« на головну 17.12.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (980)
13
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

НЕ ДАТИ ЗРУЙНУВАТИ ВІТЧИЗНЯНЕ ВИРОБНИЦТВО МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ!

НЕ ДАТИ ЗРУЙНУВАТИ ВІТЧИЗНЯНЕ ВИРОБНИЦТВО МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ!

Профспілка працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України звернулась до Президента України Петра Порошенка з листом щодо загрозливої ситуації загальнонаціо­нального характеру, яка склалася на ринку виробництва вітчизняних азотних мінеральних до­брив після слухань, які відбулися 30 січня 2018 року у Департаменті торговельного захисту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у рамках проміжного перегляду антидем­пінгових заходів щодо імпорту в Україну аміачної селітри походженням з Російської Федерації.

«У 2016–2017 роках підприємства хімічного комплексу через значне підвищення ціни на природний газ, який є сиро­виною для виробництва азотних міндо­брив, змушені були неодноразово зупиня­тися, що спричиняло збитковість виробни­цтва і виникнення заборгованості перед постачальниками газу й енергоресурсів, колективами підприємств, працівниками підприємств з виплати заробітної плати (на 1 січня 2018 року борг склав 156 млн грн), – йдеться у зверненні. – Складається враження, що держава не зацікавлена в роботі українських підприємств, що здат­ні забезпечити стовідсоткову потребу вітчизняних аграріїв в азотних міне­ральних добривах. При цьому для закупівлі імпортних міндобрив, переважно російського походжен­ня, тільки у 2016 році було витра­чено понад 800 млн дол. США. А ще зовсім недавно експорт міне­ральних добрив значно поповню­вав бюджет України.

На сьогодні у підприємств ще є можливість відновити виробництво за умови постачання природного газу за прямими договорами з постачальни­ками, в тому числі на давальницькій си­ровині, надання дотацій сільськогоспо­дарським товаровиробникам для частко­вої компенсації вартості мінеральних до­брив, що закуповуються у вітчизняних виробників, та недопущення відміни ан­тидемпінгових заходів щодо імпорту мін­добрив з інших країн, а, можливо, й тер­мінового введення додаткових антидем­пінгових заходів, запровадивши мито по­над 60%, або навіть введення повного ем­барго щодо ввозу до України мінераль­них добрив.

Через вільний доступ на український ринок продукції іноземних компаній, що займаються демпінгом, виникає за­гроза для хімічної галузі України. Не­прикритий демпінговий імпорт аміач­ної селітри в Україні, високі ціни на газ українського виробника в порівнянні з ціною газу в собівартості продукції, що випускається, в тому числі російських конкурентів, не дозволяють нашим під­приємствам змагатися на ринку. Вве­дення мит на імпорт аміачної селітри з інших країн позитивно вплине на про­дуктивність вітчизняних виробників.

Так склалося, що Україна дуже зале­жить від імпорту добрив з Росії. І аграрії виявилися заручниками цієї ситуації. Якщо ми не зможемо забезпечити альтер­нативні поставки, тоді, звичайно, ціна на міндобрива підвищиться. При зниженні державної підтримки фермерів підвищен­ня цін на добрива завдасть великої шкоди українському АПК, особливо виробни­цтву зернових. Для прийняття рішення щодо подовження дії антидемпінгових мит влада повинна провести зустрічі з екс­пертами профільних асоціацій АПК, хі­мічної промисловості, а також з міжна­родними трейдерами, які працюють на ринку мінеральних добрив. Якщо аль­тернативу буде знайдено, тоді можна спокійно йти на такі дії.

Застосування зазначених анти­демпінгових заходів позитивно вплине на фінансово-господар­ський стан національного това­ровиробника, зокрема сприятиме відновленню обсягів виробни­цтва і продажів, збереженню і від­новленню робочих місць, віднов­ленню доходів населення.

Враховуючи зазначене, просимо Вас:

1. Втрутитися у ситуацію, продемон­струвати свою громадянську і державну позицію, не допустити знищення хіміч­ної промисловості України.

2. Доручити Кабміну розглянути мож­ливість:

– надання дотацій з Державного бю­джету хімічній галузі України для вироб­ництва основних добрив на внутрішній ринок країни;

– продовження дії антидемпінгових мит, введених у 2017 році, на період до 2020 року;

– дозволу НАК «Нафтогаз України» і Укргазвидобування поставляти природ­ний газ вітчизняному виробнику для під­приємств хімічної промисловості Украї­ни, що виробляють міндобрива, на вну­трішній ринок країни за ціною не вище 170 дол. США за 1 тис. куб. м;

– прийняття необхідних заходів щодо підвищення престижності та створення сприятливих умов для розвитку хімічної галузі України.

Просимо Вас надати відповідь ЦР профспілки для інформування трудових колективів.

З повагою

Василь МОЙСЮК,

голова ЦР Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України».

 

ВІДСТОЮЄМО ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ НА ПРОФСПІЛКОВЕ МАЙНО

Ще один конфлікт, який переростає в неприми­ренне протистояння між Федерацією профспі­лок Хмельницької області та Хмельницькою міською радою, набирає обертів. Предметом розбрату, як уже й недивно, стало профспілко­ве майно, а саме триповерхова будівля, що є прибудовою до гуртожитку профспілкових кур­сів по вул. Соборній, 55, у м. Хмельницькому.

С удові спори щодо профспілкового майна були ініційовані зацікавленою особою, ко­лишнім орендарем площ їдальні – Колек­тивним підприємством «Їдальня № 33» ще в 2008 році.

За ці роки Федерація профспілок Хмельницької області від­стояла законні інтереси на профспілкове майно від зазіхань держави (постановою Вищого господарського суду України від 28.02.2013 у задоволенні позовних вимог прокуратури та Фонду державного майна України відмовлено, справа № 16/2/6/71-Н) та від зазіхань Хмельницької міської ради (по­становою Вищого господарського суду України від 21.12.2016 у задоволенні позовних вимог прокуратури та Хмельницької міської ради відмовлено, справа № 924/648/13).

Не отримало свою частку в профспілковому майні й Колек­тивне підприємство «Їдальня № 33» (постановою Вищого господарського суду України від 11.04.2017 позовні вимоги КП «Їдальня № 33» про визнання права власності на 66/100 приміщення їдальні по вул. Соборній, 55, у м. Хмельниць­кому та визнання співвласником даного приміщення були залишені без задоволення).

Усупереч цьому, скориставшись проміжним судовим рі­шенням – постановою Рівненського апеляційного госпо­дарського суду від 11.12.2014 у справі № 924/648/13, яка в по­дальшому була скасована постановою Вищого господар­ського суду України від 14.04.2015 у справі № 924/648/13, Хмельницька міська рада 28.01.2015 отримала свідоцтво № 32819546 на право власності на нежитлову будівлю за­гальною площею 1720,9 кв. м за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 55.

У подальшому Хмельницькою міською радою 22.03.2017 було прийнято рішення № 25 «Про часткове скасування рі­шення виконавчого комітету від 23.03.2000 № 223-А», яким було оформлено право власності в частині триповерхової будівлі їдальні по вул. Соборній, 55, у м. Хмельницькому за Федерацією профспілок Хмельницької області.

Але, як відомо, безкарність породжує ще більш зухвале беззаконня.

Так, 11.10.2017 Хмельницькою міською радою було подано позов до господарського суду Хмельницької області про скасування свідоцтва про право власності на гуртожиток профкурсів на 140 місць з їдальнею від 28.03.2000, зареєстро­ване в реєстровій книзі за № 729. Справа № 924/944/17 роз­глядається господарським судом Хмельницької області.

Федерація профспілок Хмельницької област

18.02.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання