« на головну 28.11.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1080)
19
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ВИМОГИ ШАХТАРІВ МАЄ БУТИ НЕВІДКЛАДНО ВИКОНАНО

ВИМОГИ ШАХТАРІВ МАЄ БУТИ НЕВІДКЛАДНО ВИКОНАНО

3 листопада у Федерації профспілок України відбулася зустріч де­легації шахтарів від трудового колективу ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» на чолі з головою первинної профспілкової організації Ві­ктором Гордієнком, голів первинних профспілкових організацій шахт ДП «Сели­діввугілля» та голови Сели­дівської територіальної орга­нізації профспілки Володи­мира Бабіча із заступником міністра енергетики Олек­сандром Зоріним.

Під час зустрічі голова пер­винної профспілкової організа­ції ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» Віктор Гордієнко ознайомив присутніх з вимогами трудово­го колективу, а саме:

l Негайне погашення забор­гованості із заробітної плати пра­цівникам з липня по вересень 2020 року в обсязі 66,8 млн грн.

l Перерозподіл видатків державного бюджету, передба­чених Міністерством енергети­ки України в сумі 77,3 млн грн за бюджетною програмою «Ре­структуризація вугільної галу­зі», спрямувати на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам вугільних підприємств.

l Збільшення видатків до кінця 2020 року за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі».

l Вирішення питання щодо підвищення тарифних ставок і окладів до 25% шляхом внесення відповідних змін до колективно­го договору з метою зростання за­робітної плати працівників.

l Внесення змін до Галузе­вої угоди щодо встановлення тарифних ставок і посадових окладів працівників вугільної галузі, виходячи з розміру міні­мальної заробітної плати.

l Пріоритетне використан­ня вітчизняного енергетичного та коксівного вугілля й обме­ження використання імпортова­ного вугілля. Продовження за­борони використання електро­енергії з Російської Федерації та Білорусі.

l Забезпечення 100% реалі­зації вугільної продукції дер­жавних підприємств та своєчас­ної оплати згідно укладених до­говорів (термін – постійно).

l Розроблення механізму державного регулювання ціно­утворення на вугільну продук­цію на ринках України.

l Відновлення заборони на здійснення повного відключен­ня енергопостачання держав­ним вугільним підприємствам на період дії карантину.

l Виділення коштів з дер­жавного бюджету на фінансу­вання заходів з погашення за­боргованості за електроенергію, яка утворилася до 1 липня 2019 року.

l Встановлення вугледобув­ним державним підприємствам тарифу на електроенергію як для споживачів 1 класу напруги та надання державним вугледо­бувним підприємствам статусу захищеного споживача.

l Повернення підземного стажу, ІТР, скасованого Списка­ми № 1 та № 2.

У своєму виступі заступник міністра Олександр Зорін поін­формував про дії міністерства щодо додаткового виділення 1,4 млрд грн на виплату заробіт­ної плати працівникам держав­них вугледобувних підпри­ємств у двох напрямках: при­йняття законопроєкту № 4119 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бю­джет України на 2020 рік», а та­кож затвердження Комітетом Верховної Ради України з пи­тань бюджету урядового рішен­ня про перерозподіл частини ко­штів, передбачених Державно­му агентству автомобільних до­ріг, на потреби вугільної галузі. Він також відповів на запитан­ня учасників наради.

Голова Профспілки праців­ників вугільної промисловості України Віктор Турманов поін­формував присутніх про те, що відповідні звернення було на­правлено Прем’єр-міністру України, питання порушувало­ся на засіданні Антикризового енергетичного штабу та засі­данні Координаційної ради з трансформації вугільних регіо­нів. Профспілковий лідер також наголосив на тому, що Концеп­ція реформування вугільної га­лузі буде сприйнята Профспіл­кою тільки за умови повного по­гашення заборгованості із заро­бітної плати шахтарям та обго­ворення даної Концепції у тру­дових шахтарських колективах.

Шахтарі висловили сподіван­ня на вирішення питання забор­гованості із зарплати в найкорот­ший термін та в повному обсязі.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

 

20.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

27.11.2020 13:53

27.11.2020 13:52

21.11.2020 00:04

21.11.2020 00:03

21.11.2020 00:02

20.11.2020 23:55

09.11.2020 19:45

09.11.2020 19:44

09.11.2020 19:43

04.11.2020 22:12

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання