« на головну 26.05.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1154)
28
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Ексклюзивне інтерв’ю з головою Профспілки праців¬ників авіабудування та ма¬шинобудування України Яремою Жугаєвичем.

Ексклюзивне інтерв’ю з головою Профспілки праців¬ників авіабудування та ма¬шинобудування України Яремою Жугаєвичем.


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

INDUSTRIALL МАЄ ОЧИСТИТИСЯ ВІД СПІВУЧАСНИКІВ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

INDUSTRIALL МАЄ ОЧИСТИТИСЯ ВІД СПІВУЧАСНИКІВ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

Профспілки України звернулися до керівництва Глобального сою­зу IndustriALL з вимогою про ви­ключення Федерації незалежних профспілок Росії (ФНПР) з міжнародної профспілкової спільноти. 14 квітня профспілки України надіслали до IndustriALL вже другого листа.

У листі, зокрема, наголошується, що 24 лютого 2022 року президент Росії Путін ого­лосив про «спеціальну військову опера­цію» в Україні. І вже о 5-й годині ранку на території України розпочалося широко­масштабне вторгнення російських військ із застосуванням всіх видів сучасної зброї масового знищення, включно з важкою ар­тилерією, бомбардуваннями та запуском сучасних балістичних ракет. Це вторгнен­ня є послідовним продовженням росій­ської агресії 2014 року, внаслідок якого Ро­сія окупувала частину Луганської і Доне­цької областей та анексувала Крим. «По­чинаючи з 2014 року на окупованих терито­ріях здійснюється планомірний геноцид українського населення, включно з крим­ськими татарами в Криму. У березні п.р. світ здригнувся від нових звірств, які були здійснені на нещодавно окупованій тери­торії України. Російські війська цілеспря­мовано вбили тисячі цивільних громадян. У м. Маріуполь йдеться про десятки тисяч загиблих. У Київській, Чернігівській, Хар­ківській, Сумській, Херсонській, Луган­ській, Донецькій областях людей піддава­ли нелюдським тортурам, сотні зґвалтова­них жінок, дітей, чоловіків та літніх лю­дей. Людей вбивають під час евакуаційних коридорів. Місто Буча Київської області – це лише одне з містечок, де фотофіксація воєнних злочинів потрапила у міжнародні ЗМІ. Але така ситуація – у всіх населених пунктах, де пройшли російські фашисти. Рівень жорстокості армії терористів та ка­тів не знає меж. Цілеспрямоване знищення населення за національною ознакою, а та­кож руйнування економічної та цивільної інфраструктури, української культурної спадщини – все це є злочином проти людя­ності та геноцидом української нації і Української держави.

Щоб уникнути покарання, Росія почала зачищати сліди своїх кривавих злочинів. Так, у Маріуполь прибули 13 мобільних крематоріїв з метою приховати свідоцтва особливо тяжких злочинів, що будуть на­дані для майбутнього міжнародного три­буналу, який обов’язково відбудеться. На окупованих територіях рашисти викрада­ють представників української влади, гро­мадських діячів, які можуть організову­вати супротив та завадити проведенню псевдореферендумів, які планують орга­нізувати за аналогією з Донецькою, Лу­ганською областями та Кримом. Щоб світ не знав про російські злочини, рашистами вже вбито понад 20 українських та міжна­родних журналістів. Крім того, з окупова­них територій здійснюється примусова депортація українських громадян на те­риторію Росії та Білорусі, у батьків при­мусово забирають дітей. За даними укра­їнського омбудсмена Людмили Денісової – це десятки тисяч громадян України. Щоб уникнути смерті та насилля, українці вті­кають від війни. На сьогодні налічується 11 млн біженців (6,5 млн внутрішньо пере­міщених осіб і 4,5 млн осіб, які виїхали за кордон), 80% біженців складають жінки та діти.

Міжнародна профспілкова спільнота не відреагувала на той факт, що російські профспілки у 2014 році підтримали анек­сію Криму й окупацію частини Луганської та Донецької областей. І сьогодні ми розу­міємо, що це було нашою спільною помил­кою. Федерація незалежних профспілок Росії (ФНПР) у своєму комюніке від 25 лю­того підтримала варварське рішення пре­зидента РФ «про проведення операції з де­нацифікації України». Денацифікація – це вбивство українських громадян, ґвалту­вання, тортури, знищення всього україн­ського. Сьогодні це Україна, а завтра – будь-яка інша країна, яку Росія вирішить «денацифікувати».

ФНПР, яка заявила про призупинення членства в ITUC , мабуть, вважає, що обхи­трила всю міжнародну профспілкову спільноту. Національні профцентри Укра­їни – Федерація профспілок України (ФПУ) та Конфедерація вільних профспілок Укра­їни (КВПУ), до складу яких входять член­ські організації ГС IndustriALL , вимага­ють виключення ФНПР та всіх російських профспілок з ITUC та глобальних федера­цій, як організацій, що підтримують зло­чинну політику Російської держави, яка сповідує фашизм, спотворює реальність та просуває у світ війну, насилля, терор.

Як бачимо із заяви керівника ГМПР Олексія Безимянних, члена Виконкому IndustriALL , профспілка ГМПР є прибічни­ком політики війни та геноциду в Україні. Крім того, він використовує майданчик ГС IndustriALL для просування російської дер­жавної політики щодо перекладання вини з терориста на жертву. Зокрема, Олексій Безимянних зазначає, що «намагаючись будь-якими способами підтримати фашис­тів, уряди країн ЄС та США завалюють Україну зброєю і вводять нові санкції проти нашого народу, не залишаючи для Росії ін­шого вибору, окрім введення антисанкцій». Ця заява є не просто маніпуляційною заві­сою, вона демонструє, що ця профспілка є співучасником злочину Росії в просуванні неправдивої інформації щодо України та виправданням кривавої війни з метою її знищення. Така дикунська позиція ГМПР та її лідера суперечить основоположним принципам міжнародного профспілкового руху: миру, демократії, свободи, солідар­ності, справедливості, братерству.

Вважаємо важливим нагадати, що українські профспілки вимагають виклю­чення російських членських організацій з ГС IndustriALL за їх конкретну підтрим­ку війни та терору в Україні, – дезінформа­цію та маніпуляції, спрямовані на введен­ня в оману членів Виконкому та член­ських організацій ГС IndustriALL на чер­говому засіданні Виконкому ГС IndustriALL ».

ПРЕС-СЛУЖБА ПМГУ

ЛИСТ ПІДПИСАЛИ:

Профспілка працівників атомної енергетики та промисловості України;

Профспілка металургів та гірни­ків України;

Незалежна профспілка гірників України;

Профспілка працівників енерге­тики та електротехнічної промис­ловості України;

Профспілка працівників нафтога­зової промисловості України;

Профспілка працівників хімічної та нафтохімічної промисловості України;

Профспілка працівників авіабуду­вання та машинобудування Украї­ни;

Профспілка працівників оборон­ної промисловості України;

Профспілка працівників радіое­лектроніки та машинобудування України;

Профспілка працівників автомо­більного та сільськогосподарсько­го машинобудування України;

Профспілка працівників машино­будування та металообробки України;

Профспілка працівників вугільної промисловості України.

 

ВИКЛЮЧИТИ ФНПР

Національні профцентри України – Федерація профспілок України (ФПУ) та Конфедерація вільних профспілок України (КВПУ), до складу яких вхо­дять членські організації ГС IndustriALL, вимагають виключення ФНПР та всіх російських профспілок з ITUC і глобальних федерацій, як орга­нізацій, що підтримують злочинну по­літику Російської держави, яка спо­відує фашизм, спотворює реальність та просуває у світ війну, насилля, те­рор.

 

ФОТОФАКТ

Міжнародна федерація домашніх робітників (IDWF) солідарна з українським народом, який протистоїть російській армії: «Ми підтримуємо негайне і беззастережне виведення російських військ з України. Це питання принципу, оскільки воєнні злочини не тільки позбавляють нормального життя людей, робітників і збіднілих, але й ведення війни саме по собі є злочином. Як Федерація, яка вірить у демократичний вибір і правління народу, ми підтримуємо право кожного народу на самовизначення, право формулювати свою ідентичність і будувати своє майбутнє як основний принцип здорового та процвітаючого життя людини. Ці права мають бути невідчужуваними, а збройна експансія ніколи не виправдовується. Ця війна – не визвольна, а війна за домінування: жоден цивільний не повинен нести величезну ціну конкуруючих геополітичних амбіцій».

30.04.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

09.04.2022 20:56

04.04.2022 22:03

27.03.2022 20:47

19.03.2022 12:24

19.03.2022 12:12

19.03.2022 12:11

28.01.2022 22:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання