« на головну 16.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Ігнорування проблеми з кадрами облгазів може стати загрозою для роботи галузі та газопостачання загалом

Ігнорування проблеми з кадрами облгазів може стати загрозою для роботи галузі та газопостачання загалом

2 жовтня під стінами На­ціональної комісії, що здійснює державне ре­гулювання у сферах енергетики та комуналь­них послуг (НКРЕКП), відбулась Всеукраїнська акція протесту пред­ставників газових гос­подарств країни з ви­могами розрахувати необхідні розміри заро­бітної плати хоча б до рівня промисловості.

П ісля тривалої «облоги» будинку та вимог до голови Нацкомісії Оксани Кривенко ви­йти до людей та дати свої роз’яснення щодо ситуації, вона все ж вимушена була це зробити. Але дуже непереконли­во намагалась пояснювати дії НКРЕКП тим, що «газета «Уря­довий кур’єр» не хоче оприлюд­нювати постанову про нову ме­тодику розрахунку перерозподі­лу коштів». Пролунало це дивно, адже з дня ухвалення Нацкомісі­єю цього рішення до дня прове­дення акції, як поінформували її учасники, минуло 110 (!) днів.

«Складна ситуація з рівнем та виплатою зарплати у газо­вих господарствах призвела до того, що тільки за останні пів­року звільнилися з роботи більш ніж 5 тис. фахівців, що складає понад 10% працюючих, – зазначив голова Профспілки працівників газових госпо­дарств України Сергій Копаній­чук. – Ми сьогодні не ставимо питання підвищення ціни на газ, ми вимагаємо перерозподі­лити кошти, що потрапляють до розподільчих підприємств, до «Нафтогазу України». Вони мають надприбутки, а наші під­приємства – великі збитки. Тому наші фахівці отримують зарплату на рівні мінімальної».

Голова профспілки також прокоментував те, що відбу­лось під час акції протесту: «Після тривалих і настійних ви­мог до нас таки вийшла голова Нацкомісії Оксана Кривенко. Ще 14 червня було прийнято нову методику розрахунку та­рифів, де й відбувався перероз­поділ цих коштів. Але, як сказа­ла пані Кривенко, у зв’язку з тим, що газета «Урядовий кур’єр» не друкує цю методику, вона не набирає чинності, і ми не можемо сьогодні працювати в нормальних умовах. А голо­вне наше завдання – це безпека подання газу для споживачів. Не дай Боже, у нас ще звіль­няться хоча б половина праців­ників, не буде взагалі кому об­слуговувати газові господар­ства. А тоді або вони мають прийняти рішення про впрова­дження методики в життя, або ми змушені будемо оголосити Всеукраїнську акцію протесту. З 15 жовтня має розпочатися опалювальний сезон. Але ми сьогодні не можемо нормально провести ремонти газопрово­дів, елементарно заправити бензином спецавтомобілі».

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ,

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

ФОТО АВТОРА

 

Влада поверне освітянам столиці все, що заборгувала

Київська міська організація Профспілки працівників освіти і нау­ки України на своєму сайті поінформувала про результат перего­ворного процесу із столичною владою.


«Р езультат переговорів: влада поверне освітянам столиці все, що заборгу­вала, заробітна плата буде виплачуватися вчасно і в повному обсязі», – йдеться у по­відомленні.

Також повідомляється, що за декілька днів буде оприлюднено алгоритм дій со­ціальних партнерів. Водночас наголошу­ється, що «акція відтерміновується, але не скасовується, адже вимоги до Держбю­джету–2019 залишаються в силі!».

Нагадаємо, що на 4 жовтня Київська міська організація Профспілки працівни­ків освіти і науки України планувала про­ведення масштабної акції протесту біля Кабміну з вимогами:

– Збільшити обсяг освітньої субвенції для м. Києва в розмірі 865 млн грн для ви­плати заробітної плати працівникам за­кладів освіти в повному розмірі.

– Передбачити у проекті Державного бюджету України на 2019 рік кошти на ви­конання вимог статті 61 Закону України «Про освіту» щодо встановлення посадо­вого окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі не менше 3 мінімальних заробіт­них плат, а найменшого посадового окла­ду науково-педагогічного працівника – на 25% вище посадового окладу педагогічно­го працівника найнижчої кваліфікаційної категорії. Результат виконання статті 61 Закону України «Про освіту»: молодий спеціаліст одержує 500 дол. США, вчитель вищої категорії – 1000 дол. США, професор – 1300 дол. США.

– Внести зміни до постанови Кабінету Мі­ністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджета­ми», зокрема щодо врахування поділу класів на групи при розрахунку освітньої субвенції.

– Збільшити обсяги видатків на випла­ту академічних стипендій учням та сту­дентам пропорційно збільшенню прожит­кового мінімуму для працездатних осіб, збільшити кількість студентів, які одер­жують стипендію, з 47 до 67%.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Чужому навчайся й свого не цурайся

На запрошення Міжнародної Євразійської федерації ме­талістів 25 голів профспіл­кових комітетів підприємств сфери технічного регулю­вання взяли участь у семіна­рі, що відбувся 17–22 верес­ня в м. Анкарі (Туреччина).

У часники семінару мали змогу ознайомитися з діяльністю профспілок Туреччини, зокрема їх організаційною структурою: первинна організація профспіл­ки з представниками профспілки на підпри­ємстві замість профкому, регіональні відді­лення – представники профспілки і проф­спілка з вищим органом – Центральним ко­мітетом. Профспілкові членські внески утри­муються підприємством при нарахуванні зарплати в розмірі одноденного заробітку з наступним перерахуванням загальної суми на рахунок ЦК. Представники профспілки на підприємстві та регіональних відділень не втручаються в цей фінансовий процес і тіль­ки в разі можливої затримки перерахування внесків звертаються до роботодавця.

У Туреччині одночасно з профспілками працівників діють профспілки роботодав­ців, між ними укладаються колективні до­говори. Так, наприклад, профспілка «Тюрк Метал» укладає з профспілкою роботодав­ців металопромисловості «МЕСС» колек­тивний договір, що охоплює декілька десят­ків підприємств, на яких працюють близько 120 тис. членів профспілки. До речі, колек­тивний договір поширюється тільки на чле­нів профспілки, а якщо робітник, який не є членом профспілки, бажає, щоб на нього по­ширювався колдоговір, він зобов’язаний сплачувати профспілці внесок солідарності в розмірі 2/3 внеску члена профспілки.

Учасники семінару відвідали тракторний завод, на якому працюють члени профспіл­ки «Тюрк Метал», де ознайомилися безпосе­редньо з роботою представників профспілки на підприємстві, а також реалізацією поло­жень колдоговору, який містить, крім умов і розмірів оплати праці, значний соціальний пакет для робітників. Зокрема, це трансфер­ні послуги доставки на роботу та додому, безкоштовні обіди, калорійність і якість яких перевіряють представники профспіл­ки. Колдоговір також містить великий пере­лік виплат та доплат: при укладенні шлюбу, народженні дитини, щомісячні доплати на дітей до 18 років, при призові в армію тощо.

Також учасники семінару ознайомилися з роботою Турецького інституту стандар­тів, зокрема діяльністю випробувальних лабораторій.

Після завершення навчання слухачам вру­чили сертифікати Навчального центру Міжна­родної Євразійської федерації металістів. Усі вони залишилися задоволеними перебуванням у столиці Туреччини, а отримані знання та до­свід роботи турецьких колег голови профкомів реалізовуватимуть на своїх підприємствах у практичній профспілковій діяльності.

ВАСИЛЬ ЛЕВЧЕНКО,

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКИ «МАШПРИЛАД» УКРАЇНИ

15.10.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання