« на головну 25.07.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1111)
17
Червень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Мешканці не мають сплачувати за переробку частини побутових відходів, які використовуються як вторсировина

Мешканці не мають сплачувати за переробку частини побутових відходів, які використовуються як вторсировина

СПО об’єднань профспілок роз­глянув проєкт постанови Ка­бінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку фор­мування тарифів на послуги з поводження з побутовими від­ходами», повторно надісланий на погодження.

У листі зазначається, що у січні п.р. зазначений проєкт уже роз­глядав СПО об’єднань профспі­лок, до якого листом від 13 січ­ня 2020 року було надано пропо­зиції та зауваження, які в надісланій на повторне погодження редакції не враховано.

Позиція профспілок залишається не­змінною стосовно того, що до тарифу на послугу з поводження з побутовими від­ходами не можуть включатися витрати на будь-які операції з роздільно зібрани­ми відходами, в тому числі операції з їх вивезення та переробки. Мешканці не ма­ють сплачувати за послугу з переробки частини побутових відходів, які викорис­товуються господарюючими суб’єктами як вторинна сировина або як паливо при виробництві теплової енергії, тощо. Адже ця діяльність є прибутковою. У багатьох країнах світу за такі відходи мешканці навіть отримують певні кошти.

СПО об’єднань профспілок висловив вдячність за позицію щодо профспілко­вих зауважень та пропозицій, проте про­сить ще раз розглянути їх та, за необхід­ності, провести узгоджувальну нараду.

Принагідно у листі зазначається, що у разі прийняття проєкту можуть суттєво зрости тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, що при зниженні рівня доходів населення через пандемію коронавірусної хвороби є неприпустимим.

 

Керівництво ПрАТ «Волиньобленерго» втручається у внутрішньостатутну діяльність ППО

БЛОГ

Тетяна ПАПЕНКО, голова первинної профспілкової організації ПрАТ «Волиньобленерго»:

«А дміністрацією підпри­ємства в односторон­ньому порядку прийня­то рішення про припи­нення діяльності безпо­середньо первинної профспілкової орга­нізації. Починаючи з 26 травня 2020 року генеральним директором приносяться заяви у профспілку про вихід із членів профспілки за власним бажанням праців­ників «Волиньобленерго». Спочатку були заяви, надані безпосередньо керівни­цтвом – дирекцією та начальниками управлінь, а потім уже іншими працівни­ками з апарату управління.

На сьогодні склалася ситуація, коли у первинній профспілковій організації від­сутні навіть дані про те, скільки ж членів написали заяви на вихід, тому що ці заяви подаються безпосередньо в приймальню генерального директора, і голови цехкомів на місцях також не знають про те, яка кіль­кість членів вийшли з організації у зв’язку з тим, що заяви пишуться на бланках, які надані електронною поштою від секретаря керівника та подаються безпосередньо в приймальню генерального директора.

Такі дії псують імідж «Волиньобленер­го» – як роботодавця, так і всього підпри­ємства.

Профспілкова організація у складі го­лів цехових комітетів аналізує ситуацію, що склалася на підприємстві, та засу­джує такі дії адміністрації. Відповідно до статутних повноважень, наданих безпо­середньо профспілковій організації, ми звернулися до голови Центрального комі­тету «Укрелектропрофспілки» Сергія Сер­гійовича Шишова щодо дій, які відбува­ються у «Волиньобленерго».

Профспілкова організація є незалеж­ною, громадською організацією, а тому будь-яке втручання в статутну діяльність тягне за собою погані наслідки, які стосу­ються відповідальності керівника та ро­ботодавця.

Які дії будуть далі здійснено Федераці­єю профспілок України та ЦК «Укрелек­тропрофспілки» мені невідомо, бо звернен­ня наразі лише розглядається, обговорю­ється на засіданнях відповідних органів.

Профспілковий комітет буде й надалі бо­ротися за вільне волевиявлення, за захист трудових прав: права на працю, гідну опла­ту праці, відпустки і соціальний захист».

28.06.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

17.07.2021 17:44

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:33

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:27

10.05.2021 13:57

10.05.2021 13:47

10.05.2021 13:43

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання