« на головну 05.12.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1182)
03
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ

ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

ГУМАНІТАРНИЙ ШТАБ ФПУ ВІДВІДАВ ЗАПОРІЖЖЯ ТА ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ

ГУМАНІТАРНИЙ ШТАБ ФПУ ВІДВІДАВ ЗАПОРІЖЖЯ ТА ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ

30 серпня представ­ники Гуманітарного штабу Федерації профспілок України – Голова ФПУ Григорій Осовий, заступник Го­лови ФПУ Євген Драп’ятий, член шта­бу, голова Профспілки металургів і гірників України Олександр Рябко, керівник де­партаменту корпора­тивних прав та майна ФПУ Дмитро Довга­ненко відвідали з ро­бочим візитом м. За­поріжжя, а 31 серпня – м. Дніпро.

У приміщенні Запорізь­кої обласної ради профспі­лок відбулася зустріч з профспілковим активом області. Для членів проф­спілок, трудящих, які най­більше цього потребують, їхніх родин, за рішенням Гумштабу, передано гума­нітарний вантаж. Слід за­значити, що у Запорізькій області тимчасово перебу­вають спілчани, змушені втікати від війни, серед яких багато хто втратив не лише роботу, а й житло, власне майно.

31 серпня члени Гумані­тарного штабу ФПУ доста­вили вантаж гуманітарної допомоги для постражда­лих і переселенців, які зна­йшли тимчасовий прихис­ток у готелі навчального центру Дніпропетровсько­го облпрофоб’єднання, вру­чили їм продуктові, а дітям – шкільні набори. У примі­щенні облпрофоб’єднання відбулась робоча нарада з керівниками членських га­лузевих організацій, де ви­ступили голова Дніпропе­тровського облпрофоб’єднання Віталій Дубіль, Голо­ва ФПУ Григорій Осовий, члени Гумштабу. Вони роз­повіли про діяльність профспілок у воєнних умо­вах, відповіли на запитан­ня присутніх.

У ході наради заступник командира військової час­тини, над якою шефству­ють профспілки області, капітан С.Юрченко вручив подяки за допомогу ЗСУ го­ловам галузевих облпрофорганізацій шахтарів, ме­талургів, комунальників, держслужбовців С. Юнаку, А. Чайці, А. Демідовій та З. Бедринець.

Нагадаємо, що 16 серпня делегація Федерації проф­спілок України провела ро­бочу зустріч з профспілко­вим активом Полтавської області, а 17 серпня делега­ція ФПУ у складі Голови ФПУ Григорія Осового, за­ступника Голови ФПУ Єв­гена Драп’ятого, за участю голови Наглядової ради Укрпрофтуру, голови Профспілки працівників авіабудування і машино­будування України Яреми Жугаєвича, голови Проф­спілки працівників держустанов України Юрія Пі­жука та голови Правління Укрпрофоздоровниці Ми­коли Суботи прибула у м. Харків, де зустрілась із профспілковим активом Харківської області (де­тальніше про це йдеться у № 33–34 «ПВ»).

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРЕС-ЦЕНТРУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ ТА ПРЕС-ЦЕНТРУ ПМГУ

 

ДЕЛЕГАЦІЯ CORUS INTERNATIONAL ЗУСТРІЛАСЯ З ЧЛЕНАМИ ГУМАНІТАРНОГО ШТАБУ ФПУ

Нещодавно в Будин­ку профспілок відбу­лась робоча зустріч членів Гуманітарного штабу ФПУ з пред­ставниками благо­дійної організації Corus International (США), яка від само­го початку повномасштабної ві­йни росії проти Украї­ни співпрацює з ФПУ, допомагаючи по­страждалим від бо­йових дій українцям та внутрішньо пере­міщеним особам.

Практичними справами і допомогою у співпраці з ФПУ наші американські партнери домоглися ви­рішення цілої низки пи­тань щодо організації пе­ребування та забезпечен­ня в профспілкових оздо­ровницях внутрішньо пе­реміщених осіб, наших земляків, які вимушено покинули свої домівки або лишилися без даху над головою через зухва­лу агресію росії проти на­шої держави.

Підсумки вже проведе­ної роботи оцінили Голо­ва ФПУ Григорій Осовий та куратор проєкту від сторони американських партнерів Тамара Шука­кідзе-Демурія. Розмова вийшла змістовною та конструктивною, адже спільно вдалося надати необхідну допомогу тим, хто найбільше її потре­бує: дітям, інвалідам, жінкам, особам похилого віку. Люди приїздять до профспілкових санаторі­їв, тікаючи від бандит­ської навали, а профспіл­ки, як було зазначено під час наради, через жахли­ві обставини, викликані війною, опанували ще один напрям такої необ­хідної в наш час діяль­ності, як благодійна до­помога постраждалим. Цю роботу вирішено про­довжити.

Як влучно сказав Григо­рій Осовий, на фоні усіх тих проблем, які на сьо­годні переживає Україна, такі відносини, як у нас, є визначальними. Вони на­дихають та дають поміт­ні результати, корисні для людей. «Нас тішить те, що ми маємо одно­думців та йдемо разом в одному напрямку, нада­ючи допомогу людям», – наголосив профспілко­вий лідер.

Під час обміну думками було зазначено, що співпраця ФПУ і Corus International вдоскона­люється та набуває но­вих форм, зокрема, розро­блено опитувальник з ме­тою встановлення осіб, які найбільше потребу­ють допомоги. Профспіл­ки спільно з небайдужи­ми людьми та донорськи­ми організаціями готові й надалі її надавати, але тут потрібна підтримка і від державних структур.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ВИКЛИКИ І ПРОБЛЕМИ ВОЄННОГО ЧАСУ

За пів року український гірничо-металургійний ком­плекс стикнувся з небачени­ми за всю свою історію ви­кликами і проблемами. Во­рог жорстоко нищить наші міста і селища, виробничі потужності та підприємства.

В умовах воєнного стану перед Профспілкою металургів і гір­ників України постають нові за­вдання, суттєво зростає роль со­ціально-економічної взаємодії ПМГУ з роботодавцями. Обгово­рити ситуацію, напрацювати найефективніші форми подаль­шої роботи – таку мету ставили перед собою учасники конфе­ренції «Актуальні соціально- економічні аспекти діяльності підприємств ГМК України в умовах воєнного стану», що від­булась у режимі онлайн. Моде­ратором заходу виступила про­відний експерт апарату ПМГУ Валентина Броннікова. Відкрив конференцію і привітав її учас­ників голова ПМГУ Олександр Рябко.

ПРЕС-ЦЕНТР ПМГУ

02.10.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.11.2022 13:44

06.11.2022 13:43

06.11.2022 13:40

21.10.2022 21:56

02.10.2022 19:06

02.10.2022 19:05

02.10.2022 19:04

02.10.2022 19:04

02.10.2022 19:03

02.10.2022 12:46

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання