« на головну 21.08.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (963)
16
Серпень
 
Інтерв’ю
 
Юрій Піжук: «Ключовим при проведенні реформ має бути принцип справедливості»

Юрій Піжук: «Ключовим при проведенні реформ має бути принцип справедливості»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Інтерв`ю

ОЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВ: «НАШ ОБОВ’ЯЗОК – ЗБЕРЕГТИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ»

ОЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВ: «НАШ ОБОВ’ЯЗОК – ЗБЕРЕГТИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ»

Літо – традиційно гаряча пора для профспілкових оздоровчих та лікувальних закладів. Один з них – санаторій «Жовтень» – нині заповнений відпочивальниками на 100%. Про те, як організована оздоровчо-лікувальна робота в цьому закладі, про його успіхи та проблеми розповідає головний лікар клінічного санаторію «Жов­тень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», доктор медичних наук, про­фесор, заслужений лікар України Олександр Владимиров.

– О лександре Аркадійови­чу, яких хворих при­ймає санаторій на реа­білітацію та лікування, і які процедури вони можуть отримати?

– У нас лікуються здебільшого хворі, що потребують реабілітації після перенесених інсультів, черепно - мозкових травм, інфарк­ту міокарда, операцій на судинах серця. Та­кож проводяться травматологічна реабілі­тація хворих з політравмами, операціями на суглобах, ендопротезування cуглобів, реабі­літація хворих після операцій на шлунково-кишковому тракті.

Наша особлива гордість – це відділення для вагітних з різними патологічними ста­нами, й воно завжди переповнене. Санато­рій виконує і функцію дитячого оздоровчо­го закладу, сьогодні тут відпочивають біль­ше 100 дітей. Дуже важливо, що в нас дітки не просто оздоровлюються, а й лікуються, для цього існує спеціальна програма.

Потенціал санаторію щодо лікування надзвичайно великий. Ми постійно вдоско­налюємо комплекс реабілітаційних заходів. У проведенні реабілітації наш санаторій є лідером не лише серед курортів, а й загалом в Україні. Для цього застосовуємо не тільки апаратну фізіотерапію, а в нас є і лазер, і маг­нітотерапія, й електросон, і баротерапія, а й також мануальну терапію, кінезотерапію, рух. І сьогодні фахівці мають бути готовими працювати з кожним хворим не менше 1–2 годин на добу. Це комплекс вправ, спеціаль­ні заняття на тренажерах, масажі. Тому в Україні офіційно введено нову лікарську спеціальність «лікар фізичної і реабілітацій­ної медицини» і дуже важливу нелікарську спеціальність «фізичний терапевт».

І ще хотілося б акцентувати увагу на од­ній спеціальності, яку введено до класифіка­тора, а саме – ерготерапевта. Це та людина, яка допомагає хворим повернутись до актив­ного життя. Адже тому, хто переніс інсульт, потрібно себе якось підтримувати, бути яко­мога активнішим. І саме цей фахівець допо­магає налагодити зв’язок людини із зовнішнім середовищем, соціу­мом, і це дуже важливо.

– І коли будете впро­ваджувати цей но­вий підхід у себе в санаторії?

– Маю сказати, що сьогодні ми практично готові до того, щоб цей другий період реабілітації у нас в санаторії нада­вався в повному обсязі, як це робиться в Європі й усьому світі. Ми вже провели чотири навчальних тренінги з ви­кладачами вузів, практикуючими лікарями, керівниками клінік. На базі санаторію «Жов­тень» наші фахівці прослухали курс фізич­но - реабілітаційної медицини, яка сьогодні динамічно розвивається в усьому світі, про­читаний викладачами Європейської колегії.

Лікарі нашого санаторію – у числі засно­вників громадської організації «Всеукраїн­ське товариство фізично - реабілітаційної ме­дицини». Хочу наголосити, що це профспіл­кова ініціатива, і ця громадська організація за останні 3 роки фактично привела сучасну реабілітаційну медицину до нашої країни! А завдання і можливості реабілітації вели­чезні, вони потребують залучення нового ка­дрового потенціалу, навчання (перенавчан­ня) фахівців, які вже давно працюють у сфе­рі реабілітації. Ми наразі готуємо двох ліка­рів з фізично - реабілітаційної медицини, де­сятьох фізичних терапевтів, двох ерготера­певтів – на жаль, таких фахівців у нашій кра­їні обмаль, тому маємо підготувати їх, вико­ристовуючи власний кадровий потенціал. І це стосується не тільки нашого санаторію, а й оздоровниць Миргород - курорту, Моршин - курорту, Хмільника, харківських оздоров­ниць – усіх тих, хто бажає займатися реабі­літацією на належному рівні. Це, в свою чер­гу, потребує поліпшення матеріальної бази, насамперед потрібні апарати функціональ­ної діагностики, що дозволять точно визна­чити стан хворого та якість проведеного ре­абілітаційного комплексу заходів. Це трена­жери сучасного класу, апарати для кінезоте­рапії та багато іншого обладнання, що по­требує додаткового фінансування. Все це ми запланували зробити в наступному році.

– Тобто ви готові до таких витрат?

– Так, ми вже відкрили нове реабілітаційне відділення та приймаємо учасників АТО, на­даючи їм медико - психологічну реабілітацію. Але ж потрібно говорити й про проблеми: на­шим основним будівлям вже по 40 років, тож вони також потребують значних витрат на ре­монт та капітальних вкладень на переосна­щення. Лише на реконструкцію газо­вого господарства в санаторії по­трібно понад 3 млн грн! Вва­жаю, що одним із шляхів вирішення цієї пробле­ми може стати залу­чення інвестицій до нашого закладу, що дозволить покращи­ти ситуацію з надан­ням послуг для тих, хто цього вкрай потре­бує. Ми зможемо нада­ти більш сучасні послуги більшій кількості людей і заробити більше грошей. Не потрібно цього боятися. Сьогодні з нами важко зрівнятися у підготовці кадрів, нашому досвіді, кваліфікації персоналу, але недоліки матеріальної бази здатні звести на­нівець усі наші зусилля.

– Фактично окремий напрям вашої ро­боти – міжнародна наукова діяльність…

– Ось уже 15 років ми проводимо щорічні міжнародні наукові заходи з реабілітаційної медицини. Спочатку це були школи і семіна­ри, потім – конференції, а сьогодні це вже між­народний конгрес із реабілітаційної медици­ни за участю провідних вчених багатьох кра­їн. Через нашу організацію – Всеукраїнське товариство фізично - реабілітаційної медици­ни Україна набула членство в Європейській асоціації фізичної реабілітаційної медицини, до якої входять більше 40 європейських країн, і нам, профспілковому санаторію «Жовтень», доручено в березні 2018 року провести Гене­ральну Асамблею цієї організації. До нас при­їдуть близько 120 провідних вчених з реабілі­тації – почесно, що саме в профспілковому санаторії відбудеться така надзвичайна по­дія. Водночас це покладає на нас величезну відповідальність за проведення міжнародно­го форуму на належному рівні.

– Як Ваша багаторічна лікарська праця була оцінена державою?

– До Дня медичного працівника в червні я отримав з рук Президента України високу державну нагороду – орден «За заслуги ІІ ступеня». Таким чином було відзначено не тільки мою роботу, а й усієї нашої курортної профспілкової системи, працівників клініч­ного санаторію «Жовтень», щодо збережен­ня здоров’я людей. І це накладає багато зобов’язань, адже потрібно вирішити ще ба­гато проблем та рухатися далі.

Розмовляв Юрій РАБОТА

16.08.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

18.08.2018 23:39

18.08.2018 23:37

18.08.2018 23:29

18.08.2018 23:28

05.08.2018 00:18

22.07.2018 00:58

22.07.2018 00:39

08.07.2018 02:28

08.07.2018 02:28

08.07.2018 02:27

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання