« на головну 08.08.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1063)
16
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

Григорій Осовий: «Економічне зростання має відбуватися не за рахунок дешевої робочої сили та ігнорування життєвих потреб людей!»

Григорій Осовий: «Економічне зростання має відбуватися не за рахунок дешевої робочої сили та ігнорування життєвих потреб людей!»

Актуальний коментар Голови СПО об’єднань профспілок, Голови Федерації профспі­лок України Григорія Осо­вого щодо підвищення міні­мальної зарплати з 1 вересня, анонсованого на засіданні Кабінету Міністрів України.

– Григорію Васильовичу, Ви як представник СПО об’єднань проф­спілок брали участь у засіданні Уря­ду 1 липня, під час якого Прем’єр- міністр України Денис Шмигаль за­значив, що Уряд веде підготовчу ро­боту з підвищення мінімальної зарплати у поточному році, адже че­рез пандемію коронавірусу праців­ники матеріально постраждали, а обов’язком держави є створення на­лежних умов для захисту людини.


– Питання підвищення зарплати, в тому числі мінімальної, як державної гарантії, порушувалось мною, як Голо­вою СПО об’єднань профспілок, на тристоронній зустрічі за участю профспілок і роботодавців з Прем’єр-міністром України 17 червня. Ми бачимо з досвіду інших країн, що багато з них для розігрі­ву економіки вдаються до прямого суб­сидування населення, щоб підтримати людей фінансово і розширити їх купі­вельні можливості. Це сприяє зростан­ню попиту на товари і послуги серед на­селення, пожвавлює внутрішній ринок.

Збільшення товарообігу є одним з основних індикаторів зростання еконо­міки країни та наповнення державного бюджету. Тут збігаються інтереси дер­жави, людини і бізнесу.

Враховуючи досвід розвинених еко­номік світу, Кабінет Міністрів України також прагне підвищити платоспро­можність українців і пожвавити вну­трішній товарообіг, який значною мі­рою забезпечує зростання ВВП, та роз­раховує отримати додаткові надхо­дження до Пенсійного фонду за раху­нок півищення рівня мінімальної заро­бітної плати.

Поки що попередній графік підви­щення мінімальної заробітної плати є таким: з 1 вересня п.р. її буде збільшено до 5 тис. грн, з 1 січня 2021 року – до 6 тис. грн, а з 1 липня 2021-го – до 6,5 тис. грн.

Разом з тим, потрібно чесно сказати, що розмір прожиткового мінімуму, який розраховується за застарілою ме­тодологією, не враховує об’єктивних витрат працівників на прожиття й так званої сімейної складової. Не беруться до розрахунку ті послуги, які держава декларує як безоплатні, але насправді людям за все доводиться платити: за освіту, лікування у медичних закла­дах, за житло тощо. Це усім відомо – й урядовцям, і парламентарям, пред­ставникам різних політичних сил, тому потрібно нарешті це врахувати при розрахунку прожиткового мініму­му відповідно до норм ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної ор­ганізації праці та ст. 48 Конституції щодо права громадян на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї.

Наразі експерти ФПУ зробили розра­хунки мінімальної заробітної плати з урахуванням зазначених витрат, і за нашими даними, вона має становити не менше 7276 грн, тоді як державою офіційно визначено у Державному бю­джеті на 2020 рік розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу на рівні 2197 грн.

Це є великим обманом держави по відношенню до людей, причому влада це робить протягом багатьох років.

Теперішня влада і більшість у пар­ламенті задекларували проведення системних реформ в усіх сферах сус­пільного життя, тож мають нарешті чесно визнати необхідність зміни алго­ритму розрахунку прожиткового міні­муму, об’єктивно розрахувати його і налаштуватись на реалізацію консти­туційних норм. До речі, про це проф­спілки говорили на парламентських слуханнях, присвячених цій темі у грудні минулого року. Тоді було розро­блено відповідні рекомендації для за­конодавчої і виконавчої гілок влади. Тому нарешті потрібно покінчити з квазісоціальним захистом, його іміта­цією. Інакше заклики до подолання бідності й соціальної нерівності в Україні так і залишаться гаслами.

Звичайно, бізнес-асоціації і підпри­ємці будуть як завжди опонувати, екс­перти – лякати інфляцією та тінізацією економіки.

– А чи можливо в умовах, коли не працюють багато підприємств, здій­снити таке підвищення зарплат?

– У зв’язку з цим хотілося б навести приклад ведення чесної політики, як це було, зокрема, у Сполучених Шта­тах Америки, коли у 1932 році, під час жорсткої економічної кризи, яка охо­пила всю країну, потрібно було залуча­ти інвестиції для порятунку економі­ки. Президент США Рузвельт звернув­ся до бізнесу із запрошенням вкладати в Америку для розвитку виробництва та створення робочих місць, але за од­нієї умови: бізнес має сплачувати пра­цівникові не менше, ніж встановлений державою прожитковий мінімум. Ось це для наших можновладців є прикла­дом проведення чесної політики: хоч як важко не було б державі, але вихід з кризи не повинен відбуватись за раху­нок простих людей, зарплата і пенсія мають бути гідними та базуватись на об’єктивно визначеному прожитково­му мінімумі. Тобто, рятуючи економі­ку, Президент США думав про людей. Потреби людини мають бути понад усе. До цього закликає Конституція України владу і бізнес: бути соціально відповідальними перед людьми.

ЮРІЙ РАБОТА

  • ПРЯМА МОВА

Григорій ОСОВИЙ, Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України:

«Уряд планує підвищення мінімалки на виконання домовленостей за чинною Генеральною угодою на 2019–2021 роки, якою передбачено (пп. 2.1, 2.2) наближення мінімальної зарплати до фактичного розміру прожиткового мі­німуму для працездатних осіб. Наразі, за офіційними розрахунками Мінсоцпо­літики, прожитковий мінімум у цінах травня становив 5022 грн, тобто підви­щення має відбуватись до цього соці­ального стандарту. Профспілки це, звісно, підтримують».

20.07.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

20.07.2020 00:36

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання