« на головну 17.12.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (980)
13
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ ПРОФСПІЛОК УСПІШНО ЗАВЕРШЕНО

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ ПРОФСПІЛОК УСПІШНО ЗАВЕРШЕНО

13 жовтня успішно завершилося навчання правових (головних правових) інспекторів праці профспілок та громадських інспекторів праці з числа спеціалістів з правових пи­тань, юрисконсультів членських організацій ФПУ, яке проходило на базі Академії праці, соціальних відносин і туризму Федерації професійних спілок України.

Т иждень навчання профспілко­вих юристів був насиченим ціка­вими подіями, зустрічами та ко­рисною інформацією.

Як і планувалося, 10 жовтня відбувся практичний семінар на тему «Коорди­нація дій Державної служби України з питань праці та її територіальних орга­нів з інспекторами праці профспілок» за участю працівників апарату служби та інспекторів праці Головного управ­ління Держпраці в Київській області.

Про особливості діяльності Держпраці в сучасних умовах учасників семінару поінформував начальник відділу експертизи умов праці де­партаменту з питань праці Держав­ної служби України з питань праці Володимир Гончарук.

Практичні питання поєднання дер­жавного і громадського контролю за додержанням законодавства про працю учасники семінару обговори­ли спільно з начальником Управлін­ня з питань праці Головного управ­ління Держпраці у Київській області Валентином Шаботинським та його колегами.

У ході ділової гри, в якій взяли участь слухачі семінару, було опра­цьовано приклади ефективної кому­нікації інспекторів праці з робото­давцями під час інспектування.

Завершився практичний семінар ці­кавою інформацією Національного координатора проектів МОП «Зміц­нення системи інспекції праці і меха­нізмів соціального діалогу» та «Зміц­нення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці» Софії Лит­вин, яка повідомила про перші ре­зультати впровадження проектів та участь профспілок у їх реалізації.

Протягом наступних днів інспекто­ри праці отримували знання та нави­чки, які знадобляться їм у практич­ній роботі.

З актуальними питаннями діяль­ності інспекторів праці профспілок, зокрема організацією та плануван­ням роботи, важливістю моніторин­гу й оцінки її результатів, змінами в періодичній звітності ознайомила слухачів заступник керівника де­партаменту правового захисту – за­ступник головного правового інспек­тора праці апарату ФПУ Ірина Сидо­ряк. Окрему увагу вона приділила практичним питанням проведення інспекційних перевірок та особли­востям захисту профспілкових прав у сучасних умовах. Під час вирішен­ня практичних завдань із зазначеної тематики учасники навчання актив­но ділилися власним досвідом.

Про соціальні мережі і месенджери як інструменти в роботі інспекторів праці профспілок, створення комуні­каційних мереж для оперативного ін­формування спілчан і профорганіза­цій профспілкові юристи дізналися від керівника Центру освіти дорос­лих «Перспектива» НМЦ ФПО Черні­гівської області Віталія Копиша.

Корисною була й тема «Психологіч­ні аспекти трудових конфліктів», з якою ознайомила слухачів старший викладач АПСВТ Ганна Філь. Вона розповіла про практичні техніки уникнення конфліктних ситуацій та основні причини їх виникнення.

Про практику розгляду індивіду­альних трудових спорів, представ­ництво інтересів членів профспілок у судах та інших органах учасників навчання поінформувала кандидат юридичних наук, доцент АПСВТ, ад­вокат Наталія Циганчук. Вона поді­лилася власним практичним досві­дом з питань підготовки процесу­альних документів, тактики захисту прав та інтересів спілчан під час роз­гляду трудових спорів у суді. Жваве обговорення в аудиторії викликало питання щодо змін у процесуально­му законодавстві.

Впевнені, що під час навчання профспілкові юристи отримали но­вий заряд позитивної енергії для продовження роботи із захисту прав та законних інтересів членів проф­спілок. Бажаємо їм успіху у вико­нанні цієї шляхетної місії!

 


ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ПРЕДСТАВНИК ФПУ СЕРГІЙ КАПЛІН ВНІС ПРОФСПІЛКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ДЕРЖБЮДЖЕТУ

Прожитковий мінімум на рівні фактично­го, спрямування 6% ВВП на медицину, фі­нансування науки та збереження профтехосвіти, держпідтримка вугільної галузі та порятунок лісових і рибних госпо­дарств – з кількома десятками пропозицій до держбюджету виступили галузеві профспілки ФПУ. Вимоги людей праці до кошторису на 2018 рік вніс до парламенту представник профспілок Сергій Каплін. Адже ФПУ не залучали на етапі підготов­ки законопроекту про бюджет країни.

«Н а нашу думку, прожитковий мінімум на осо­бу з 1 січня 2018 року має бути встановлений на рівні 3581 грн, а в грудні зрости до 3831 грн. В урядових пропозиціях же закладено тільки 1700 грн, що вдвічі нижче фактичного прожиткового мінімуму, а з урахуванням інфляції буде віддалятися від нього дуже стрімко. Кабмін затвердив оновлені набори про­дуктів харчування та непродовольчих товарів, але при роз­рахунку прожиткового мінімуму просто їх не врахував. Тоб­то держава ніби й розуміє, що людям, аби вижити, потрібно багато чого, але в основні показники бюджету закладати цього не хоче. Те саме й з мінімальною зарплатою: теперіш­ні 3723 грн у законопроекті знеціняться до кінця року і ста­новитимуть лише 43% від прогнозованого рівня середньої зарплати, тоді як українське законодавство і конвенції МОП передбачають, що «мінімалка» має бути не менше за 60% середньої», – зазначив Сергій Каплін.

Тож мінімальну зарплату запропонували збільшити до 4023 грн із січня, 4164 грн – з липня та в грудні 2018 року встанови­ти в розмірі 4305 грн.

Пропозиція Профспілки працівників охорони здоров’я – збільшити фінансування галузі на рівні не менш ніж 6% ВВП. Законопроект № 7000 передбачає видатки тільки 4,2% від ВВП. При тому, що ВООЗ рекомендує на ці цілі витрачати десяту частину розміру валового внутрішньо­го продукту.

Вніс профспілковий омбудсмен також пропозицію Проф­спілки працівників НАН України збільшити видатки на науку на 423 млн грн. «Нам потрібно врятувати науку від фінансового колапсу. Ми вимагаємо забезпечити фонд оплати праці Академії для режиму повної зайнятості. Останні 2 роки науковців тримають на голодному пайку – на неповному робочому тижні, у вимушених безоплатних відпустках, на чверті ставки. Все це – на фоні просто ре­кордних скорочень. Нам потрібно врегулювати цю гостру соціальну проблему в році, коли Академія наук України буде відзначати свій столітній ювілей», – наголосив пред­ставник ФПУ в парламенті.

Погасити заборгованість потрібно і в лісовому господарстві України. Чимало підприємств перебувають на межі бан­крутства і ліквідації, людям винні 14,2 млн грн зарплат. Че­рез переведення на неповний робочий день значно збільши­лись несанкціоновані вирубки лісу та пожежі. Особливо ка­тастрофічна ситуація на півдні та сході. Саме тому Сергій Каплін наполягатиме на збільшенні видатків на галузь на 710 млн грн. Так само відстоюватиме і фінансові вимоги Профспілки працівників рибного господарства.

23.10.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання