« на головну 27.04.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (943)
29
Березень
 
Інтерв’ю
 
ГОЛОВНА МЕТА – ЗАХИСТ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА

ГОЛОВНА МЕТА – ЗАХИСТ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

ЗЕЛЕНИЙ. СИНІЙ. ВІДПОЧИНОК? ЧЕРВОНИЙ

ЗЕЛЕНИЙ. СИНІЙ. ВІДПОЧИНОК? ЧЕРВОНИЙ М іністерство охорони здоров’я планує запро­вадити державний га­рантований пакет ме­дичних послуг, що складати­меться із «зеленого», «синього» і «червоного» списків. «Зеле­ний» список – це ліки і послуги, які на 100% оплачуватиме дер­жава. «Це екстрена медична до­помога, адже людина не повинна думати про гроші, якщо щось стається; первинна медич­на допомога та паліативна», – зазначив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковто­нюк. «Синій» передбачатиме формат співоплати – частково оплачуватиме держава, частко­во – самі пацієнти. Йдеться про неекстрені, переважно планові медичні послуги. Синій список – це послуги, покриття яких ді­лять між собою держава і гро­мадянин. Держава оплачує таку послугу за так званим та­рифом покриття, а громадянин робить співоплату за спеціаль­ним тарифом. Як це буде відбу­ватися на практиці, достеменно невідомо, але фахівці стверджу­ють, що тарифи будуть нижчи­ми за ті, які сьогодні всі сплачу­ють з власних кишень лікарю чи у вигляді так званих благо­дійних внесків.

Послуги з «червоного» спис­ку пацієнт повинен буде опла­чувати сам. Як правило, це сто­матологічні послуги, звернен­ня до лікаря без направлення, ліки, які не передбачені прото­колом, естетична медицина. Себто в системі фінансування медицини назрівають зміни.

Хто і за що має платити? Де­путати, які проголосували за відповідний законопроект, стверджують, що кожному гро­мадянину держава гарантува­тиме певне покриття вартості медичних послуг та лікарських засобів. Це і є державний гаран­тований пакет, який буде єди­ним для всіх громадян України. Тобто Україна діє за принци­пом ВООЗ – принципом універ­сального покриття. Саме дер­жава повинна гарантувати кож­ному, незалежно від статків, ві­росповідання, кольору шкіри, а головне – наявних грошей на момент отримання медичної допомоги, певний універсаль­ний гарантований пакет.

Як не крути, а виглядає, що при більш або менш серйозно­му захворюванні таки доведеть­ся заплатити. Офіційно, в касу. В МОЗ продумали й варіанти, як пацієнтові зменшити свою частку. Для цього слід вчасно звертатися до сімейного лікаря та виконувати всі його рекомен­дації. Тоді співоплата за ліки та спеціальні процедури буде мі­німальною. Соціально незахи­щені родини зможуть отримати адресну допомогу через окремі соціальні програми. Також буде можливість придбати до­датковий поліс добровільного медичного страхування.

Прихильники таких новацій переконують, що відтепер роз­почнеться реальна боротьба з фактами, коли лікар призначає пацієнту все, що він знає, або все, до чого його схиляють фар­мацевтичні компанії, з якими він працює. Держава не пови­нна це оплачувати. Вона повинна оплачувати тільки те, що зазначено у міжнародному медичному протоколі.

Постає закономірне питан­ня: якщо гроші не треба класти лікарю в кишеню і не сплачу­вати в касу з надписом «Благо­дійний внесок», куди прямува­тиме так звана «співоплата»? У міністерстві заявили, що для цього створюється Національ­на служба здоров’я України, своєрідний оператор держав­них гарантій. Такі служби, пе­реконують експерти, існують в багатьох країнах – Італії, Іспа­нії, Норвегії, Великій Британії. Служба має оплачувати послу­ги за чіткими тарифами, відо­мими заздалегідь. Це означає, що не може бути ситуації, коли пацієнт звертається до лікарні, а йому повідомляють, що він чогось «не доплатив».

У медичних фахівців поки що немає однозначної реакції на «лікувальний» світлофор» – зелений, синій та червоний списки. А у наших співгрома­дян все слабшає надія, що ме­дична реформа спрацює в ін­тересах пересічних українців.

КОМЕНТАР

ОЛЕГ ПАНАСЕНКО, ГОЛОВА ВІЛЬНОЇ ПРОФ­СПІЛКИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ:

«Верховна Рада України ухвалила в першому читанні за­конопроект, яким передбачено введення платних послуг у медицині. Невдовзі громадяни на собі відчують весь тягар платної медицини без чітких державних гарантій, які в цьому законі не прописані, а будуть затверджуватися Кабінетом Міністрів. З року в рік погіршується стан економіки нашої країни, що неминуче призводить до звуження системи соціальних гарантій. Така ж доля спіткає і державну част­ку співоплати за медичні послуги або допомогу. Не підуть ці кошти ні на роз­виток лікувальних установ, ні на придбання нового медичного обладнання, а найголовніше, на збільшення легальної заробітної плати медикам, бо цим законопроектом передбачена післяплата за послуги, а не тоді, коли хворий прийшов до стаціонару. Кошти з’являться у медичному закладі після того, як їх дасть, або, скоріше, не дасть, Національна служба здоров’я, в якій концен­труватимуться кошти, передбачені на медичну галузь і яка одноосібно ними розпоряджатиметься. Тобто ні про яку децентралізацію та залишення коштів у місцевих громад не може бути й мови».

 


КУДИ ПОКЛИЧЕ ВІДПОЧИНОК?

С езон відпусток офіційно від­крито. Українці традиційно надають перевагу саме літ­ньому відпочинку. Яким він буде цього року, зважаючи на невисо­кий рівень доходів наших співгрома­дян? Іншими словами: закордон чи Україна? Експерти прогнозують, що більшість українців, які збираються цього літа на відпочинок, оберуть на­прямок усередині країни. Охочих ви­рушити на відпочинок за кордон з кожним роком усе менше. Загалом, люди полюють за бюджетними про­позиціями і вдаються до послуги ран­нього бронювання, з допомогою якої можна заощадити близько 30–40% вартості поїздки. Приблизно стільки ж можуть виграти прихильники га­рячих турів. Водночас туроператори переконують: популярність таких на­прямків, як Туреччина чи Єгипет, традиційно висока, а запровадження безвізового режиму з ЄС буде сприя­ти частішим мандрівкам не тільки до цих країн, а й загалом до Європи.

Експерти підрахували, що середня ціна закордонного відпочинку на двох коштуватиме 1,1–1,3 тис. дол. США за 7–10 днів. Хоча, як і раніше, люди будуть намагатися заощадити. Поїздок дешевше залишиться мало, та й економ-пропозиції в цьому році теж подорожчали. З різних причин.

«Якщо місяць тому тур коштував 500 дол. на двох, то нині при цих же пара­метрах – 800. Загалом, діапазон цін дуже широкий: від 600 до 3 тис. дол. на двох», – зазначила менеджер ту­ристичної агенції «Кругосветка» Яна Іванова.

Вона зауважує, що Туреччина і Єги­пет практично монополізували за­кордонний напрямок, адже на них припадає основна частина турів. Це підтверджують і солідні українські туристичні агенції. Про це свідчить і статистика. На долю Туреччини при­падає близько 60% подорожів, Єгип­ту – 30%. Решту 10% складають Болга­рія, Греція, Іспанія, Італія, Австрія, Шрі- Ланка і Таїланд. Цьому сприяє розви­нена інфраструкту­ра курортів і готе­лів, високий рівень сервісу, різноманіт­ність екскурсій і прийнятні ціни.

Експерти зазнача­ють, що нинішнього літа відпочинок за кордоном подорож­чав у середньому на 10–15%. Однак укра­їнців це не зупини­ло, адже переважна більшість громадян почали будувати плани на літо ще взимку.

Рідними теренами українці теж подо­рожують охоче. Адже відпочити ро­диною тут виходить вдвічі, а то й утричі дешевше, ніж на популярних курортах Туреччини та Єгипту. Але не всюди. Все залежить від умов та місця. Найдорожча в розпал сезону – Одеса.

Найпопулярніші серед відпочиваль­ників південні регіони, Закарпаття та Львів. За даними Центру розвитку туризму України, пристойні готелі біля моря на Херсонщині, Миколаїв­щині та Одещині ще з лютого забро­ньовані на 80%.

На думку експертів, Україна досі за­лишається недооціненою з туристич­ної точки зору. Бо лише малий відсо­ток українців можуть похвалитися ґрунтовними знаннями про туристич­ний потенціал нашої країни. А реаль­но подорожуючих за українськими маршрутами досить небагато. А дар­ма. Адже в нашій країні є чимало місць, які можуть здивувати інозем­ців, а не тільки власних туристів. Ска­жімо, Олешківська пустеля. Це друга за масштабами пустеля в Європі. Чи українські каньйони: Дністровський, Буцький, Тетерівський, Смотриць­кий, Акторський, Коростишевський… Один з них – Буцький – по праву іме­нують «маленькою Швейцарією».

Озеро Синевір, яке називають перли­ною Карпат, утворилося близько 10 тис. років у результаті потужного зсу­ву гірських порід. Площа джерельної і чистої води становить близько 5 га, а глибина іноді сягає 22 м.

Поціновувачі літнього відпочинку можуть заперечити: на краєзнавчі екскурсії є час і восени, і навіть взим­ку. Влітку традиційно хочеться на море. Звісно, жодне туристичне агентство не запрошує до тимчасово окупованого Криму. Але ж є Одеса, є чудові пляжі на Азовському морі – у Бердянську та Кирилівці Запорізької області. Нинішнього літа відпочинок на морі обійдеться щонайменше в 350 грн з людини на день, а найдорожчі курорти в Одесі та Одеській області – 1 тис. грн. Експерти стверджують, що че­рез зростання кому­нальних послуг ціни зросли мінімум на третину. Тож укра­їнцям самим вирі­шувати, куди подо­рожувати: за три моря до інших країн чи до свого власного моря. Так чи інакше, наші співгромадяни шукають нові спосо­би економії на ту­ризмі і ставляться до планування своїх мандрівок раціо­нальніше. Для біль­шості стало пріори­тетним розміщення в готелях та на базах відпочинку з макси­мальним дотриман­ням принципу «ці­на-якість».

КОМЕНТАР

Іван ЛІПТУГА, директор Де­партаменту туризму і ку­рортів Мінеко­номрозвитку України:

«Я з білою заздрістю спосте­рігаю за сплеском туристич­ного інтересу до інших країн. Що заважає нам? Насампе­ред, потрібно на найвищому державному рівні визнати ту­ризм і курорти одним з пріо­ритетів розвитку держави. І відповідно до цього ставити­ся: виділяти значні кошти на розвиток туристичної інфра­структури і промоцію України за кордоном. Адже туризм – це нові робочі місця, актив­ний розвиток суміжних галу­зей економіки, насамперед сфери обслуговування і тран­спорту, а також сотні мільйо­нів доларів живих грошей, які іноземні туристи готові ви­трачати тут, в Україні».

17.06.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.04.2018 12:52

06.04.2018 12:51

16.03.2018 21:07

27.02.2018 12:13

31.01.2018 18:13

31.01.2018 18:13

31.01.2018 17:29

31.12.2017 19:03

31.12.2017 19:01

10.12.2017 05:38

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання