« на головну 21.09.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (965)
30
Серпень
 
Інтерв’ю
 
Юрій Піжук: «Ключовим при проведенні реформ має бути принцип справедливості»

Юрій Піжук: «Ключовим при проведенні реформ має бути принцип справедливості»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профспілки за кордоном

МАЙБУТНЄ СФЕРИ ПРАЦІ, ДО ЯКОГО МИ ПРАГНЕМО: ПОГЛЯД ПРАЦІВНИКІВ З ЄВРОПИ І ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ

МАЙБУТНЄ СФЕРИ ПРАЦІ, ДО ЯКОГО МИ ПРАГНЕМО: ПОГЛЯД ПРАЦІВНИКІВ З ЄВРОПИ І ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ

12–13 вересня у м. Баку, за сприяння Міжнародної організації праці та за участю Бюро МОП з питань діяльності в інтересах працівників (ACTRAV), Групи техніч­ної підтримки МОП з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Східної Європи і Центральної Азії проведено форум «Майбутнє сфери праці, до якого ми праг­немо: погляд працівників з Європи і Центральної Азії».

У форумі взяли участь пред­ставники наукових кіл, урядів, профспілок та ро­ботодавців регіону, які об­говорили суттєві зміни у сфері праці та проблеми, з якими вона стикається сьогодні і зіткнеться в майбутньому.

У вітальному відеовиступі ге­неральний директор Міжнародно­го бюро праці Гай Райдер окрес­лив виклики, що постають у сфері праці під впливом науково-техніч­них рішень, впроваджень так зва­ної четвертої промислової рево­люції, змін на ринках праці і реак­ції на них. До свого 100-літнього ювілею у 2019 році МОП має виро­бити Глобальну стратегію, спира­ючись на широку експертну під­тримку.

Учасники, серед яких був Голова Федерації профспілок України, по­чесний доктор соціальних наук Григорій Осовий, обмінялися дум­ками і досвідом з трьох тематичних питань: «Праця і суспільство», «Гід­ні робочі місця для всіх», а також «Порядок денний Сталого розвитку – 2030».

Директор Департаменту полі­тики у сфері зайнятості МОП Азі­та Берар Авад заявила про важли­вість трансформації неформаль­ної зайнятості у формальну, що розглядається як умова реалізації соціальних прав. Вона привітала проведення даного заходу, що до­зволяє розглянути весь комплекс факторів, які призводять до не­формальної зайнятості, і навела численні приклади країн, які де­монструють, що за наявності соці­ального діалогу і послідовних зу­силь можна домогтися відчутного прогресу у формалізації трудових відносин.

Азіта Берар Авад також відзна­чила низку довгострокових і успішних спільних проектів МОП і уряду Азербайджану, таких як огляд макроекономічної політики і спільна підготовка нової Націо­нальної стратегії зайнятості на пе­ріод з 2017 по 2030 роки, що стала основою реалізації Цілей сталого розвитку, в тому числі щодо спри­яння повній і продуктивній зайня­тості, а також кількох програм у сфері зайнятості молоді та форма­лізації неформальної економіки. Вона, зокрема, заявила: «Ми вва­жаємо, що застосування Рекомен­дації МОП № 204 про перехід від неформальної економіки до фор­мальної, прийнятої на сесії Між­народної конференції праці у червні 2015 року та адаптованої до реалій країн регіону, матиме по­зитивний вплив на процес реаліза­ції Цілей сталого розвитку».

Особливий інтерес учасників конференції викликав виступ віце- прем’єра Азербайджану, голови Комісії з регулювання і координа­ції трудових відносин Алі Ахмедо­ва, який наголосив, що в Азербай­джані щорічно повинні відкрива­тися 100 тис. нових робочих місць, аби не допустити зниження рівня зайнятості в країні. Він також за­значив, що за останні роки вже створено близько 1,6 млн робочих місць, а рівень безробіття знизився до 5%. «Пріоритетом для уряду Азербайджану є забезпечення за­йнятості населення та захист соці­альних прав зайнятого населення... Нині можна сказати, що ця пробле­ма в основному вирішена. Таким чином, сьогодні пріоритетом уря­ду стала м’яка трансформація не­формальної зайнятості у формаль­ну», – підсумував Алі Ахмедов.

«За даними 2016 року, в країні неформально зайняті 805–900 тис. людей. Тому перед нами постало важливе завдання забезпечити для них нормальні трудові відно­сини», – заявив міністр праці та соціального захисту населення Азербайджану Салім Муслумов. На його думку, це сприятиме про­цесу забезпечення соціальних прав працівників.

Детальніше – на офі­ційному сайті ФПУ fpsu.org.ua.

Департамент міжнародних зв’язків ФПУ

19.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

03.09.2018 00:04

03.09.2018 00:04

18.08.2018 23:39

18.08.2018 23:37

18.08.2018 23:29

18.08.2018 23:28

05.08.2018 00:18

22.07.2018 00:58

22.07.2018 00:39

08.07.2018 02:28

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання