« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Пенсійна реформа

Пропозиції профспілок враховано

Пропозиції профспілок враховано

На засіданні Комітету в справах пенсіонерів, ве­теранів та інвалідів Верховної Ради України 5 червня розглянуто доопрацьований робочою групою, з урахуванням пропозицій народних де­путатів, прийнятий у першому читанні про­ект Закону «Про заходи щодо законодавчого за­безпечення реформуван­ня пенсійної системи» (№ 7455 від 13.12.2010).

У засіданні Коміте­ту взяли участь заступник Голови Федерації проф­спілок України Григорій Осовий, фахівці апарату ФПУ.

Слід зазначити, що від народного депутата Укра­їни, Голови ФПУ Василя Хара було внесено 21 про­позицію до законопроекту для розгляду його в друго­му читанні, зокрема:

– збереження пенсійно­го віку для жінок (55 років) та чоловіків (60 років), у тому числі при призначен­ні пенсій за спеціальними законодавчими актами;

– збереження тривалос­ті стажу роботи (25 років для чоловіків, 20 років для жінок), необхідного для призначення мінімальної пенсії на рівні прожитко­вого мінімуму для непра­цездатних осіб;

– надбавки за понаднор­мовий стаж у розмірі 1% пенсії здійснювати за кож­ний повний рік страхового стажу – понад 25 років для чоловіків і 20 років для жі­нок (а не 35 і 30 років відпо­відно, як це передбачено за­конопроектом);

– при обчисленні пенсій враховувати показник се­редньої заробітної плати в країні не за останні три ка­лендарні роки, а за кален­дарний рік, що передує року звернення за призна­ченням пенсії;

– при обчисленні коефі­цієнта заробітної плати (доходу) за період отри­мання допомоги з безробіт­тя враховувати не розмір мінімальної заробітної плати, як передбачається законопроектом, а розмір допомоги;

– збереження норми щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, які після призначення (по­переднього перерахунку) пенсії пропрацювали не менше 24 місяців страхово­го стажу з урахуванням по­казника середньої заробіт­ної плати за календарний рік, що передує року звер­нення за перерахунком пенсії.

Комітетом у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів підтримано всі пропозиції народного депу­тата України Василя Хара.

Розгляд Верховною Ра­дою України законопроек­ту №7455 «Про заходи щодо законодавчого забезпечен­ня реформування пенсій­ної системи» в другому чи­танні орієнтовно має від­бутися 7 липня ц. р.

Соціально-економічний департамент ФПУ

 

08.07.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання