« на головну 21.01.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1086)
24
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

«МИ МОБІЛІЗУЄМО ВСІ СИЛИ, АБИ НЕ ДОПУСТИТИ НАХАБНОГО ЗНИЩЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ТА МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ»

«МИ МОБІЛІЗУЄМО ВСІ СИЛИ, АБИ НЕ ДОПУСТИТИ НАХАБНОГО ЗНИЩЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ТА МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ»

« Д нями з’явилась інформація про те, що україн­ська делегація була на зустрі­чі в Казахстані й обговорювала закупівлю локомотивів, рейок та іншої продукції для модерні­зації одного з найбільших під­приємств України «Укрзалізни­ця». Така ситуація обурює. Фе­дерація роботодавців України звернулась до Прем’єр-міністра з вимогою не допустити заку­півлі продукції машинобудів­ної та металургійної галузей для модернізації українських підприємств за кордоном.

Федерація профспілок Укра­їни повністю солідарна у цьому питанні з роботодавцями. Ми будемо боротися разом проти чергової спроби знищити еко­номіку, українського виробни­ка та українського працівника. Питання локалізації та ство­рення передумов для розвитку й підтримки саме вітчизняного виробника на сьогодні є страте­гічним. Хто б не хотів нам про­тистояти та які б сили не стоя­ли за черговою аферою, підда­тися їм – це крах для нас усіх.

Ми вже розпочали розсліду­вання і не залишимо це питання без вирішення. Враховуючи, що за рік пандемії виготовлення вантажних вагонів в Україні скоротилося на 72%, це вже не просто цифри, це доля галузі, доля країни і її людей. Руйнація галузі – це масові звільнення, знищення тисяч робочих місць, це масова міграція. Тож давайте купимо вагони для Укрзалізни­ці в Казахстані, й тоді обов’язково в цей бюджет необхідно вписати закупівлю торб, з яки­ми українці підуть попід хата­ми. Тканину, до речі, можна за­купити в Туреччині чи Польщі. Така інформація не вкладається в рамки здорового глузду.

Проте Казахстан, на відміну від України, свого виробника захистив, і закордонні компанії не мають змоги брати участь у тендерних закупівлях. Ми в цей час граємося в «зелених соро­сят», яким тепер захотілось по­гратися в залізну дорогу. Давайте закупимо діткам за­кордонних паровозиків і напо­внимо бюджети чужих країн, а свій вичистимо під нуль таки­ми забавами.

До речі, цікавий факт. Є ін­формація, що Крістіан Кун, один з членів Наглядової ради «Укрзалізниці», входить до Ради директорів Казахстанських за­лізничних доріг. І ще цікавіший факт, що із семи членів Нагля­дової ради українського сателі­та «Укрзалізниця» п’ятеро є представниками інших країн. За офіційними даними, Андерс Ослунд, Андреас Матьє і Крісті­ан Кун за півтора року з момен­ту призначення отримали понад 11,7 млн грн кожен, а голова На­глядової ради Шевкі Аджунер – майже 14 млн грн.

Шляху назад в даному випад­ку немає, і питання не зали­шиться без вирішення. Якщо буде потрібно, ми мобілізуємо всі сили, аби не допустити на­хабного знищення металургій­ної та машинобудівної галузей України. Нам потрібна страте­гія розбудови української про­мисловості, й Уряд повинен це розуміти та відповідно розстав­ляти пріоритети».

Володимир Саєнко,

заступник Голови Федерації профспілок України:

 

МИХАЙЛО ЗАПОЛЬСЬКИЙ: «Я ЗАВЖДИ СЛУЖИВ ЛЮДЯМ»

21 листопада своє 90-річчя відзна­чає прекрасна та непересічна людина – проф­спілковий діяч з багаторіч­ним стажем, колишній се­кретар Укрпрофради Михай­ло Антонович Запольський.

Його небайдужість до про­блем людини праці, організа­торський талант, впевненість у тому, що справедливість завжди переможе, допомогли йому до­сить швидко здолати шлях від слюсаря на Київському комбіна­ті хімволокна до начальника зміни, цеху та керівника вироб­ництва на цьому підприємстві.

Принциповість та рішучість в обстоюванні законних прав лю­дей праці, членів профспілок була одразу помічена в трудово­му колективі, і Михайло Антоно­вич обійняв керівні виборні поса­ди спочатку на рідному заводі, а згодом, у 1970 році, очолив Укра­їнський республіканський комі­тет Профспілки робітників хі­мічної, нафтової і газової про­мисловості. У 1980-му його обира­ють секретарем республікан­ської ради профспілок – Ук­рпрофради. Ця посада в ті роки була на рівні заступника Голови.

Саме Михайла Антоновича спілчани називали «народним секретарем». Знали, що якщо ді­знається про проблему, вже не відступиться, дійде до найви­щих інстанцій та знайде рішен­ня в інтересах людини праці. Мабуть, через це його було обра­но першим президентом Товари­ства захисту прав споживачів, а також членом Комітету народ­ного контролю, Держплану, Ко­місії з цін, Комітету з держав­них премій України.

Цінували і можновладці, при­слуховувались до думки поваж­ного представника профспілко­вого загону, в складі якого Ми­хайло Запольський брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, тривалий час працював у республіканському Фонді соці­ального страхування з тимчасо­вої втрати працездатності.

За самовіддану працю отри­мав урядові, галузеві та проф­спілкові нагороди і звання, се­ред яких «Заслужений праців­ник промисловості України», «Почесний хімік», лауреат пре­мії ВЦРПС та багато інших.

Михайло Антонович і сьогод­ні жваво цікавиться усіма поді­ями, що відбуваються в Україні, вітчизняному профспілковому русі. Мешкає разом з дружиною, має сина й онуку. До життя, за його словами, ставиться філо­софськи: попри хвороби та неве­лику пенсію каже, що потрібно бути вдячним долі за те, що було, та не втрачати те, що маєш. «Я за­вжди служив людям», – говорить він, а лідерам ФПУ, усім профак­тивістам бажає наполегливості та непохитності в обстоюванні інтересів спілчан, а також приді­ляти якомога більше уваги вете­ранам профспілок.

Щиро вітаємо шановного Ми­хайла Антоновича з його слав­ним ювілеєм! Бажаємо йому міцного здоров’я, родинного за­тишку, оптимізму і впевненості у завтрашньому дні!

ПРОФКОМ ППО ФПУ

 

ДП «АРТЕМСІЛЬ» ВИЛУЧЕНО З ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ ВЕЛИКОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ

З авдяки спільним зу­силлям первинної профспілкової органі­зації, трудового ко­лективу та народних депутатів, за розпоряджен­ням Кабінету Міністрів Укра­їни № 1329-р внесено зміни в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 року № 36 «Про затвердження переліку об’єктів великої приватизації державної власності» із змі­нами, внесеними розпоря­дженням Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року № 204-р, та вилучено з переліку об’єктів великої приватизації ДП «Артем­сіль».

ДП «Артемсіль» – унікальне та найпотужніше державне під­приємство, яке вижило та про­довжує свою роботу, незважаю­чи на кризу, близькість до бойо­вих дій, відсутність державної підтримки та постійні спроби рейдерських захоплень.

Продукцію цього підприєм­ства знають не лише в Україні. ДП «Артемсіль» забезпечує без­перебійне постачання солі своїм споживачам залізницею або че­рез порти річки Дунай, Азов­ського і Чорного морів. Експорт солі охоплює 16 країн світу, в тому числі Молдову, Білорусь, Польщу, Угорщину, Румунію, Австрію, Грузію, Вірменію, Азербайджан, країни Балтії та ін. Географія поставок щороку розширюється.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

27.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.01.2021 15:47

02.01.2021 15:46

20.12.2020 22:38

20.12.2020 22:37

20.12.2020 22:37

20.12.2020 21:58

27.11.2020 13:53

27.11.2020 13:52

21.11.2020 00:04

21.11.2020 00:03

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання