су­бота, колеги з інших українських санаторіїв, урядовці різного рівня. Також теплі слова на адресу сана­торію лунали від Прем’єр-міністра Миколи Азарова і Голови Верховної Ради Володимира Литвина, багатьох інших відомих людей… Щоправда, їхні вітання були пере­дані листівками.
 
Збагачуємо здоров`ям
  Курортний рай
Курортний рай Україна багата на різноманітні природні ресурси, які використовують у лікувально-оздоровчих цілях. М’який клімат, мінеральні води, мулові і торф’яні лікувальні грязі,теплі моря, гірські та степові ландшафти, лісові масиви, річки й озера створюють сприятливі умови для лікування багатьох захворювань.Практично немає хвороб, показаних для санаторно-курортного лікування, яких би не можна було лікувати на курортах України і, зокрема, в оздоровницях закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України (ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»).
 
Збагачуємо здоров`ям
  Зберегти реабілітаційну систему
Зберегти реабілітаційну систему Санаторно-курортна справа, в якій одне з голо­вних місць по­сідає віднов­лювальне лі­кування, є частиною державної по­літики, що дає змогу цілеспрямо­вано й ефективно здійснювати профілактику захворювань та, відповідно, зменшувати витрати із бюджету на оплату лікарняних листків. Медична реабілітація на­самперед спрямована на збережен­ня здоров’я нації та трудового по­тенціалу України.
 
Збагачуємо здоров`ям
  На краю прірви: робимо рішучий крок уперед?
На краю прірви: робимо рішучий крок уперед? Стан справ із розвитком спорту зазвичай якнайповні­ше характеризує як сьогодення, так і перспективи будь-якої країни. Регулярні заняття фізкультурою гаранту­ють, що нація в переважній більшості здорова, а відтак і спроможна до трудових звершень, натомість спорт високих досягнень як надбудова на базі масового забезпе­чує країні репутаційні та інвестиційні дивіденди. Тож зазвичай у розвинених країнах навіть не виникає пи­тання, масовим чи професійним спортом опікуватися – бо це нерозривно пов’язані елементи, хоч кожен і має свою специфіку. Разом з тим в Україні навіть на 20-му році незалежності влада, здається, досі не затямила, які ризики чекають на країну, де проблеми фізкультури й спорту відсуваються на …надцяте місце.
 
Збагачуємо здоров`ям
  Пропозиції ради керівників до Президії ФПУ, Верховної Ради та Кабінету міністрів України
Пропозиції ради керівників до Президії ФПУ, Верховної Ради та Кабінету міністрів України 1. Поновити норму частини 3 статті 12 Закону України «Про плату за землю», на­каз МоЗ України від 01.10.1998 № 289 «Про за­твердження Переліку спе­ціалізованих санаторіїв з реабілітації хворих, які звільняються від сплати зе­мельного податку» та вклю­чення до цього переліку са­наторно-курортних за­кладів товариства.
 
Збагачуємо здоров`ям
  У режимі жорсткої економії
У режимі жорсткої економії 22 лютого Рада керівників ЗАТ «Укрпрофоздоровни­ця» підбила підсум­ки фінансово-госпо­дарської діяльності за 2010 рік і обгово­рила питання ви­живання у складних умовах і збереження санаторно-курорт­ної системи за від­сутності фінансу­вання та значної затримки пла­тежів Виконавчою дирекцією Фонду со­ціального страху­вання з тимчасової втрати працездат­ності (ФССТВП).
 
Збагачуємо здоров`ям
  На який курорт поїхати?
На який курорт  поїхати? Активний ритм життя, щоденні стреси та перенапруження виклика­ють у людини одне бажання – відпочити та зберегти безцінний дару­нок – здоров’я! Тож санаторно-курортне лікування та оздоровлення не втрачає своєї актуальності. Лідером на українському ринку санатор­но-курортного оздоровлення є ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», яка об’єднує більш як 85 закладів, розташованих у різних регіонах України.
 
Збагачуємо здоров`ям
  Курорт Саки. Бальнеогрязьовий санаторій ім. АКАДЕМІКА М. Н. Бурденка
Курорт Саки.  Бальнеогрязьовий санаторій ім. АКАДЕМІКА М. Н. Бурденка Саки – стародав­ній курорт Криму, що розвинувся на базі власних уні­кальних природ­них лікувальних ресурсів: Сакського солоного озера з лі­кувальними грязя­ми й ропою, тер­мальних мінераль­них вод і морського узбережжя з піща­ними пляжами.
 
Збагачуємо здоров`ям
  Дорослі турботи задля щасливого дитинства
Дорослі турботи задля щасливого дитинства Щороку ФПУ проводить Всеукраїнський огляд профспілок і трудо­вих колективів на кращу орга­нізацію оздоров­лення й відпо­чинку дітей. Поглиблення економічної кри­зи нині спонука­ло всіх учасників оздоровчого про­цесу до більш ра­ціонального ви­користання коштів.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

04.10.2020 22:00

04.10.2020 21:59

29.09.2020 12:43

29.09.2020 12:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання