« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Харківському турбогіганту – 85

Харківському турбогіганту – 85

21 січня на АТ «Турбоатом» відбулися урочистості з на­годи 85-річчя підприєм­ства. Працівників заводу привітав голова Об’єднання профспілок Харківської об­ласті Сергій Тесленко.

«Ю вілей заводу – свято для кожного, хто кожен день поспішає на роботу через його прохідну, – сказав профспілковий лідер Харківської об­ласті. – У цей день будь-який співро­бітник відчуває свою значущість у спільній справі й причетність до грандіозної події. Ювілей заводу – чу­довий привід для привітання керівни­ків і працівників.

Підприємство наростило потенці­ал, наукову базу, розширило геогра­фію постачання і заслужено визнано в світі одним з лідерів виробництва продукції енергетичного машинобу­дування. Ваш колектив воістину за­слуговує на увагу, повагу і пошану».

Кращі працівники підприємства були відзначені грамотами виконав­чого комітету міської ради, подяками міського голови, а також грамотами Харківської обласної ради та райдержадміністрації Немишлян­ського району. Низка співробітників «Турбоатому» нагороджені почесни­ми відзнаками й удостоєні почесних звань підприємства.

Урочистості завершилися святко­вим концертом.

ОЛЕСЬ ЛЕМІЩЕНКО,

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ІНФОРМАЦІЙНУ РОБОТУ ОПХО

Сергій Тесленко, голова Об’єднання профспілок Харківської області:

«Для мене, як і для всіх харків’ян, «Турбо­атом» – не просто якась абревіатура, це візитна картка міста й вітчизняного маши­нобудування. Це ім’я флагмана, яке зна­ють не тільки в нашій країні, а й далеко за її межами, адже та високоякісна про­дукція заводу, що постачається на чотири континенти світу, показує, що тут працю­ють професіонали з великої літери».

 

  • До теми

Харківський турбогенераторний завод почав роботу 21 січня 1934 року. Його спеціалізація остаточно визначилася в 1950-ті роки. Сьогодні продукція підпри­ємства відома більш ніж у 45 країнах сві­ту. За 85-річну історію заводу харківські турбобудівники виготовили близько 400 парових турбін для ТЕС і ДРЕС, близько 170 турбін для АЕС, близько 500 гідрав­лічних турбін. 40% потужностей теплових електростанцій, 65% потужностей АЕС і 95% потужностей ГЕС України укомплек­товані харківськими турбінами.

 

Загальні збори голів ППО: захистимо вчителів!

23 січня у Центрі культури КПІ відбулися профспілкові збори освітян столиці. На порядку ден­ному розглянуто питання, що отримали широкий резонанс у суспільстві та пов’язані з випад­ками насилля над учителями.

Н а загальних зборах освітянська профспілкова громада столиці прийняла важливі вимоги задля збереження людської гідності.

Від Міністерства освіти і на­уки України:

– внести зміни до наказів МОН від 6 грудня 2010 року № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної се­редньої освіти» щодо введення до штатних розписів закладів освіти посад охоронців (окрім посад сторожів).

Від Верховної Ради України:

– внести зміни до законодавства щодо по­силення відповідальності за поширення недо­стовірної інформації про педагогічних пра­цівників (окрім цивільно-правової відпові­дальності, передбачити адміністративну від­повідальність);

– доповнити Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» щодо ви­знання булінгом жорстоких дій, психологіч­ного, фізичного насильства батьків по відно­шенню до педагогічних працівників;

– внести зміни до чинного законодавства щодо посилення статусу освітян.

Від начальника поліції і прокурора м. Києва:

– взяти під особистий контроль питання об’єктивного та оперативного розслідування жорстокого побиття вчителя Матвієнка Ігоря Миколайовича. (Нагадаємо, 6 січня учитель фізкультури НВК «Ліцей № 157» Ігор Матвієнко був жорстоко побитий батьком учня 4 класу спільно з іншими невідомими особами. Внаслі­док побиття вчитель потрапив до реанімації. Нанесення тяжких тілесних ушкоджень стало­ся на території закладу освіти (детальніше про це йшлося в попередньому номері «ПВ»). З цією метою разом із соціальними партнерами ство­рити робочу групу для напрацювання відповід­них документів та превентивних заходів.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Стратегія розвитку хімічної галузі

24 січня представники Федерації проф­спілок України взяли участь у презен­тації проекту Стратегії розвитку хіміч­ної галузі до 2030 року, розробленому за сприяння Федерації роботодавців України та Союзу хіміків України.


У зустрічі взяли участь керів­ники підпри­ємств хіміч­ної промисло­вості: «Украгрохімхол­динг», «Сумихімпром», «Рівнеазот», «Хімпласт», «Одеський припортовий завод», ПАТ «Азот», «Укрпластик», «Дніпроазот», «НІОХІМ», «Черкаський НДІТЕХІМ», експерти, фа­хівці, вчені НАН України.

«На сьогодні хімічна га­лузь України опинилася під загрозою зникнення. Така ситуація – результат відсут­ності послідовної системної економічної політики дер­жави з розвитку та підтрим­ки національної індустрії та її базових галузей», – на­голосив генеральний дирек­тор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов.

Загалом проект Страте­гії містить 10 пріоритетів. Серед них – створення конкурентної сировинної бази, модернізація хіміч­них виробництв, розвиток внутрішньогалузевих тех­нологічних ланцюгів на базі діючих виробництв, створення нових хімічних виробництв, необхідних для розвитку суміжних га­лузей промисловості, про­дукції високого техноло­гічного переділу, сучасне агрохімічне забезпечення АПК, ефективне імпорто­заміщення тощо.

При розробці проекту Стратегії експертами були враховані не тільки особли­вості ситуації в країні, а й основні світові тенденції розвитку хімічної промис­ловості. Зокрема, перехід від сировинної моделі у виробництві до виробни­цтва продукції з високою доданою вартістю, впрова­дження ресурсозберігаю­чих та відновлюваних тех­нологій, збільшення безпе­ки виробництва й впрова­дження рішень, які дозво­лять знизити навантажен­ня на людські ресурси й, за можливості, повністю ви­ключити людський фактор.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ ФПУ

06.02.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання