« на головну 23.03.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (993)
14
Березень
 
Інтерв’ю
 
Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»

Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

СЕСІЯ КОМІСІЇ ООН: РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК ТА ДІВЧАТ

СЕСІЯ КОМІСІЇ ООН: РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК ТА ДІВЧАТ

 

12 березня у штаб-квартирі ООН (м. Нью-Йорк) розпочала роботу 62-га сесія Комісії ООН зі становища жінок.


В ідповідно до спеціального консульта­тивного статусу Федерації профспі­лок України при Економічній і соці­альній раді ООН (ЕКОСОР) у цьому важливому міжнародному форумі традицій­но бере участь делегація ФПУ у складі пред­ставників її галузевих організацій.

Пріоритетна тема сесії – «Виклики і мож­ливості досягнення гендерної рівності та роз­ширення можливостей сільських жінок та дівчат». Комісія також здійснює оцінку про­гресу реалізації узгоджених висновків своєї 47-ї сесії 2003 року «Участь та доступ жінок до засобів масової інформації, інформаційних та комунікаційних технологій, їх вплив на них та використання як інструменту просу­вання та розширення можливостей жінок».

Відкриваючи пленарне засідання сесії, ге­неральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зазначив, що сьогодні багато дівчат з бідних сімей все ще не мають змоги закінчити шко­лу, в тому числі й тому, що виходять заміж у ранньому віці й занадто рано наро­джують дітей. Саме вони, насамперед, страждають від насильства і позбав­лені багатьох прав. В особливо скрутному становищі опиняються вдови, жінки-інваліди та жінки корінних народів.

Підкресливши, що всі жінки і дівчата мають право на гідне життя, генеральний секретар на­гадав, що ООН і Євросоюз висту­пили з ініціативою щодо боротьби з насильством стосовно жінок.

Генеральний секретар ООН та­кож підкреслив, що гендерна нерів­ність живить дискримінацію і на­сильство, підриває функціонування ор­ганізацій, компаній і суспільства в цілому. Він закликав домагатися поліпшення ста­новища жінок і прислухатися до їхніх ду­мок, зазначивши, що сьогодні жінки ініці­юють важливі та необхідні дискусії в селах і містах, залах засідань і на кухнях, на вули­цях і в коридорах влади.

13 березня головна увага учасників дискусій знову була прикута до про­блем сільських жінок, відповідно до пріоритетної теми сесії. Так, зокрема, наголошувалось, що без сільських жі­нок та дівчат сільські громади та міста не здатні функціонувати. Проте, прак­тично всюди внаслідок гендерної нерів­ності та дискримінації їхнє становище є гіршим, ніж сільських чоловіків або міських жінок.

У світі менш ніж 13% землевласників є жінками, а загальний розрив в оплаті пра­ці між чоловіками і жінками становить 23%, у сільській місцевості – 40%.

Занадто тривалий час питання прав сільських жінок та дівчат, їх засобів до існування та добробуту не помічаються або недостатньо розглядаються у законо­давстві, політиці, бюджетах та інвестиці­ях. Вони не забезпечені інфраструктурою та послугами, гідною працею та соціаль­ним захистом, залишаються більш враз­ливими до наслідків кліматичних змін. Гендерне насильство та шкідливі прак­тики продовжують обмежувати їхнє жит­тя та можливості.

Під час перерви між засіданнями з представниками громадянського сус­пільства зустрівся очільник ООН, який зазначив, що громадянське суспільство завжди відігравало провідну роль у бо­ротьбі за гендерну рівність. Крім того, він заявив, що для нього в цій бороть­бі першочерговим завданням є ген­дерний паритет у системі ООН. На його думку, рівномірний роз­поділ функцій між чоловіками і жінками дозволить змінити баланс сил і в ООН.

Очільник ООН повідомив, що в групі старших керівни­ків ООН наразі 23 жінки і 21 чоловік. На черзі – представ­ники ООН у країнах-членах, спеціальні представники і спеціальні посланці, які також є главами місій.

Генеральний секретар також нагадав про такі пріоритети діяль­ності, як боротьба із сексуальною експлуатацією та насильством серед миротворців ООН, а також безпосередньо в самій ООН.

Під час дискусій виступила та дала інтерв’ю віце-прем’єр України з питань європейської та євроатлантичної інтегра­ції Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка, зо­крема, зазначила, що ООН могла б віді­гравати активнішу роль у процесі віднов­лення миру на території України.

Сесія триватиме до 23 березня. У ній беруть участь представники системи ООН, держав-членів та громадянського суспільства з усіх країн світу.

Сесія включає міністерський сегмент із круглих столів та інтерактивних діалогів на високому рівні, а також загальні, інтер­активні та експертні панельні дискусії.

Департамент міжнародних зв’язків апарату ФПУ

  • КОМЕНТАР

Антоніу ГУТЕРРІШ, генеральний секретар ООН:

«Ми живемо в світі, де все ще панує культура переваги чо­ловіків. Патріархат і дискри­мінація, які століттями пану­вали в суспільстві, залишили важку спад­щину. Сексизм і стереотипи значно пошире­ні у владних структурах, приватному секто­рі, наукових колах, мистецтві, науці і навіть у громадянському суспільстві та міжнарод­них організаціях, таких як ООН».

06.04.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

28.02.2019 20:10

28.02.2019 19:02

28.02.2019 19:01

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання