« на головну 20.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1001)
10
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Пенсійна реформа

Тема для дискусій

Тема для дискусій

Проблеми пенсійного забезпечення трудящих постійно пе­ребувають у центрі уваги профспілок. Детально аналізу­ють вони й запропонований нещодавно урядом проект зако­ну «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформу­вання пенсійної системи». Упродовж січня обговорення зако­нопроекту пройшло в більшості регіонів України. Зокрема, в облпрофоб’єднаннях Закарпаття та Криму відбулися круг­лі столи, у Дніпропетровській області – нарада в обл­держадміністрації за участю віце-прем’єр-міністра – мініс­тра соціальної політики України Сергія Тігіпка тощо.

Представники державних органів вла­ди, управлінь Пенсійного фонду під час обговорень інформують про мету і завдання пенсійної ре­форми. Розуміючи на­гальну необхідність ре­формування цієї сфери, профспілки водночас не підтримують низку по­ложень запропонованого Кабміном законопроекту, оскільки вони звужують зміст і обсяг існуючих прав громадян або не за­безпечують їх реалізацію, що є порушенням ст. 22 Конституції України. На­самперед це стосується підвищення пенсійного віку для жінок; збільшен­ня тривалості страхового стажу, необхідного для призначення пенсій за віком, по інвалідності та у зв’язку із втратою году­вальника; призначення пенсій із заробітку лише за даними персоніфікова­ного обліку та ін.

Профспілки вважа­ють, що запропонований урядом проект пенсійної реформи потребує гли­бокого доопрацювання, і пропонують наповню­вати бюджет Пенсійного фонду шляхом виведен­ня з тіні заробітних плат, створення нових робочих місць, збільшення обсягів виробництва, погашення заборгованості із зарпла­ти та підвищення її пра­цівникам бюджетної сфе­ри і галузей економіки за рахунок справедливого розподілу виробленого продукту, зростання вар­тості робочої сили.

Учасники обговорен­ня висловили низку про­позицій щодо внесення змін до законопроекту, зокрема отримання пен­сіонером права вибору надавати додатково до­відки про заробітну пла­ту за будь-які 5 років до 1 липня 2000 року, вра­ховувати фактичний розмір допомоги із без­робіття або дозволити ви­лучати зазначені періоди при визначенні коефіці­єнтів заробітку, звільни­ти Пенсійний фонд від виконання невластивих йому функцій та ін.

Пропозиції і зауважен­ня учасників обговорення будуть узагальнені та на­правлені Федерації проф­спілок України та Кабіне­ту Міністрів України.

Сергій БАРАНЧИКОВ, Закарпаття

Віктор КОВРИГА, Дніпропетровськ

  • БІЛЬШЕ «ПРОТИ», НІЖ «ЗА»
Профспілки не підтримують підвищення пенсійного віку для жінок, бо й досі немає достовірних даних, як це підвищення вплине на ситуацію на ринку праці. крім того, не вирішено проблему працевлашту­вання молоді та жінок передпенсійно­го віку. Збільшення на 5 років трива­лості страхового стажу, необхідного для призначення мінімальної пенсії, призведе до того, що значна частина громадян не матиме права на підви­щення пенсій за понаднормовий стаж. Суттєво знижує розмір пенсій і пропо­зиція визначати його з урахуванням середньої зарплати в Україні за три ка­лендарні роки перед виходом на за­служений відпочинок.

27.01.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

22.04.2019 21:03

22.04.2019 21:02

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання