« на головну 21.04.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (996)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок

Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

Профквиток – соціальний захист для кожного

Профквиток – соціальний захист для кожного

В Об’єднанні профспілок Львівщини нещодавно від­булася презентація нового соціального проекту, який розроблявся упродовж кількох років і спрямований на посилення соціального захисту спілчан та мотивації членства в організації.

П одібний досвід вивчався в краї­нах Європи. Йдеться про запро­вадження соціального проф­спілкового квитка, який після втілення в середовище новітніх інформтехнологій має забезпечити членові профспілки і тому, хто цей квиток має, пре­ференції в медичному, правовому, спожив­чому обслуговуванні. Деталі членам викон­кому ОПЛ розповіли директор Центру со­ціальних послуг, який на правах ТзОВ ство­рений при ФПУ, Яна Лунга-Федорович та його спеціаліст Дмитро Дорін. Оскільки проект пілотно вже запрацював у м. Києві, то могли відповісти присутнім на одне із стрижневих запитань про середню ставку знижки на послуги та покупки в мережі су­пермаркетів, аптек, автозаправок, яка від­повідно до кількості учасників проекту і власників соціального квитка саме в цьому регіоні становить 7,5%.

Профспілка – найбільша громадська ор­ганізація, яка останніми роками зазнала і зазнає найбільше кількісних та якісних втрат. Як кількість перетворити на якість і підвищити мотивацію членства? Адже не секрет, що попри всі зусилля інформація про її роль і кроки на захист спілчан часто не доходить до кожного члена. А заслуги щодо підвищення зарплати, наприклад, тим же вчителям, приписують зовсім ін­шим «героям».

Щоб кожен член профспілки відчув пе­ревагу перебування в професійному об’єднанні, Федерація профспілок Украї­ни впродовж кількох років розробляла цей соціальний проект. Йдеться про на­дання в режимі прямого телефонування до кол-центрів та за допомогою інших но­вітніх комунікацій консультацій кращих спеціалістів – медиків регіону, профспіл­кових юристів. Це допомога для тих, хто потрапив в екстремальні (аварія, дорожня пригода) чи інші проблемні життєві ситу­ації (розпорядження землею, майном, тру­дове, сімейне право) і потребує юридичної консультації чи навіть виїзду юриста на місце події. Вартість участі в програмі «Соціальний профспілковий квиток» орі­єнтовно на нинішню кількість членів профспілки становить 40 грн на рік. А знижка, наприклад, на оздоровлення в системі «Укрпрофоздоровниці», за слова­ми Дмитра Доріна, – 200–300 грн на особу.

Функції реєстрації власників соціально­го профквитка покладатимуться на первин­ні, а здебільшого – обласні галузеві проф­спілки, навчатимуть і фахівців у цій сфері.

Недивно, що запитань в учасників пре­зентації було чимало. Голова Львівської об­ласної організації профспілки працівників нафтової та газової промисловості Михай­ло Драбчук був конкретним у своїх запи­таннях, виходячи з досвіду функціонуван­ня такого квитка серед працівників атомної енергетики. А саме: як бути тим, у кого не­має швидкого доступу до інтернету, на­скільки реально вчасно додзвонитися до кол-центру, якщо телефонуючих буде чима­ло, наскільки якісними будуть послуги в медичній, юридичній сфері. Про контроль за цією якістю та про відповідальність за­питували голови галузевих профспілок Ма­рія Карвацька, Володимир Яремчук, Окса­на Андрусів, про механізми вдосконалення реєстрації соцпрофквитка – Богдан Козло, про доступність і якість цих послуг у кон­кретному регіоні, про співзасновників Цен­тру соціальних послуг (ФПУ в їх числі) – за­ступник голови обласної освітянської галу­зевої профспілки Галина Долішня, про те, наскільки якісний їх алгоритм в Києві – го­лова Молодіжної ради Андрій Олійник.

Звичайно, якщо до цього важливого мо­тиваційного проекту ставитися серйозно, то запитань виникає чимало. Саме завдяки їм він удосконалюватиметься, як зазначи­ли столичні гості, на початкових стадіях. Важливо, щоб користувачі та надавачі по­слуг мали взаємну вигоду. Велике значен­ня тут має людський фактор, а саме на­скільки профлідери будуть зацікавленими у такій мотивації членства, як участь в про­грамі «Соціальний профспілковий квиток».

Відповіді на запитання можна отримати за телефоном: 080-021-03-08.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК

 

Роман Дацько, голова Об’єднання профспілок Львівщини:

«Якщо нічого не робити, не по­милятися і не виправляти по­милки, не рухатися в руслі вимог часу, то й далі лише голосно констатуватимемо, що проф­спілки найчисельніші, але моти­вацією для людей праці, для мо­лодого покоління це не стане. Та й кількість членства змінювати­меться не в кращий бік».

 

До теми

До числа послуг, які пропону­ються власникам соціального профквитка, – «Адвокат-24», тобто юридична допомога 24 години на добу без вихідних, виїзд адвоката на місце в разі реальної загрози життю, здоров’ю, свободі, майну його чи члена родини, «Лікар онлайн» – можливість отрима­ти консультацію лікаря-тера­певта, «Допомога в дорозі» – цілодобова можливість отри­мати інформацію про ціни, найближчі СТО, АЗС, евакуа­тори, служби таксі, готелі, кафе. «Дисконтна програма» об’єднує партнерів-учасників проекту – торгові точки, під­приємства з надання послуг, де для спілчан передбачено цінові знижки. Як зазначив Дмитро Дорін, йдеться і про приєднання в майбутньому до соціальної профспілкової програми кількох фінансово- банківських установ, які вияв­ляють інтерес до профоргані­зації, що об’єднує чимало працівників різних сфер еко­номіки та гуманітарної сфери.

 

Перепустка в профспілкове майбутнє

Під час засідання президії Федерації проф­спілок Рівненської області відбулася пре­зентація програми «Соціальний профспіл­ковий квиток», яку провели координатори проекту з Центру соціальних послуг ФПУ Яна Лунга-Федорович та Дмитро Дорін.

Ї х представив голова Федерації профспілок Рівненської облас­ті Микола Шершун, який зазначив, що проект після 3-годин­ного обговорення на засіданні Президії ФПУ було схвалено для широкого впровадження на теренах України. І тепер його успішне втілення залежатиме від того, як оперативно спра­цюють профактивісти на місцях, наскільки переконливими будуть аргументи на користь його впровадження як мотиваційної складо­вої профспілкового членства.

Координатори проекту відповіли на запитання профлідерів галузевих організацій, яких цікавили насамперед організаційні і фінансові аспекти справи. В результаті президія ФПРО вирішила підтримати пропозицію Центру соціальних послуг щодо співпра­ці з ФПО, її членськими організаціями з наданням членам проф­спілок, профспілковим організаціям та активістам юридичної, інформаційної, консультативної допомоги. Вирішено також до­вести до відома організацій, членів профспілок інформацію про можливості співпраці із ЦСП, переваги та додаткові можливості отримання певних послуг за допомогою соціального профспілко­вого квитка члена профспілки, організувати висвітлення відпо­відної інформації у газеті «За відродження» та місцевих ЗМІ.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ФПРО

 

Мотивація профспілкового членства

З метою розширення інструментів мотивації профспілкового членства та підвищення рів­ня соціального захисту працівників, студен­тів, ветеранів праці, а також вдосконален­ня системи безоплатної правової допомоги та надання інших соціальних послуг членам профспілок профактивісти Київщини обго­ворили можливість запровадження в регіоні соціального профспілкового квитка.

Н а черговому засіданні Київської обласної ради профспілок відбулася презентація соціального профспілкового квитка, яку провела директор Центру соціальних послуг Яна Лунга-Федорович.

Голова обласної ради профспілок Валентин Ко­ноненко, керівники членських організацій Об’єднання обміня­лися думками щодо можливостей цього соціального продукту в посиленні мотивації профспілкового членства та підвищенні соціального захисту працівників, ролі профспілкових органі­зацій та профспілкових активістів у процесі охоплення цією послугою якомога більшої кількості спілчан.

У ході обговорення керівників членських організацій облпрофради цікавили організаційні та фінансові аспекти запропо­нованого продукту, його соціальна складова. На всі запитання вичерпну відповідь надала Яна Лунга-Федорович.

Президія Київської обласної ради профспілок підтримала пропозицію Центру соціальних послуг про доцільність запрова­дження соціального профспілкового квитка для членів профспі­лок і рекомендувала керівникам облпрофорганізацій організу­вати співпрацю з координаторами проекту.

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК

08.07.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

24.03.2019 23:44

24.03.2019 23:43

24.03.2019 23:27

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання