« на головну 07.06.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1208)
11
Травень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ – ЦЕ ПРЯМЕ СПРИЯННЯ ПЕРЕМОЗІ УКРАЇНИ!»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ – ЦЕ ПРЯМЕ СПРИЯННЯ ПЕРЕМОЗІ УКРАЇНИ!»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Разом з ФПУ в думках і справах

Разом з ФПУ в думках і справах

 

Напередодні Дня ветеранів та Міжнародного дня людей похилого віку, що відзначався 1 жовтня, Голова ФПУ Григорій Осовий, голова первинної проф­спілкової організації апарату ФПУ Марія Гриценко, члени профкому в святко­вій атмосфері зустрілись із ветеранами профспілкового руху.

Ц і шановані люди десятки років свого життя від­дали праці на благо людей. Дехто з присутніх на зу­стрічі має стаж профспіл­кової роботи більше 40 і на­віть 50 років, дехто з пер­шого до останнього дня пропрацював в профспіл­кових лавах, тому спілку­вання з ними завжди зво­рушливе та корисне для тих, хто перейняв естафету поколінь.

Звісно, були спогади з минулого, сердечні слова вдячності керівництву ФПУ за увагу до своїх ко­лег поважного віку. Але не буває колишніх спілчан: ветерани й сьогодні думка­ми та своїми справами ра­зом з ФПУ.

Тому на зустрічі із зане­покоєнням обговорюва­лись такі питання, як необ­хідність збереження для потреб трудівників сана­торно-курортних об’єктів профспілок, посилення за­хисту людей в умовах під­вищення цін та комуналь­них тарифів, інші пробле­ми сьогодення. Все це бо­лить тим, хто присвятив своє життя соціальному за­хисту членів профспілок, тож ветерани завжди гото­ві принагідно підставити плече, дати пораду та під­тримати профспілки в їх­ній боротьбі.

Григорій Осовий наго­лосив, що згідно із законо­давством, саме профспіл­ки є захисниками трудо­вих прав та соціально-еко­номічних інтересів найма­них працівників, тому якщо в бюджеті країни урі­заються соціальні гаран­тії, занижується прожит­ковий мінімум, Урядом планується чергове підви­щення плати за газ для на­селення, профспілки не можуть мовчати. Він за­просив присутніх взяти участь в акції протесту профспілок, що запланова­на на 17 жовтня, та віддати свій вагомий голос на під­тримку вимог ФПУ.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ,

ПРОФКОМ ППО ФПУ


ВІРШІ ПОЕТА ГРИГОРІЯ ЗАБРОДИ ПРОЛУНАЛИ У ВИКОНАННІ АВТОРА ЯК СЛОВА МУДРИХ І ДОСВІДЧЕНИХ, АЛЕ НЕЗАСПОКОЄНИХ БІЙЦІВ, ЯКИМИ Є ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ:

ЖИТТЯ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ,

В ЖИТТІ ЛЮДИНА КРАСИТЬСЯ ДІЛАМИ.

І ТАК ПОТРІБНО ШЛЯХ ЖИТТЯ ПРОЙТИ,

ЩОБ ЛЕГШЕ БУЛО ТИМ, ХТО ЙДЕ ЗА НАМИ.

БАТОГОМ ОБУХУ НЕ ПЕРЕБИТЬ,

НЕ ЗУПИНИТИ ЧАС, ВІН НЕВБЛАГАННИЙ.

ТЕ, ЩО СЬОГОДНІ МОЖЕШ ТИ ЗРОБИТЬ,

НЕ ЗАЛИШАЙ НА ЗАВТРА, – ЧАС НЕ РАННІЙ.

БУЛИ І МИ КОЛИСЬ ЯК РИСАКИ.

ТЕПЕР, НА ЖАЛЬ, ПІДТОПТАНІ ВЖЕ КОНІ.

ЧАСТІШЕ ЗГАДУЄМО ПРОЖИТІ РОКИ

І ДИВИМОСЬ ЧАСТІШЕ НА ІКОНИ.

НЕ НА БАЗАР, З БАЗАРУ ЙДЕМО,

СКРИПЛЯТЬ НЕЗМАЗАНІ КОЛЕСА В ВОЗІ…

ТА ЯК БИ ВАЖКО ЧАСОМ НЕ БУЛО,

ТРИМАЙМОСЯ В СТРОЮ, А НЕ В ОБОЗІ!


Книгозбірня пройденого профспілками шляху

Хіба можливо переоцінити роль книги в жит­ті людини? Змалечку ми відкриваємо для себе світ та пізнаємо його за допомогою книг. Не­зважаючи на сучасне різноманіття інформацій­них джерел, саме книга лишається еталоном скарбниці знань. Тому бібліотека – це своєрід­ний храм людської думки та душі, а бібліотекарі – його служителі й хранителі досвіду поколінь.

У Міжнародному цен­трі культури і мис­тецтв профспілок (Жовтневому пала­ці) протягом бага­тьох десятиліть працює по- своєму унікальна бібліотека. Колись ще за радянських часів це була Республіканська спе­ціалізована бібліотека з пи­тань праці та профспілкового будівництва. Сьогодні вона лишається універсальною книгозбірнею з 48-тисячним літературним фондом худож­ніх, історичних, суспільно-по­літичних, юридичних, філоло­гічних та дитячих видань. Та­кож тут відображено майже весь пройдений профспілками нашої держави шлях.

А працюють у бібліотеці по- справжньому віддані своїй справі люди: Маргарита Руд­нєва, яка прийшла сюди ще 1962 року й усе своє трудове життя віддала цьому закладу, й Олена Яковлєва, яка працює на цьому місці вже 36 років. Вони вбачають роль бібліоте­каря в тому, аби бути читачеві порадником, навчити орієнту­ватися в потоці інформації, сприяти оволодінню навичка­ми пошуку та використання ресурсів на різних носіях, а та­кож допомогти усвідомити значення книги, як визначно­го носія мудрості.

Директор МЦКМ ПУ Юрій Бобир вважає, що бібліотечна справа має перспективи, вико­нуючи широкий спектр функ­цій щодо збереження і переда­чі знань та культурних над­бань поколінь, а також за умо­ви перетворення бібліотек на багатофункціональні інфор­маційно-культурні центри. Для продовження традицій Жовтневого палацу, насампе­ред як осередку культури, на базі бібліотеки можливо про­ведення літературних вечорів, презентацій книжок, зустрі­чей з письменниками та пу­блічних читань. Для адаптації до сучасних потреб відвідува­чів – на часі створення елек­тронного архіву, оцифровуван­ня документів та методичних видань, зокрема щодо історії профспілкового руху, науко­вих праць з досвіду діяльності як профспілок, так і інших гро­мадських інституцій.

Сьогодні бібліотеки, згідно з ухваленою Урядом «Страте­гією розвитку бібліотечної справи в Україні на період до 2025 року», перебувають на шляху впровадження новітніх технологій, пошуку сучасних підходів до спілкування з чи­тачами. І всі ці зміни відбува­ються завдяки професіоналіз­му, компетентності та неви­черпному ентузіазму бібліо­графів, у яких 30 вересня – про­фесійне свято.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

06.10.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

27.05.2023 12:02

27.05.2023 11:58

27.05.2023 11:45

20.05.2023 11:30

20.05.2023 11:14

20.05.2023 11:13

07.04.2023 23:45

07.04.2023 23:44

06.01.2023 22:55

06.01.2023 22:54

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання