« на головну 19.06.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (954)
14
Червень
 
Інтерв’ю
 
ГОЛОВНА МЕТА – ЗАХИСТ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА

ГОЛОВНА МЕТА – ЗАХИСТ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ДП «ЗАВОД ІМ. МАЛИШЕВА»: СКЛАДНІ ЧАСИ ЗАКІНЧИЛИСЯ, ПІДПРИЄМСТВО ВПЕВНЕНО РОЗВИВАЄТЬСЯ

ДП «ЗАВОД ІМ. МАЛИШЕВА»: СКЛАДНІ ЧАСИ ЗАКІНЧИЛИСЯ, ПІДПРИЄМСТВО ВПЕВНЕНО РОЗВИВАЄТЬСЯ

У м. Харкові на базі Об’єднаної профспілкової організації ДП «Завод ім. Малишева» відбулася зустріч представників профспіл­кового активу з головою Цен­тральної ради Профспілки пра­цівників оборонної промисловос­ті України Олександром Черни­шом, головою Об’єднання проф­спілок Харківської області Сергі­єм Тесленком та працівниками Центральної ради профспілки.

В ів зібрання голова об’єднаного профкому об’єднаної профспілко­вої організації ДП «Завод ім. Мали­шева» Микола Зубєхін. Обговорю­валися питання соціального партнерства, реалізації соціальних програм колектив­ного договору, мотивації профспілкового членства, залучення молоді до профспіл­ки, актуальні питання законодавства.

Голова Профспілки працівників оборон­ної промисловості України Олександр Чер­ниш зазначив, що в умовах сьогодення перед профспілками постають гострі питання, у ви­рішенні яких необхідно спиратися на під­тримку членів профспілки, трудового колек­тиву, відчувати настрої і прагнення кожної людини, адже ті стрімкі зміни, що відбува­ються в нашій державі, не завжди є соціально виваженими, а в більшості випадків утиска­ють права людини праці. Також викликає за­непокоєння відтік молоді з підприємства, адже за останнє десятиріччя трудовий колек­тив значно скоротився, відбувалися значні порушення прав працівників, існувала забор­гованість із заробітної плати. Тільки завдяки успішному соціальному діалогу між новою адміністрацією підприємства, ДК «Укробо­ронпром» та профспілкою вдалося уникнути руйнації підприємства. За останні 2 роки вда­лося погасити всю заборгованість, значно збільшити розмір заробітної плати, отрима­ти державне замовлення.

Голова об’єднаного профкому ОПО Микола Зубєхін поінформував присутніх про те, що складні часи закінчилися, завод впевнено роз­вивається, трудовий колектив забезпечений роботою, є напрацювання і щодо розширення підприємства, запровадження виконання за­мовлень громадського призначення. В сучас­них умовах трудовий колектив вирішує питан­ня соціального захисту членів профспілки. У травні 2017 року було укладено колективний договір, який значно розширив соціальні піль­ги для працівників, що надають право на отри­мання додаткових коштів за рахунок підпри­ємства для батьків, діти яких навчаються в по­чаткових і випускних класах, для молоді при першому одруженні, на додаткову відпустку тощо. Також Микола Зубєхін наголосив на тому, що адміністрація разом з профспілковим комітетом розглядає можливість збільшення середньої заробітної плати до 10 тис. грн, що за­безпечить належний рівень життя заводчан. Адже профком є повноважним представником усіх працівників у колективних переговорах з адміністрацією підприємства щодо умов пра­цевлаштування, оплати праці, режиму трудо­вого дня, охорони праці, соціального розвитку колективу та ін. Керівництво підприємства здебільшого підтримує ініціативу профкому.

Перед присутніми також виступив голова Об’єднання профспілок Харківської області Сергій Тесленко, який наголосив на тому, що одним з пріоритетних завдань залишається підвищення заробітної плати, виплата її у по­вному обсязі та в установлені терміни. Об’єднання профспілок Харківської області веде соціальний діалог з губернатором області і профільними міністерствами та відомства­ми, щоб харків’яни отримували гідну заробіт­ну плату та були забезпечені належним робо­чим місцем. За останні роки профспілками об­ласті зроблено чимало, але фінансово-еконо­мічна криза, політична нестабільність нега­тивно впливають на становище працівників області. Водночас є багато позитивних змін як у самому місті, так і на підприємствах області: поступово скорочується рівень безробіття, на підприємства приходять замовлення та інвес­тиції. Разом з тим, доводиться відстоювати основні показники рівня заробітної плати, які покриють витрати на тарифно-цінову політи­ку державних органів влади: збільшення пла­ти за комунальні послуги, газопостачання, електропостачання, підвищення тарифів на громадському транспорті без покращення якості обслуговування. Сергій Тесленко наго­лосив на тому, що тільки спільними зусилля­ми, за активної громадянської позиції можна відстояти своє право на гідне життя.

Присутні члени профспілки із зацікав­ленням слухали виступи запрошених, а та­кож поставили запитання, які їх найбільше хвилюють: щодо Списків № 1 і № 2, розвитку підприємства, залучення молоді на підпри­ємство, поширення інформації про діяль­ність профкому. А ще запропонували зроби­ти такі зустрічі традиційними. Учасники засідання високо оцінили діяльність об’єднаної профспілкової організації.

Зустріч з профактивом продовжилася без­посередньо на робочих місцях. Голова проф­спілки зустрівся із спілчанами в цехах підпри­ємств, де розмова йшла про вдосконалення роботи профспілкової організації. Свої заува­ження і пропозиції спілчани висловили голові об’єднаного профкому й очільникам цехових комітетів. Наголошувалося, що за останні роки багато зроблено для благоустрою і покра­щення санітарно-гігієнічних умов, обладнано кімнати відпочинку, в цехах облаштовано установки із свіжою питною водою, проводять­ся спортивні змагання, а також відновлено від­відування концертів талановитих харків’ян. Особлива гордість заводчан – нова прохідна заводу, якою користуються більше третини працівників. Не оминули увагою й питання оздоровлення та відпочинку, зауваживши, що вже цьогоріч побували і на базах відпочинку, і на Чорноморському узбережжі. Загалом спіл­чани дали високу оцінку діяльності профкому.

Також було організовано прийом спілчан з особистих питань головним інспектором праці Центральної ради профспілки Людми­лою Шевченко.

Профспілка працівників

оборонної промисловості України

 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

20 липня за участю керівництва Феде­рації профспілок України та голів профспілок промислового сектору від­булось обговорення перспектив відро­дження промисловості в Україні, а та­кож ролі профспілок у цих процесах.

У країна має колосальні можливості для розвитку промисловості. З метою визна­чення першочергових кроків зростання виробництва Урядом минулого року було ініційовано утворення Національного комітету з промислового розвитку, до складу якого входить Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, повідомляє прес-центр ФПУ.

До жовтня ц. р. Комітетом має бути напрацьова­на стратегія розвитку промислового потенціалу України. Профспілки внесуть до цього докумен­та свої пропозиції, тому що подальший розви­ток вітчизняного виробництва і створення но­вих робочих місць – одне з основних завдань у їхній діяльності. Це дозволить покращити ситу­ацію з виробничою зайнятістю працездатних громадян, що є важливим фактором підвищен­ня ефективності виробництва і одночасно рівня життя населення.

З презентацією, присвяченою темі індустріаль­ного відродження України, виступив економіст Юрій Буздуган, який, зокрема, зазначив, що че­рез втрату багатьох тисяч підприємств Україна на сьогодні вже не є європейським лідером, як це було раніше, а соціальні гарантії у нас майже ліквідовано. Виправити ситуацію можна тільки відновленням індустріального потенціалу краї­ни на сучасному рівні, ключовим елементом якого має стати інноваційний розвиток україн­ських підприємств.

Провідна роль у цьому, на думку вченого, може належати профспілкам, які мають розгалужену організаційну структуру майже в усіх провід­них галузях економіки, володіють інструмента­рієм у веденні соціального діалогу, а також за­конодавчими повноваженнями в обстоюванні трудових прав працівників.

29.07.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

18.06.2018 00:15

11.06.2018 21:19

11.06.2018 21:18

01.06.2018 16:00

01.06.2018 16:00

01.06.2018 14:48

01.06.2018 14:47

21.05.2018 00:38

21.05.2018 00:37

14.05.2018 02:40

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання