« на головну 05.12.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1182)
03
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ

ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

У ТИЛОВІЙ БОРОТЬБІ ТА ПІДТРИМЦІ ЗАХИСНИКІВ АКТИВНІ ВСІ СПІЛЧАНИ

У ТИЛОВІЙ БОРОТЬБІ ТА ПІДТРИМЦІ ЗАХИСНИКІВ АКТИВНІ ВСІ СПІЛЧАНИ

30 серпня представ­ники Гуманітарного штабу Федерації профспілок України – Голова ФПУ Григорій Осовий, заступник Го­лови ФПУ Євген Драп’ятий, член шта­бу, голова Профспілки металургів і гірників України Олександр Рябко, керівник де­партаменту корпора­тивних прав та майна ФПУ Дмитро Довга­ненко відвідали з ро­бочим візитом м. За­поріжжя, а 31 серпня – м. Дніпро.

У приміщенні Запорізь­кої обласної ради профспі­лок відбулася зустріч з профспілковим активом області. Для членів проф­спілок, трудящих, які най­більше цього потребують, їхніх родин, за рішенням Гумштабу, передано гума­нітарний вантаж. Слід за­значити, що у Запорізькій області тимчасово перебу­вають спілчани, змушені втікати від війни, серед яких багато хто втратив не лише роботу, а й житло, власне майно.

31 серпня члени Гумані­тарного штабу ФПУ доста­вили вантаж гуманітарної допомоги для постражда­лих і переселенців, які зна­йшли тимчасовий прихис­ток у готелі навчального центру Дніпропетровсько­го облпрофоб’єднання, вру­чили їм продуктові, а дітям – шкільні набори. У примі­щенні облпрофоб’єднання відбулась робоча нарада з керівниками членських га­лузевих організацій, де ви­ступили голова Дніпропе­тровського облпрофоб’єднання Віталій Дубіль, Голо­ва ФПУ Григорій Осовий, члени Гумштабу. Вони роз­повіли про діяльність профспілок у воєнних умо­вах, відповіли на запитан­ня присутніх.

У ході наради заступник командира військової час­тини, над якою шефству­ють профспілки області, капітан С.Юрченко вручив подяки за допомогу ЗСУ го­ловам галузевих облпрофорганізацій шахтарів, ме­талургів, комунальників, держслужбовців С. Юнаку, А. Чайці, А. Демідовій та З. Бедринець.

Нагадаємо, що 16 серпня делегація Федерації проф­спілок України провела ро­бочу зустріч з профспілко­вим активом Полтавської області, а 17 серпня делега­ція ФПУ у складі Голови ФПУ Григорія Осового, за­ступника Голови ФПУ Єв­гена Драп’ятого, за участю голови Наглядової ради Укрпрофтуру, голови Профспілки працівників авіабудування і машино­будування України Яреми Жугаєвича, голови Проф­спілки працівників держустанов України Юрія Пі­жука та голови Правління Укрпрофоздоровниці Ми­коли Суботи прибула у м. Харків, де зустрілась із профспілковим активом Харківської області (де­тальніше про це йдеться у № 33–34 «ПВ»).

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРЕС-ЦЕНТРУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ ТА ПРЕС-ЦЕНТРУ ПМГУ)

 

ВИКЛИКИ І ПРОБЛЕМИ ВОЄННОГО ЧАСУ

За пів року український гірничо-металургійний ком­плекс стикнувся з небачени­ми за всю свою історію ви­кликами і проблемами. Во­рог жорстоко нищить наші міста і селища, виробничі потужності та підприємства.

В умовах воєнного стану перед Профспілкою металургів і гір­ників України постають нові за­вдання, суттєво зростає роль со­ціально-економічної взаємодії ПМГУ з роботодавцями. Обгово­рити ситуацію, напрацювати найефективніші форми подаль­шої роботи – таку мету ставили перед собою учасники конфе­ренції «Актуальні соціально- економічні аспекти діяльності підприємств ГМК України в умовах воєнного стану», що від­булась у режимі онлайн. Моде­ратором заходу виступила про­відний експерт апарату ПМГУ Валентина Броннікова. Відкрив конференцію і привітав її учас­ників голова ПМГУ Олександр Рябко.

ПРЕС-ЦЕНТР ПМГУ

 

НОВИНИ

06.11.2022 13:44

06.11.2022 13:43

06.11.2022 13:40

21.10.2022 21:56

02.10.2022 19:06

02.10.2022 19:05

02.10.2022 19:04

02.10.2022 19:04

02.10.2022 19:03

02.10.2022 12:46

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання