« на головну 21.04.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (996)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок

Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Мораторій на банкрутство державних шахт продовжено

Мораторій на банкрутство державних шахт продовжено

16 січня 2019 року Президент Укра­їни Петро Поро­шенко підписав Закон України № 2658-VIII «Про вне­сення змін до дея­ких законів Украї­ни щодо створення умов для забезпе­чення державної політики у вугіль­ній галузі», при­йнятий Верховною Радою України 18 грудня 2018 року.


Д аний Закон дозволить забезпечити подаль­шу сталу роботу державних вугільних під­приємств, провести відповідне переосна­щення діючих шахт та не допустити необ­ґрунтованого їх закриття шляхом арешту рахунків та процедури банкрутства.

Відповідно до Закону, справи про банкрутство держав­них вугледобувних підприємств до 1 січня 2022 року не порушуються, –роз’яснює прес-служба Профспілки пра­цівників вугільної промисловості України.

У пояснювальній записці до Закону зазначається, що якби парламент не ухвалив відповідне рішення щодо по­довження дії положення про тимчасове зупинення вико­навчих проваджень та заходів примусового виконання рішень щодо державних вугледобувних підприємств до 1 січня 2022 року, вже з 1 січня 2019 року можна було б очі­кувати повного блокування роботи державних вугледо­бувних підприємств, що поставило б під загрозу існуван­ня державного сектору вугільної галузі та послабило енергетичну безпеку України загалом.

 

Розвиток промисловості в Україні – спільна справа

Профспілки братимуть участь у нараді з пер­спектив промислового розвитку України.

З а результатами засідання Урядового комітету з пи­тань економічної, фінансо­вої та правової політики, розвитку паливно-енерге­тичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльнос­ті, що відбулося 4 січня, головою комі­тету, першим віце-прем’єр-міністром України – міністром економічного роз­витку і торгівлі України Степаном Ку­бівим дано доручення відповідним мі­ністерствам та ЦОВВ за участю проф­спілок провести нараду щодо розвитку промисловості в Україні.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Прожитковий мінімум занижено у 2,1 раза

Законодавчо вста­новлений на грудень 2018 року прожитко­вий мінімум (1853 грн) занижено у 2,1 раза, або на 2032 грн, по­рівняно з його фак­тичним розміром, а для працездатної особи (1921 грн) – у 2,3 раза, або на 2428 грн.


В ідповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мі­німум» Міністерство соціаль­ної політики України повідо­мляє, що фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах грудня 2018 року в розрахунку на місяць на одну особу становив:

– з урахуванням суми податку на дохо­ди фізичних осіб та військового збору – 3884,90 грн (без урахування платежів – 3384,59 грн);

– для дітей віком до 6 років – 3209,63 грн;

– для дітей віком від 6 до 18 років – 3 945,19 грн;

– для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства – 4348,65 грн (без урахування платежів – 3500,66 грн);

– для осіб, які втратили працездатність, – 2855,60 грн.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

06.02.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

24.03.2019 23:44

24.03.2019 23:43

24.03.2019 23:27

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання