« на головну 28.11.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1080)
19
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

В УКРАЇНІ МАЄ БУТИ ПЕРЕГЛЯНУТО СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

В УКРАЇНІ МАЄ БУТИ ПЕРЕГЛЯНУТО СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

В ажливі питання щодо захисту прав праців­ників усіх галузей економіки та бюджет­ної сфери, зокрема в умовах карантинних обме­жень, введених Урядом через пандемію СОVID-19, обговоре­но 5 листопада на засіданні Ради Федерації профспілок України.

Члени Ради ФПУ брали участь у засіданні в онлайн режимі в студіях, що були організовані як у Києві, так і в усіх обласних цен­трах України. Дехто підключився до відеоконференції в індивіду­альному порядку.

У роботі Ради ФПУ взяв участь та виступив заступник міністра з питань стратегічних галузей про­мисловості України Віталій Не­мілостівий. Він наголосив на по­слідовній та принциповій позиції профспілок щодо необхідності розвитку реального сектору про­мисловості в Україні і подякував за це присутнім.

У доповіді про соціально-еко­номічний стан у вітчизняній еко­номіці та захист прав працівни­ків заступник Голови ФПУ Олек­сандр Шубін зазначив, що над­звичайно тривожним проявом по­гіршення соціально-економічної ситуації в Україні у період каран­тину є суттєве зростання бідності населення, що спричинене:

– падінням ВВП (у II кварталі п.р. на 11,4%);

– скороченням промислового виробництва (за 8 місяців п.р. на 7,4%);

– зниженням рівня зайнятос­ті населення до 50,3% та підви­щенням рівня безробіття до 9,2%;

– зменшенням утричі кіль­кості вакансій, зареєстрованих у Державному центрі зайнятості, та зменшенням на понад 800 тис. чисельності застрахованих осіб;

– падінням середньої заробіт­ної плати (у квітні ц.р. – на 8,9%) та уповільненням її зростання надалі;

– зростанням заборгованості з виплати заробітної плати.

Профспілки констатують, що протягом останніх десятиліть відбувалась деіндустріалізація України, занепад її промисловос­ті та інфраструктури, перетво­рення економічної структури країни від індустріальної до аграрної.

Сьогоднішня криза в світовій економіці вимагає оперативних заходів з підтримки внутрішньо­го виробництва. Тому Європей­ська конфедерація профспілок (ЄКП) у своїй позиції щодо нової промислової стратегії для Євро­пи закликала до формування за­сад нового соціального та стійко­го порядку денного промислової політики, спрямованого на зміц­нення зайнятості та інклюзивно­го управління, посилення його со­ціального виміру.

Промислову стратегію має бути переглянуто і в Україні з метою ви­рішення нових викликів, спричи­нених спалахом пандемії корона­вірусу, а також необхідністю зна­чних інвестицій та вжиття заходів із справедливого оподаткування.

Рада ФПУ ухвалила постанову, якою, зокрема, вирішено зверну­тися від імені Ради до Президен­та України щодо необхідності розроблення та прийняття нової стратегії розвитку промисловос­ті, враховуючи принципи та заса­ди, визначені ЄКП щодо нової промислової стратегії для Євро­пи, а також закликати парла­мент, Раду національної безпеки і оборони України, Кабінет Міні­стрів України вжити невідклад­них заходів, спрямованих на:

– вирішення проблеми забор­гованості з виплати заробітної плати та недопущення її виник­нення в подальшому;

– збереження зайнятості на­селення та створення умов для підвищення її рівня;

– дотримання та збереження соціальних гарантій у трудових ко­лективах і для населення України в період пандемії, а також посилення заходів безпеки для працівників.

На засіданні також було роз­глянуто питання та прийнято рі­шення про зміни до Регламенту Ради ФПУ та Статуту ФПУ, про підготовку до проведення VIII з’їзду ФПУ і про фінансове забез­печення статутної діяльності ФПУ у 2021 році.

Зміни до Стратегії управління профспілковим майном презен­тував заступник Голови ФПУ Во­лодимир Саєнко.

Із заключним словом до членів Ради звернувся Голова ФПУ Гри­горій Осовий.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

20.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

27.11.2020 13:53

27.11.2020 13:52

21.11.2020 00:04

21.11.2020 00:03

21.11.2020 00:02

20.11.2020 23:55

09.11.2020 19:45

09.11.2020 19:44

09.11.2020 19:43

04.11.2020 22:12

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання