« на головну 27.11.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1079)
12
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера
Тема номера
  ВИМОГИ ШАХТАРІВ МАЄ БУТИ НЕВІДКЛАДНО ВИКОНАНО
ВИМОГИ ШАХТАРІВ МАЄ БУТИ НЕВІДКЛАДНО ВИКОНАНО 3 листопада у Федерації профспілок України відбулася зустріч де­легації шахтарів від трудового колективу ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» на чолі з головою первинної профспілкової організації Ві­ктором Гордієнком, голів первинних профспілкових організацій шахт ДП «Сели­діввугілля» та голови Сели­дівської територіальної орга­нізації профспілки Володи­мира Бабіча із заступником міністра енергетики Олек­сандром Зоріним.
 
Тема номера
  ВЕРХОВНА РАДА РОЗБЛОКУВАЛА ВИПЛАТИ ФССУ
ВЕРХОВНА РАДА РОЗБЛОКУВАЛА ВИПЛАТИ ФССУ «3 листопада Верхо­вна Рада проголо­сувала за законо­проєкт № 3692, од­ним з пунктів яко­го, нарешті, будуть розблоковані виплати Фонду соціального стра­хування України на спеціальну медичну допомогу, а також до­гляд, реабілітацію після перене­сених захворювань та травм, оздоровлення в санаторно-ку­рортних умовах для застрахова­них осіб!
 
Тема номера
  ЯК ПРОФСПІЛКИ ЗАХИЩАЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІД РОБОТОДАВЦІВ
ЯК ПРОФСПІЛКИ ЗАХИЩАЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІД РОБОТОДАВЦІВ Особливу увагу проф­спілки приділяють правозахисній роботі та громадському контролю за додержан­ням роботодавцями законодав­ства про працю. Через введення на території України карантин­них заходів суттєво змінився формат роботи підприємств та профспілкових організацій, що вплинуло також на здійснення такого контролю. Про це свід­чать зведені показники інфор­мації про правозахисну роботу ФПУ та її членських організацій у І півріччі 2020 року.
 
Тема номера
  НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ БІДНОСТІ
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ БІДНОСТІ Загрозливі явища, що відбуваються в еконо­міці, зокрема скоро­чення робочих місць, значна «тінізація» за­йнятості та доходів, трудова міграція працездатного насе­лення, зростаюча заборгова­ність із заробітної плати, низький рівень оплати праці тощо, негативним чином впливають на ситуацію щодо рівня бідності серед населен­ня України.
 
Тема номера
  ПРОФСПІЛКА – ЦЕ ЩИТ І МЕЧ ДЛЯ ЛЮДИНИ ПРАЦІ
ПРОФСПІЛКА – ЦЕ ЩИТ І МЕЧ ДЛЯ ЛЮДИНИ ПРАЦІ Київська обласна рада профспілок спільно з ФПУ провела круглий стіл «Про дії соціаль­них партнерів щодо збереження робочих місць і тру­дових гарантій працівників в умовах кризи ринку праці, спричиненої світовою пандемією COVID-19».
 
Тема номера
  ЗВЕРНЕННЯ З НАГОДИ 30-Ї РІЧНИЦІ УТВОРЕННЯ ФЕДЕРАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ (ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ)
ЗВЕРНЕННЯ З НАГОДИ 30-Ї РІЧНИЦІ УТВОРЕННЯ ФЕДЕРАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ (ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ) 6 жовтня 2020 року виповнюєть­ся 30 років з дня заснування Феде­рації профспілок України. Ця важлива історична подія, що відбулась майже на рік раніше здо­буття Україною незалежності, ста­ла моментом відліку часу для роз­витку нового профспілкового руху країни, початком докорінних змін у моделі діяльності кожної профспіл­кової ланки та членів профспілок, задля захисту прав людини праці.
 
Тема номера
  ПРОФСПІЛКА ПРОТИ РЕВІЗІЇ ЗАРПЛАТ ОСВІТЯН У БІК ЗНИЖЕННЯ
ПРОФСПІЛКА ПРОТИ РЕВІЗІЇ ЗАРПЛАТ ОСВІТЯН У БІК ЗНИЖЕННЯ Як стало відомо, Мініс­терством освіти і нау­ки України в пору­шення норм законо­давства щодо соціаль­ного діалогу, кулуарно, без по­годження з освітянською гро­мадськістю розроблено про­єкт Концепції реформування оплати праці педагогічних і науково-педагогічних праців­ників з пропозиціями ревізу­вати норми законів України «Про освіту» та «Про повну за­гальну середню освіту», а та­кож скасувати низку постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці педагогіч­них і науково-педагогічних працівників, про що стало ві­домо на засіданні Комітету з питань освіти, науки та інно­вацій Верховної Ради України 2 вересня цього року.
 
Тема номера
  ПАРТІЯ «АВАНГАРД НАРОДУ» ЗАВЖДИ БУДЕ В АВАНГАРДІ БОРОТЬБИ ЗА ЙОГО ПРАВА
ПАРТІЯ «АВАНГАРД НАРОДУ» ЗАВЖДИ БУДЕ В АВАНГАРДІ БОРОТЬБИ ЗА ЙОГО ПРАВА Політична партія «Аван­гард народу» буде бра­ти активну участь у ви­борах до місцевих ор­ганів влади, а також у парламентських виборах. Таке рішення ухвалено на з’їзді пар­тії, що відбувся 4 вересня у Бу­динку профспілок у м. Києві.
 
Тема номера
  Профспілки домоглися підвищення мінімальної зарплати...
Профспілки домоглися підвищення мінімальної зарплати... 25 серпня відбулася дов­гоочікувана подія: Вер­ховна Рада України схва­лила підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн. Додаткові бюджетні ви­датки на підвищення мі­німальної зарплати про­понують здійснити за рахунок збільшення над­ходжень від податків.
 
Тема номера
  Буксири з гонконгських офшорів
Буксири з гонконгських офшорів Голова СПО об’єднань профспілок, Голо­ва Федерації профспілок України Григо­рій Осовий на засіданні Уряду 5 серпня привернув увагу урядовців до ситуації з використанням у морських портах Одеси й Миколаєва буксирів, власником яких є офшорна компанія, зареєстрована у Гонконзі, 100% акцій якої належать ро­сійському ВАТ «Флот Новоросійського торговельного порту».
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.11.2020 00:04

21.11.2020 00:03

21.11.2020 00:02

20.11.2020 23:55

09.11.2020 19:45

09.11.2020 19:44

09.11.2020 19:43

04.11.2020 22:12

04.11.2020 22:11

27.10.2020 13:22

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання