« на головну 05.12.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1182)
03
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ

ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

7 ВЕРЕСНЯ В УКРАЇНІ ВІДЗНАЧАЮТЬ ДЕНЬ ВОЄННОЇ РОЗВІДКИ

7 ВЕРЕСНЯ В УКРАЇНІ ВІДЗНАЧАЮТЬ ДЕНЬ ВОЄННОЇ РОЗВІДКИ

«Шановні офіцери, співро­бітники воєнної розвідки! Дорогі ветерани!

Щиро вітаємо вас із 30-ю річницею заснування Го­ловного управління розвід­ки Міністерства оборони України!

Вітаючи, висловлюємо слова подяки кожному з вас, бажаємо щастя, добробуту вам і вашим ро­динам. Глибоко шануємо вас за те, що ви робите унікальну спра­ву для інтересів України. Переко­нані, що для цього треба мати ве­лику внутрішню силу, невичерп­ну енергію, щоб працювати в тому ритмі, який ця професія ви­магає від кожного з вас. Він дуже часто складний і для родини, і персонально для кожного вій­ськового. Але переконані, що в офіцера є велике серце, яке без­межно любить цю землю, розу­міє, заради чого він народився на цей світ. Цей дух дає енергію і спроможність долати всі перепо­ни, які виникають на шляху воєн­ного розвідника.

Щиро шануємо те, що ви роби­те. Високо цінуємо ту роботу, свідками якої ми є майже кожен день. Знаємо, що за родом служ­би ви ще довго не зможете нази­вати ваші справжні імена. Мож­ливо, не так швидко в історію по­трапить все те, що ви зробили, але хочемо сказати, що ми це від­чуємо. Спасибі вам за це!

Ваша робота особлива, непу­блічна, але дуже відчутна і жит­тєво необхідна. Без врахування вашої інформації в країні не при­ймається жодне стратегічне рі­шення у воєнно-політичній і ба­гатьох інших сферах. Без вашої праці держава, безумовно, не може ефективно існувати. Разом з іншими розвідувальними орга­нами України ви створили дієву систему з конкретними завдан­нями і конкретними здобутками. Без перебільшення, ви складаєте опору безпеки і захисту україн­ського народу, нашої держави, усіх наших громадян. За цими словами стоїть особлива увага, з якою ми ставимося до вашої пра­ці. Ваша ідеологія така ж, як і наша. Це Україна, єдина соборна Українська держава. Єдиний на­род, єдиний простір. Єдиний про­стір територіальний, єдиний про­стір безпеки. Ми всі добре розумі­ємо, як нелегко дається Україні її становлення. Крім того, безумов­но, слід враховувати й те, що ми живемо у дуже жорсткому світі. Відновлення національних ін­тересів завжди було пріоритетом кожної держави, кожної нації. Кожна держава дбає про своє міс­це під сонцем, і дуже часто ці змагання є не простими, а дуже складними для всіх.

За вашими плечима велика іс­торія: від козацьких розвідників – пластунів до українських роз­відувальних служб ХХ століття, часів першої державності, націо­нально-визвольних змагань, ра­дянського періоду. Історія вашої служби невід’ємна від історії на­шої держави. Сьогодні нам по­трібна сучасна, аналітична, на­лежно оснащена, висококласна розвідка, яка надійно захищати­ме інтереси держави в жорстких конкретних зовнішніх умовах. Нас цікавлять дві речі: наша без­пека і конструктивна, сприятли­ва участь у розв’язанні тих про­блем, що здатні вплинути на мир і стабільність в Україні та світі. Втілення цих завдань потребує оперативного, якісного і повного інформування та якісного аналі­зу і прогнозу.

Ваша зброя – це ваш інтелект, ваша освіта. Ваша справа – діяти на випередження. Ваш обов’язок – захищати Українську державу. Шановні друзі, ми покладаємось на ваш професіоналізм, досвід і патріотизм. Ще раз дякуємо всім, хто віддано працює у лавах воєн­ної розвідки. З глибокою повагою звертаємось як до нинішнього покоління воєнних спеціалістів, так і до ваших попередників та наставників – ветеранів служби. Ваш досвід неоціненний. Турбо­та про вас – питання честі для влади. Кожен, хто вірно служить Україні, має знати, що за його плечима стоїть сильна держава, яка дбає про своїх оборонців.

Бажаємо всім Перемоги, миру, впевненості та наснаги. Україна сьогодні висловлює вам слова найвищої своєї шани. Вітаємо вас із професійним святом і віри­мо у ваші сили! Дякуємо вам! Слава вам і слава Україні!».

Володимир Лєгомінов

голова Всеукраїн­ського громад­ського об’єднання «Об’єднання вете­ранів розвідки України» Збройних Сил України, гене­рал-лейтенант за­пасу

Олексій Рижков

ветеран-миротво­рець Збройних Сил України «Блакитні берети ООН», вете­ран воєнної розвід­ки, співавтор Зако­ну України «Про Сили спеціальних операцій» на осно­ві досвіду країн- членів НАТО, пол­ковник запасу, пра­вовий партнер Фе­дерації профспілок України


 

ІСТОРІЯ ВОЄННОЇ РОЗВІДКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Офіційно історія воєнної розвідки незалежної України починається із 7 вересня 1992 року – з моменту підписання Президентом України Ука ­зу про створення Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України.

У Радянському Союзі всю структуру стратегічної воєнної розвідки, в тому числі підготовки кадрів, за винятком окремих не­значних елементів, було зосереджено пере­важно на території Росії. Тому нова структу­ра воєнної розвідки України створювалась на основі дислокованих на її території з’єднань, частин та підрозділів розвідки Київського, Одеського, Прикарпатського військових округів, 8-ї окремої армії Протиповітряної оборони військ ППО держави, 17-ї Повітряної армії фронтового призначення та частково Чорноморського флоту ВМФ СРСР.

Створення органів воєнної розвідки розпоча­лося із створенням Збройних Сил України. У лютому 1992 року почалося формування управління розвідки Головного штабу Міністерства оборони України. Паралельно створювалось управління військової стратегічної розвідки (УВСР) МО України. Ці структури взяли на себе функції планування та управління розвідкою, а також обробки й аналізу розвідувальної інформації з підготовкою відповідних поточних, опера­тивних та термінових документів для вищого керівництва держави.

На початковому етапі будівництва Збройних Сил України було створено основу системи воєнної розвідки держави. Однак ці структу­ри не могли вирішувати весь комплекс за­вдань воєнної розвідки, оскільки в Україні на той час не було всіх необхідних розвідувальних компонентів. 6 липня 1993 року, з метою оптимізації організаційних структур воєнної розвідки, відбулося об’єднання розвідувального управління Го­ловного штабу ЗС та УВСР МО в єдиний ор­ган – Головне управління розвідки МО України .

 

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

16 серпня голова Державної служби України з питань праці Ігор Дегнера та голова Профспілки будівельників України Василь Андреєв підписали Меморан­дум про співпрацю, розробку якого розпо­чали ще на початку січня п.р.

Метою підписання доку­мента є об’єднання зу­силь щодо реалізації та захисту прав працівників будівельної галузі на гідні й безпечні умови праці, зниження рівня незадекларованої праці, зменшення виробничого травматизму, скорочення заборгованості із заробітної плати, поси­лення ефективності дер­жавного нагляду та гро­мадського контролю за додержанням роботодав­цями вимог законодав­ства про працю й охорону праці, взаємодія з питань запобігання дитячій праці, співпраця з міжнародними організаціями.

Партнерство сторін передбачає організацію спільних заходів для об­говорення проблемних питань будівельної галузі у сфері праці та по­шуку шляхів їх вирішення, проведення інформаційно- роз’яснювальних кампаній щодо практики застосування норм чин­ного законодавства, обмін інформацією про випадки грубого пору­шення суб’єктами госпо­дарювання вимог законо­давства, що несуть загро­зу для життя та здоров’я працюючих тощо.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ БУДІВНИЦТВА І ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ

02.10.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.11.2022 13:44

06.11.2022 13:43

06.11.2022 13:40

21.10.2022 21:56

02.10.2022 19:06

02.10.2022 19:05

02.10.2022 19:04

02.10.2022 19:04

02.10.2022 19:03

02.10.2022 12:46

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання