« на головну 17.12.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (980)
13
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ПРОФСПІЛКИ – ЗА ВІДНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

ПРОФСПІЛКИ – ЗА ВІДНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий у ході робочої зустрічі з головою Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсій­ного забезпечення Верховної Ради України Людмилою Дені­совою порушив низку актуаль­них соціально-економічних пи­тань, зокрема щодо необхід­ності підвищення розміру міні­мальної заробітної плати до фактичного прожиткового міні­муму, на чому наполягають профспілки.

З а розрахунками фахівців, об’єктивний розмір прожиткового мінімуму на початок поточного року становить більш ніж 4 тис. грн, а з урахуванням прогнозова­ного рівня інфляції у 9% вочевидь він має бути ще більшим. Тому, беручи до уваги Прикінцеві положення Закону про Державний бюджет України на 2018 рік, де передбачено, що за підсумками ІІ кварталу року розмір прожиткового мі­німуму може бути переглянуто, проф­спілки очікують, що парламент відно­вить у цьому питанні справедливість.

Ще одне не менш важливе питання, яке порушив профспілковий лідер і до чого закликають конвенції МОП та Єв­ропейська соціальна хартія, – мінімаль­ну зарплату потрібно встановлювати диференційовано: окремо для працез­датної особи, й окремо – для праце здатної особи, на утриманні якої пере­бувають, наприклад, діти або інші чле­ни сім’ї. Щодо останніх, до мінімальної зарплати потрібно застосовувати підви­щений коефіцієнт сімейної складової, що також практикується в багатьох країнах.

Під час зустрічі також ішлося про припинення процесу поновлення спра­ведливості відносно тих працівників, які працюють у шкідливих та небезпеч­них умовах праці, і через вплив таких умов на здоров’я мають право на піль­гове пенсійне забезпечення, скороче­ний робочий день, додаткову відпустку тощо. Зокрема, до таких категорій на­лежать фахівці, зайняті у гірничодо­бувній промисловості, на підприєм­ствах металургійної галузі та ін.

Звісно, достроковий вихід на пенсію для таких робітників потребуватиме додаткових виплат з Пенсійного фонду, однак, профспілки вважають, що ці ви­датки повинні покриватися не за раху­нок інших пенсіонерів, а безпосередньо тим роботодавцем, на підприємстві якого існують шкідливі умови праці. З точки зору профспілок, саме такий під­хід є справедливим і об’єктивним. На­томість законопроект, підготовлений та погоджений сторонами соціального діалогу, щодо підвищеної ставки пла­тежу ЄСВ для підприємств з небезпеч­ними умовами праці, досі не прийнято. Відтак, гальмується питання забезпе­чення соціальних гарантій працівни­кам щодо Списків № 1 і № 2.

Григорій Осовий зазначив, що проф­спілки очікують на відповідні дії, які найближчим часом можуть сприяти розв’язанню порушених питань. Між керівниками досягнуто домовленості, що профільний парламентський комі­тет разом з ФПУ делегують своїх екс­пертів до робочих груп, які готувати­муть необхідні законодавчі зміни. Буде проведено консультації з Урядом і ро­ботодавцями для консолідації позицій соціальних партнерів стосовно вирі­шення названих проблем. «Особливої важливості співпраця соціальних парт­нерів набуває з початком роботи над проектом Генеральної угоди на 2018– 2020 роки. Наразі розпочато тристорон­ні переговори з укладання нової Генугоди, під час яких зазначені питання стануть темою для дискусій та пошуку шляхів їх вирішення», – переконаний Голова ФПУ.

Прес-центр ФПУ

КОМЕНТАР

Григорій ОСОВИЙ,

Голова СПО об’єднань профспілок,

Голова Федерації профспі­лок України:

«З метою убезпечення працю­ючих від бідності потрібно не тільки підвищувати мінімальну зарплату, а й скасувати податок на доходи фізичної особи, якщо розмір її зарплати не перевищує про­житковий мінімум. Така практика існує в ін­ших країнах. У бідного брати немає чого. На­томість потрібно запровадити диференційо­вану шкалу оподаткування високодоходних категорій працівників. Оскільки навіть на державних підприємствах наразі зарплати менеджерів сягають декількох сотень тисяч гривень, а то й більше. То про яку соціальну справедливість йдеться? Ми виступаємо за те, що потрібно вносити відповідні зміни до законодавства – стосовно сплати ЄСВ та його розміру, до Податкового кодексу – сто­совно оподаткування доходів фізичних осіб».

 

ІНІЦІАТИВУ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДНЯ ПРОФСПІЛОК ПІДТРИМАНО

Під час робочої зустрічі Голови ФПУ Григорія Осового з головою Комітету з питань соціальної політики, зайня­тості та пенсійного забезпечення Верховної Ради України Людмилою Денісовою, що відбулася 7 лютого, обговорено ініціативу ФПУ щодо встановлення в Україні Дня профе­сійних спілок.

Т ака пропозиція висловлювалась у ході Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 200-річчя ство­рення першої профспілкової організа­ції на українських землях, що відбулася 9 листопада 2017 року у м. Львові. Учасники конференції прийняли Звернення до Прези­дента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з проханням про встановлення і відзначення в Україні свята – Дня профспілок, на знак визнання важли­вої ролі профспілкових організацій, їх об’єднань у формуванні громадянського сус­пільства та розбудові соціально-правової і економічно могутньої Української держави.

Аргументуючи профспілкову пропозицію, Григорій Осовий привернув увагу голови парламентського комітету до того, що про­ведені істориками дослідження профспіл­кового руху встановили факт започатку­вання такого руху на теренах українських земель не на початку минулого сторіччя, як це вважалось, а набагато раніше. Тоді у Львові виникли перші профорганізації дру­карської справи, які виступили на захист економічних інтересів працівників, що ві­діграло надзвичайно важливу роль у по­дальшому згуртуванні робітників, селян та інтелігенції. Таким чином, було відкрито нову сторінку в історії створення професій­них організацій та об’єктивно визначено дату започаткування масового профспілко­вого руху у нашій державі.

Людмила Денісова висловила підтримку ініціативі профспілок та запевнила, що очолюваний нею комітет обговорить це пи­тання на одному із своїх засідань.

Прес-центр ФПУ

18.02.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання