« на головну 19.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1005)
06
Червень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профспілки за кордоном

Посилення впливу трудящих: змінити правила

Посилення впливу трудящих: змінити правила

Понад 1200 профспілкових активістів із 132 країн протягом 2–7 грудня взяли участь у IV Всесвітньому конгресі Міжнародної конфедерації проф­спілок (м. Копенгаген, Данія), що проводиться кожні чотири роки. Тема цьогорічного конгресу – «Посилення впливу трудящих: змінити правила».


М іжнародна конфедерація проф­спілок (МКП) є найбільшою де­мократичною організацією в сві­ті, що представляє 207 млн пра­цівників і 331 національний профспілковий центр із 163 країн.

У роботі конгресу взяла участь делегація Федерації профспілок України на чолі з Голо­вою ФПУ Григорієм Осовим.

Учасників конгресу вітали прем’єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен, лорд-мер міста Ко­пенгаген Френк Йєнсен та генеральний дирек­тор Міжнародної організації праці Гай Райдер.

У виступі генерального секретаря МКП Ша­ран Барроу на пленарному засіданні конгресу 3 грудня було висвітлено стан справ у світі з по­гляду трудящих. У рамках конгресу відбулися дискусії довкола формування майбутньої по­літики МКП за чотирма темами: «Мир, демо­кратія та права», «Регулювання економічного впливу», «Майбутнє праці. Органайзинг. Зарплати та нерівність», «Глобальні зміни – спра­ведливий перехід».

У доповіді МОП «Заробітна плата в світі» йшлося про зниження темпів зростання заро­бітної плати і збереження неприпустимого ген­дерного розриву в оплаті праці, що становить у світовому масштабі близько 20%. Застій у сфері оплати праці – перешкода на шляху економіч­ного зростання і підвищення рівня життя. Про це наголошувалось у виступі делегата конгре­су, керівника департаменту міжнародних зв’язків апарату ФПУ Василя Шилова на сесії конгресу МКП «Майбутнє праці. Органайзинг. Зарплата та нерівність». Він, зокрема, зазна­чив: «Перерахована на долари за номінальним курсом середня зарплата по Україні ледве сягає розміру найнижчої мінімальної зарплати се­ред країн ЄС – Болгарії. Як результат, за оцін­кою ООН, 58% населення України є бідними, серед працюючих бідним є кожен п’ятий.

Федерація профспілок неодноразово заявля­ла про затягування українською владою підви­щення мінімальної заробітної плати. Законо­давчо встановлений на 2018 рік розмір мінімаль­ної зарплати для працездатних громадян в роз­мірі 3723 грн нижчий за прожитковий мінімум.

Не може не турбувати нас і проблема забор­гованості із заробітної плати, яку вчасно не отримують понад 100 тис. працівників. Але якщо раніше періоди зростання заборгованості, як і її погашення, повністю збігалися з періода­ми зниження і зростання ВВП, то в останні два роки збільшення заборгованості відбувається на тлі економічного зростання.

Через низьку зарплату, заборгованість з її виплати, згідно з дослідженням Центру еконо­мічної стратегії, в 2015–2017 роках на заробітки за кордон з України були змушені виїхати 4 млн людей. Сьогодні майже п’ята частина економічно активного населення України пра­цює за кордоном.

В умовах, коли 1% людей володіють набага­то більшим багатством, ніж все інше населення земної кулі, потрібно ставити питання про не­відкладне визнання права працівників на гідну заробітну плату основним правом і домагатися, щоб в угодах прописувалося не зобов’язання підвищувати «гнучкість» робочої сили, а щоб не менше 60% ВВП йшло на зарплату. В іншому випадку, соціальний протест «жовтих жилетів», виступи працівників у Брюсселі, Греції, Поль­щі, а по суті протест проти ліберально-ринкової демократії, яку Френсіс Фукуяма проголосив кінцевим етапом соціокультурної еволюції ка­піталу, має всі шанси стати глобальним.

Ліберально-ринкова демократія – це зо­всім не вершина, а черговий виклик, на який потрібно відповісти, щоб історія рухалася далі, як казав Тойнбі. І зробити це можуть тільки профспілки».

Делегати також обговорили питання прове­дення кампаній з органайзингу в багатонаціо­нальних компаніях, у неформальному секторі; урядові плани дій щодо ліквідації нерівності, включаючи розрив в оплаті праці чоловіків та жінок; підвищення мінімального прожитково­го мінімуму та посилення соціального захисту; боротьбу із зміною клімату і майбутнє сфери праці. Конгрес провів публічне голосування за визначення найгіршого боса у світі. Було оголо­шено дані щодо порушень прав профспілок і показано головні тенденції Глобального індек­су з прав профспілок. Конгрес схвалив політи­ку і план дій МКП на наступні чотири роки.

IV Всесвітній конгрес МКП завершився по­вторним обранням Шаран Барроу генеральним секретарем профспілкового руху, в лавах якого налічується 207 млн осіб. Також МКП обрала новий склад виконавчих органів. Віце-прези­дентів з різних регіонів було обрано одноголос­но списком. У їх числі –Голова ФПУ Григорій Осовий. Варто зазначити, що представник українських профспілок уперше був обраний на цей високий пост. Григорія Осового також обрано титулярним членом Генеральної ради МКП і заступником титулярного члена Вико­навчого бюро МКП.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФПУ

Шаран Барроу, генеральний секретар МКП:

«Ми завершуємо конгрес об’єднаними, що дозволить наростити міць працівни­ків для зміни правил. Міжнародний профспілковий рух виступає за мир, де­мократію і права трудящих. Ми повинні перемогти, щоб трансформувати невда­лу економічну модель сьогоднішнього дня. Ми повинні захистити права праців­ників та інші права людини і вимагати укладення нового соціального контрак­ту. У міру того, як світ змінюється, відбу­ваються технологічні й кліматичні зміни, і в міру того, як люди мігрують від від­чаю або за своїм бажанням, ми повинні забезпечити «справедливий перехід». Тому питання рівності всіх людей є одним із центральних питань нашого мандата».

До теми

Після завершення Всесвітнього конгресу профспілки зобов’язалися:

• Збільшити членство в МКП до 250 міль­йонів протягом наступних чотирьох років, щоб посилити міць трудящих.

• Домогтися підписання нового соціально­го контракту, в якому бізнес, включаючи бізнес-платформи, повинен взяти на себе відповідальність за своїх працівників, а та­кож Договору ООН про підприємництво і права людини.

• Забезпечити справедливий перехід до стійких економік для боротьби із зміною клімату і підвищенням температури на 1,5 градуса або менше.

• Згорнути тенденцію щодо зниження заро­бітної плати і зростання нерівності, вико­ристовуючи колективні переговори, підви­щення мінімальної заробітної плати і поси­лення соціального захисту.

• Ліквідувати розрив в оплаті праці чоловіків і жінок, боротися з дискримінацією і расиз­мом і вжити заходів з протидії насильству за ознакою статі.

16.12.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання