« на головну 06.12.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1133)
25
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»

ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ДИРЕКТОР НПП «ПІВНІЧНЕ ПОДІЛЛЯ» ВДАВСЯ ДО «РОЗПРАВИ» НАД ПРАЦІВНИКАМИ

ДИРЕКТОР НПП «ПІВНІЧНЕ ПОДІЛЛЯ» ВДАВСЯ ДО «РОЗПРАВИ» НАД ПРАЦІВНИКАМИ

Д иректор Національно­го природного парку «Північне Поділля» Андрій Кийко, із при­таманною йому нена­вистю до працівників установи, які не погоджуються з його мето­дами керування, почав, образно кажучи, «розправлятися» з ними.

20 січня працівникам устано­ви, зокрема старшому науково­му співробітнику Володимиру Баточенку, наукові праці якого відомі не лише в Україні, а й у багатьох європейських держа­вах і який працює в установі від дня її заснування, директор за­читав наказ про звільнення з 29 січня 2021 року. Також такий наказ був зачитаний директо­ром і начальнику відділу рекре­ації Михайлу Шишці.

Підставою для звільнення за­значених працівників стало те, що вони, начебто, не бажають працювати при, так би мовити, зміні істотних умов праці в установі, а відтак відмовилися підписувати нові посадові ін­струкції, в яких директор Ан­дрій Кийко спеціально пропи­сав надмірну кількість не влас­тивих посадам функцій.

Насправді, звільнення відбу­вається через їх громадянську позицію. Свого часу Володимир Баточенко звернувся у правоохоронні органи щодо, як на його думку, неправомірної роз­трати бюджетних коштів дирек­цією НПП «Північне Поділля» та до профільного міністерства щодо діяльності науково - техніч­ної ради установи з пропозицією скасувати її рішення.

Михайло Шишка, як громад­ський журналіст, опублікував у засобах масової інформації декілька матеріалів про недо­луге керування установою па­ном Андрієм Кийком та його заступником Володимиром Ли­ликом, про корупційну діяль­ність останнього, що була ви­знана Бродівським районним судом Львівської області, а по суті – іменем України, проти­правною.

І ось директор НПП «Північ­не Поділля» Андрій Кийко та його заступник Володимир Ли­лик, за підтримки провідного фахівця з кадрів Володимира Ковбаси, почали звільняти ак­тивних працівників, аби змуси­ти боятися інших.

СЕРГІЙ ТИМКЕВИЧ,

ГОЛОВА ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

НПП «ПІВНІЧНЕ ПОДІЛЛЯ»

 

«НІ» – ЗВУЖЕННЮ ПРАВ ТРУДЯЩИХ НА БЕЗПЕЧНУ ПРАЦЮ

Щ е у грудні минуло­го року Профспіл­ка металургів і гірників України принципово й ар­гументовано виступила проти проєкту Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі», який було запропоно­вано до розгляду фахівцями Мі­ністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господар­ства, як такого, що обмежує пра­ва трудящих на безпечну працю.

Зазначений законопроєкт у порівнянні з чинним Законом України «Про охорону праці» та нормами Кодексу законів про працю України значно скорочує зміст та обсяг існуючих прав працівників, звужує повнова­ження профспілок щодо захисту прав працівників на безпечні умови праці й здійснення належ­ного громадського контролю.

Саме тому ПМГУ вважає, що прийняття цього документа є порушенням Конституції Укра­їни та норм Угоди «Про асоціа­цію України та ЄС», якими пе­редбачено, що у разі, коли наці­ональним законодавством вста­новлено більш жорсткі норми з охорони праці у порівнянні з нормативами ЄС, вони не мо­жуть бути скасовані.

Щоби донести до відома представників державної вла­ди позицію профспілки, голова ПМГУ Олександр Рябко, голо­ви первинних профспілкових організацій направляли звер­нення на адресу Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Оскільки це питання дуже важливе і стосується кожного працівника гірничо-металур­гійного комплексу, ПМГУ не припиняє спроб не допустити порушення українського та міжнародного законодавства та відстояти права трудящих на безпечну працю.

З метою знайти розуміння важливості питання та заручи­тися підтримкою в роботі над цим документом Олександр Рябко направив листа з роз’ясненням масштабів про­блеми та запрошенням до співпраці на адресу т.в.о. голови Держпраці Віталія Сажієнка.

ПРЕС-СЛУЖБА ПМГУ

 

РОБОТУ ПРОФКОМУ ПАТ ХМЗ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» ВИЗНАНО ЗАДОВІЛЬНОЮ

21 січня в профспіл­ковій організації ПАТ ХМЗ «Світло шахтаря» відбу­лась перша в цьому році конференція.

Голова профспілкової органі­зації Світлана Щабельна звітува­ла про роботу профспілкового ко­мітету за минулий рік. «Зокрема, докладаємо чимало зусиль, аби спілчани відчували нашу під­тримку у захисті їхніх прав, – за­значила вона. – Адже від ефек­тивності нашої роботи залежить те, чи будуть нам довіряти люди надалі, продовжать своє член­ство в профспілці, та чи з’явиться бажання в інших робітників під­приємства приєднатися до нашої організації. Тому дуже активно працюємо над забезпеченням на­лежних соціально-економічних умов всім працівникам та недо­пущенням погіршення змісту й обсягу прав всіх заводчан».

Зокрема, в середньому кожен працівник підприємства за 2020 рік з профспілкового бюджету отримав додатково 1186 грн на матеріальну допомогу та оздо­ровлення. Літню оздоровчу кам­панію профком через коронаві­русні обмеження почав лише у липні, проте всі заяви на оздоров­лення працівників і членів їхніх родин було задоволено в повному обсязі. Загалом завдяки профко­му і адміністрації підприємства заводчани отримали 269 путівок на оздоровлення в пансіонатах та санаторіях на березі Азовського, Чорного морів, в Карпатах та в ін­ших куточках країни.

Також було проаналізовано стан організаційної та культур­но-масової роботи, яка проводи­лась попри карантинні обмежен­ня. Профком шукав нові форми роботи, аби вжити заходів безпе­ки та водночас задовольнити по­треби робітників.

Учасники конференції визна­ли роботу профкому задовіль­ною. Було затверджено звіт реві­зійної комісії, напрями роботи на наступний рік та розглянуто інші питання.

У зв’язку з карантинними об­меженнями конференція вперше проходила в режимі відеозв’язку з додатковим супроводом презен­таційними матеріалами.

03.02.2021Коментарі

#1 17.07.2021 17:58 добавил: Трезвый начальник | додати коментар

Главное - это правильная подача информации: Если у "них" - крушение авиалайнера, то у нас это называется "аварийная посадка".

 
ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.11.2021 23:15

26.11.2021 23:14

19.11.2021 23:33

19.11.2021 23:32

19.11.2021 23:31

13.11.2021 00:26

13.11.2021 00:25

06.11.2021 00:31

06.11.2021 00:30

06.11.2021 00:00

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання