« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профспілки за кордоном

«СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ПРОФСПІЛОК ПІД ЧАС І ПІСЛЯ КРИЗИ»

«СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ПРОФСПІЛОК ПІД ЧАС І ПІСЛЯ КРИЗИ»

У Грузії відбувся регіо­нальний семінар для країн Східної Європи і Централь­ної Азії, організований МОП та МКП (АКТРАВ), під назвою «Стратегічні кому­нікації для профспілок під час і після кризи».

У заході взяли участь пред­ставники національних федера­цій профспілок Молдови, Украї­ни, Грузії, Вірменії, Азербайджа­ну, Киргизстану, Казахстану. ФПУ на семінарі представляють Євген Драп’ятий, заступник Го­лови ФПУ, та Анатолій Добро­вольський, голова Херсонської міжгалузевої Ради профспілок.

Семінар відкрив Сергіус Гла­вацкас, завідувач відділу АК­ТРАВ у справах Європи і Цен­тральної Азії. З вступними сло­вами виступили Антон Лєпік, ви­конавчий секретар ПЕРК (Панєв­ропейського економічного регіо­нального комітету) МКП, стар­ший спеціаліст АКТРАВ Регіо­нального бюро МОП для країн Східної Європи і Центральної Азії, Гоча Александрія, заступ­ник голови Конфедерації проф­спілок Грузії.

У сесії «Подолання кризи: як зміцнити солідарність між проф­спілками» виступили представ­ники профспілок Азербайджану, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджи­кистану, Узбекистану.

Від України з презентаційною доповіддю «Діяльність ФПУ в умовах війни» виступив Євген Драпятий. Наступні сесії семіна­ру представили: керівник відді­лу комунікацій і публікацій (АК­ТРАВ) «Про лідерські комуніка­ції: поради і практика» Мамаду Каба Суаре та «Про подолання кризи: правові інструменти МОП» д-р Клер ЛаХоварі.

Серед основних завдань се­мінару:

– допомогти профспілкам ефективно комунікувати в часи серйозної загрози їхньому існу­ванню та/або репутації;

– заохочувати профспілки як агентів змін своєчасно реагува­ти на глобальні виклики, такі як порушення профспілкових прав та прав людини, геополітичні та фінансові кризи, конфлікти та стихійні лиха, тощо;

– посилити свій вплив на полі­тику та дії осіб, які приймають рішення на всіх відповідних рів­нях, спрямовані на досягнення миру, сталого розвитку та демо­кратії у своїх країнах;

– сприяти участі представни­ків профспілок в дискусіях Гло­бальної коаліції за соціальну справедливість, яка буде ініційо­вана Генеральним директором на майбутній Міжнародній кон­ференції праці.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

НА ШЛЯХУ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

Голова СПО об’єднань проф­спілок, співголова Національної тристоронньої со­ціально-економіч­ної ради (НТСЕР) Григорій Осовий провів робочу зу­стріч з соціальни­ми партнерами: Головою Ради Фе­дерації робото­давців України Дмитром Олейни­ком і Президен­том Українського союзу промислов­ців і підприємців, співголовою НТСЕР Анатолієм Кінахом.

Як повідомив Григорій Осовий, у ході зустрічі відбувся обмін інформацією про по­точний стан і окремі питання діяльності сторін соціального діалогу. Зокрема, мова йшла про ситуацію на ринку праці та відновлення робочих місць, економічне ста­новище працівників в умовах, що склалися.

У ході розмови він ак­центував на питаннях щодо поточної ситуації, стану вико­нання рішень виборних профспілкових органів, які стосуються струк­турних змін у ФПУ, актуалізації завдань соціальних партнерів в умовах війни та євроінтеграції.

Голова ФПУ підкреслив важливість посилення взаємодії сторін соціального діалогу як підписантів Генеральної угоди, а також сприяння проце­су євроінтеграційного руху України до ЄС.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

 

18.08.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання