« на головну 12.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

АВІАБУДІВНИКИ ВИЗНАЧИЛИ ПРІОРИТЕТИ НА 5 РОКІВ

АВІАБУДІВНИКИ ВИЗНАЧИЛИ ПРІОРИТЕТИ НА 5 РОКІВ

  О сновні напрями діяльності на найближчі 5 років було за­тверджено 11 березня на VIII з’їзді Профспілки авіабудів­ників України.

Делегати та гості форуму заслуха­ли й обговорили доповідь голови Профспілки Яреми Жугаєвича. Зо­крема, зазначалось, що наполеглива й ефективна діяльність виборних ор­ганів Профспілки на всіх рівнях спри­яла стабільній роботі галузі. Щорічно і своєчасно на більшості підприємств укладались колективні договори. Роз­вивалась і вдосконалювалась робота ЦК, профкомів первинних організа­цій щодо співпраці з органами дер­жавної влади і роботодавцями на за­садах соціального діалогу, а також із соціальними партнерами Профспіл­ки. Активізувались молодіжна та ін­формаційна діяльність.

Разом з тим, наголошувалося у ви­ступах, вплив економічної та епідемі­ологічної кризи в Україні не дозволив вирішити низку проблем як галузево­го, так і профспілкового напряму. Так, до цього часу Урядом не затвер­джено нову довгострокову (до 2023 року) Науково-технічну програму роз­витку авіаційної промисловості, й на­далі зменшується профспілкове член­ство, не забезпечено 100% фінансову дисципліну у розрахунках первинних організацій Профспілки з Централь­ним комітетом, не налагоджено на­лежне навчання профспілкових пра­цівників та активу. Усе це вимагає більш рішучого й ефективного захис­ту законних прав та інтересів спіл­чан, трудових колективів галузі.

Делегатів з’їзду привітав Голова Федерації профспілок України Григо­рій Осовий. У своєму виступі проф­спілковий лідер поінформував про ді­яльність та плани ФПУ щодо підви­щення якості та результативності со­ціально-економічного захисту люди­ни праці, про хід підготовки до з’їзду ФПУ. Роботу ЦК Профспілки у звітно­му періоді визнано задовільною. Було обрано керівні органи Профспілки. Головою Профспілки обрано Ярему Жугаєвича.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ


ШАХТАРІ ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» ЗАЛИШАЮТЬ ЗА СОБОЮ ПРАВО НА ПРОТЕСТ

З а інформацією голо­ви Львівської тери­торіальної організа­ції Профспілки пра­цівників вугільної промисловості України Олега Турчина, ситуація на підпри­ємствах ДП «Львіввугілля» сягнула критичної межі.

Особливе занепокоєння викликає питання виплати та погашення заборгованості із заробітної плати. Соціаль­но-економічна ситуація спо­нукає людей до акцій протес­ту в шахтарських регіонах і м. Києві, що може призвести до некерованих дій.

Аналогічна проблема своєчасної виплати зарпла­ти працівникам існує на всіх державних підприємствах вугільної галузі. На сьогодні заборгованість становить вже понад 1,3 млрд грн.

Голова Профспілки пра­цівників вугільної промис­ловості України Віктор Тур­манов знову направив звер­нення до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із закликом невідкладно роз­глянути питання виплати заробітної плати всім пра­цівникам вугільної галузі та вжити дієвих заходів за­для недопущення такої си­туації в майбутньому.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 


НЕ ДАМО ПОЗБАВИТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІЛЬГ І КОМПЕНСАЦІЙ


Президія Федерації профспілок Кіровоградської області прийняла звернення до Прем’єр-міністра України. Спонукав до цього законопроєкт «Про безпеку та здоров’я працівни­ків на роботі».

На адресу обласного об’єднання профспілок Кіровоградщи­ни надходять численні звернення працівників щодо недопу­щення подання Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради законопроєкту «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі».

Вказаний законопроєкт, на переконання профспілок, су­перечить вимогам статті 22 Конституції України. Ним ні­велюються практично всі права працівників на пільги і компенсації за роботу у важких і шкідливих умовах праці, водночас узаконюється необов’язковість колдоговірного регулювання питань з охорони праці, щорічна розробка комплексних заходів з охорони праці, проведення обов’язкових медичних оглядів працівників – одним сло­вом, вилучено все, що було закріплено чинним Законом України «Про охорону праці».

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

ВІТАЄМО З ОБРАННЯМ!

4 березня 2021 року н а V I I I з’їзді Проф­спілки працівни­ків машинобуду­вання та металообробки України головою Профспілки одноголосно обрано голову Сум­ської обласної організації профспілки Ей­смонта Євгена Анатолійовича.

Вітаємо Євгена Анатолійовича та бажає­мо йому міцного здоров’я, успіхів і нових до­сягнень у справі захисту законних прав та інтересів спілчан.

 

16 березня на XXVI звітно- виборній конференції Сумської обласної ради профспілок голо­вою облпрофради на наступний термін обрано Євдокимову Тетяну Олександрівну.

16 березня на XXIV звітно- виборній конференції Донецької обласної ради профспілок голо­вою облпрофради обрано Дре­валя Петра Петровича.

16 березня відбулась VIII конфе­ренція Федерації профспілок Хмельницької області, де новим головою профоб’єднання одно­голосно обрано директора Навчально-культурного-центру «Побужжя» ФПО, голову обласної організації профспілки праців­ників будівництва і промбудматеріалів Сковороднікова Олега Васильовича.

Щиро вітаємо профспілкових лідерів з обранням та бажає­мо реалізації усіх творчих задумів і подальших успіхів на високих посадах!

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

21.03.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання