« на головну 02.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

ПРОФСПІЛКА – ЦЕ МИ

ПРОФСПІЛКА – ЦЕ МИ

У первинці ПМГУ

Запорізького заводу

феросплавів активно

підтримують

мобілізованих

працівників підприємства

та добровольців.

Про це – пряма мова

від голови первинки

Олега Ільїна.

«На сьогодні з нашого підприємства

мобілізовано 304

співробітники. Ми пишаємось

цими людьми, молимося за

них та чекаємо

їх удома з Перемогою.

Але й відчуваємо сум,

адже є невблаганна й страшна

статистика: двоє феросплавників

наразі перебувають у полоні,

десятеро вже віддали за

Україну свої життя. Ми впевнені:

сміливці, що боронять Батьківщину

від ворога зі зброєю в

руках, заслуговують максимального

соціального

захисту.

Одразу зазначу, що у вирішення

цього питання щодо феросплавників

дуже вагомий внесок

зробила адміністрація

заводу.

Попри можливість, надану

роботодавцям Законом, наші

керівники вирішили

не економити

на мобілізованих

та прийнятих

на військову службу за

контрактом – і зберегли середній

заробіток за всіма такими

працівниками. Звісно, додаткова

«подушка безпеки» і

той факт, що їх справді цінують

на рідному підприємстві,

всерйоз

підвищують

бойовий дух

хлопців. Ті, хто зараз служить у

лавах ЗСУ, поранені бійці, які

проходять лікування,

також

можуть розраховувати на матеріальну

допомогу від профорганізації

– її вже отримали 113

осіб. Не лишаються сам на сам

з горем і фінансовою скрутою

родини загиблих героїв. Регулярно

обговорюючи стан справ

у мобілізованих по кожному

структурному підрозділу,

ми

намагаємося

консолідувати

їхні потреби у загальну базу,

відповідно до якої за можливості

виділяємо

ту чи іншу допомогу.

На даний момент на відповідні

виплати первинкою

ПМГУ виділено понад 1,2 млн

грн. Але гроші – то ще не все. За

довгі місяці війни ми з’ясували,

що можемо сприяти боротьбі

наших товаришів на фронті ще

й багатьма іншими способами.

Тож комплектуємо для них

якісне обмундирування та амуніцію,

закуповуємо

берці, павербанки,

кровоспинні

турнікети,

маскувальні

сітки, саперні

лопати і таке інше, передаємо

необхідний інструмент

для ремонту

воєнної техніки, навчилися

виготовляти спеціальні

перехідники

для дронів...

Авжеж, численні ініціативи

задля підтримки військових

створюють додаткове навантаження

на актив. Однак наша

команда вміє розподіляти час і

сили, тож на якість виконання

базових профспілкових

завдань

це не впливає.

ПРЕС-СЛУЖБА ПМГУ

 

ЩО МАЄ РОБИТИ

ПРОФСПІЛКА ПІД

ЧАС ВІЙНИ?

Життя постійно підносить нам нові виклики.

Тільки-но профспілки адаптувалися до

карантинних обмежень через ковід, як над

усією країною нависла нова, жахлива і

незбагненна, загроза – розпочалася

повномасштабна війна. Воєнні дії

спричинили безліч проблем, з якими люди

праці, зокрема металурги і гірники, раніше

ніколи не стикалися. Це означає, що

Профспілці металургів та гірників України

так чи інакше необхідно навчитися їх

вирішувати. На чому ж ми маємо

зосередитися, чому приділити увагу в

сучасних умовах? На пропозицію фахівця з

молодіжної роботи Романа Тарасенка над

цим запитанням розмірковували

профспілкові активісти, які наразі

перебувають у лавах захисників України.

Олег Брехаря

«КАМЕТ-СТАЛЬ»

Бачу кілька поки що недо-

оцінених напрямів роботи

профспілок під час війни.

Перший – сприяти масовій

підтримці корисних гро-

мадських ініціатив завдя-

ки вже існуючій розвину-

тій структурі та налаго-

дженій комунікації з

людьми. Другий – зверта-

тися до власників підпри-

ємств та представників

влади з пропозиціями

щодо зміцнення оборо-

ноздатності країни (виго-

товлення спецсталей,

окремих елементів озбро-

єння, захисних засобів

тощо). Реалізовувати по-

дібні проєкти своїми сила-

ми чи у співробітництві з

іншими профспілками, на-

приклад, металурги мо-

жуть об’єднатися з проф-

спілкою легкої промисло-

вості з метою пошиття

бронежилетів. Третій – ви-

користовувати всі можли-

вості народовладдя, зо-

крема, організовано під-

писувати важливі для

працюючих українців пе-

тиції. І четвертий – вести

посилену інформаційну

роботу, доносити до чле-

на профспілки корисну ін-

формацію.

 

Сергій Олійник

«АрселорМіттал Кривий Ріг»

Серед найважливіших за-

вдань Профспілки сьогод-

ні, по-перше, допомога

працівникам, які були мо-

білізовані або добровіль-

но пішли до лав Збройних

Сил України з підприємств

галузі, придбання для них

необхідних речей та об-

ладнання. По-друге, коор-

динація та підтримка во-

лонтерської діяльності –

за рахунок розвинутої ор-

ганізаційної структури та

наявності відповідальних

профспілкових лідерів в

усіх ланках ми можемо

бути тут дуже ефективни-

ми. По-третє, юридична

підтримка членів ПМГУ:

оформлення документів

та звернень, представни-

цтво в судах з різних пи-

тань, включаючи побутові,

контроль додержання

трудового законодавства

роботодавцями. По-

четверте, у сфері охорони

праці – контроль створен-

ня безпечних умов на ви-

робництві, наявності

спецодягу

та ЗІЗ, збере-

ження пільг та гарантій,

передбачених чинним за-

конодавством.

 

Микола Соловей

раніше Дніпропетровська обласна організація ПМГУ

У тих, хто наразі на

фронті, все необхідне

більш або менш є. А от

тим, хто залишився вдо-

ма (дружинам, дітям,

батькам бійців), проф-

спілкова підтримка дуже

потрібна. Вона може

мати будь-яку форму, від

грошових виплат до

шефства, організації зу-

стрічей, чаювань – лю-

дям цінна увага. Всебіч-

на допомога потрібна

переселенцям: із тран-

спортом, пошуком житла,

частковою компенсацією

вартості оренди.

Трудовим колективам

підприємств стануть у

пригоді додаткові мож-

ливості для навчання: як

професійна перепідго-

товка, так і цивільна

оборона, долікарська

допомога. Показники

безробіття неухильно

зростають, тож прове-

дення тематичних захо-

дів із запрошенням на

них представників цен-

трів зайнятості, місцевої

влади, стовідсотково ви-

кличе резонанс. І зара-

зом додасть тем для ви-

світлення профспілковим

журналістам. Їм саме час

активно писати статті

про тих, хто на передо-

вій, про утримувачів

«трудового фронту», бра-

ти інтерв’ю у профспіл-

кових лідерів.

 

Віктор Квітко

Дружківський завод металевих виробів

Навіть у воєнний час

Профспілці не можна за-

бувати про свої головні –

захисні – функції. На рів-

ні держави вкрай важли-

во зберегти чинний Ко-

декс законів про працю

та інші правові акти, які

регулюють трудові від-

носини. Локально ж осе-

редки ПМГУ мають дбати

про людей. На економіч-

но активних підприєм-

ствах кошти, призначені

на культурно-масову ро-

боту, варто перерозподі-

лити на медичну допо-

могу пораненим, під-

тримку постраждалих

від обстрілів, ракетних

ударів. Тут також можуть

стати у пригоді будівель-

ні матеріали, які є на всіх

заводах, для власних по-

треб. На непрацюючих

підприємствах, звісно, у

профкомів грошей немає,

тому їм варто по-

максимуму контактувати

з громадськими

06.01.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання