« на головну 21.04.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (996)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок

Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Профспілки не мають бути статистами у роботі фондів соцстраху

Профспілки не мають бути статистами у роботі фондів соцстраху

Рішуча заява СПО об’єднань профспілок проти порушення принци­пу паритетності в управ­лінні фондами соціально­го страхування викликала суспільний резонанс. Сто­рона роботодавців об­говорила позицію проф­спілок на засіданні свого СПО на національному рівні, куди було запро­шено Григорія Осового як Голову СПО об’єднань профспілок і Володими­ра Саєнка як голову прав­ління Фонду соціального страхування України.

А ргументуючи принципову позицію профспі­лок щодо організації ро­боти фондів соцстраху, Григорій Осовий згадав про основні засади, закладені у наці­ональну систему соціального страху­вання ще на початку 1990-х років. Принциповим є управління фондами на тристоронній основі, коли проф­спілки представляють інтереси на­йманих працівників, роботодавці – бізнесу, а урядовці – держави. За оцінкою профспілкової сторони, саме трипартизм є найбільш при­йнятною формою, до того ж, успішно випробуваною в інших країнах. «Профспілки вважають, що управ­ління за таким принципом є справед­ливим і дозволяє уникнути спроб «перетягування каната» при при­йнятті важливих рішень», – зазначив Григорій Осовий.

З огляду на те, що ситуація, коли думка однієї сторони, її позиція і ар­гументовані заперечення не беруть­ся до уваги іншими сторонами, може повторюватись, профспілки вважа­ють, що таким рецидивам потрібно ставити заслон. Подібні дії підрива­ють довіру до сторін соціального діа­логу, а також дискредитують саму ідею соціального партнерства. На пе­реконання профспілок, завжди по­трібно шукати консенсус при при­йнятті рішень, а не в силовий спосіб «продавлювати» їх. «Ми категорично проти цього!», – наголосив профспіл­ковий лідер і закликав роботодавців та урядовців разом з профспілками визначити шляхи подолання ситуа­ції, що склалась, та надалі запобіга­ти спробам диктату в управлінні со­ціальними фондами.

Григорій Осовий привернув увагу присутніх до того, яким чином 2015 року при ухваленні Державного бю­джету України фактично за підтрим­ки роботодавців було зменшено роз­мір ЄСВ та скасовано санаторно-ку­рортне лікування для трудящих, а також систему дитячого оздоровлен­ня. «Профспілки виступали проти цього, й тепер очевидно, яку велику шкоду спричинило знищення санку­ру, – зауважив Голова ФПУ. – Хіба це не наша спільна справа – відновлен­ня трудового потенціалу країни, за­безпечення потреби в кваліфікова­них та здорових кадрах? Це особливо важливо в умовах демографічної кризи, яку ми зараз переживаємо, та масової трудової міграції, коли нам потрібно боротися за кожне робоче місце!». Профспілковий лідер закли­кав об’єднати зусилля сторін соціаль­ного діалогу для відновлення сана­торно-курортного лікування та оздо­ровлення дітей як найважливішої функції соціального страхування.

У підсумку було досягнуто згоди щодо необхідності створення тристо­ронньої робочої групи з вирішення проблемних питань роботи фондів соцстраху та відновлення їх повно­цінної діяльності.


ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ


Григорій Осовий, Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України:

«У роботі фондів останнім часом спостерігають­ся деструктивні процеси, коли державна сторо­на, яку представляє Міністерство соціальної по­літики України, а інколи й спільно з роботодав­цями, фактично відстороняють профспілки від управління фондами. Подібне траплялось при затвердженні бюджетів фондів соцстраху, вирі­шенні деяких статутних або кадрових питань, зокрема при призначенні чи звільненні керівни­цтва фондів. Тому у випадках, коли порушують­ся норми і правила, ми вимушені привертати увагу громадськості до таких фактів, адже саме профспілки покликані захищати справедливість і законність в трудових відносинах».

 

 

25.06.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

24.03.2019 23:44

24.03.2019 23:43

24.03.2019 23:27

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання