« на головну 24.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

На фініші літнього оздоровчого сезону – 2018

На фініші літнього оздоровчого сезону – 2018

Дніпропетровський обком профспіл­ки працівників житлово-комуналь­ного господарства, місцевої промис­ловості, побутового обслуговування населення України та Департамент житлово-комунального господар­ства облдержадміністрації цьогоріч консолідували зусилля соціальних партнерів задля оздоровлення пра­цівників галузі та їхніх дітей.


Н езважаючи на складний фінансово- економічний стан у галузі, було вико­нано значний комплекс ремонтних ро­біт та організаційних заходів, що до­зволило своєчасно підготувати чоти­ри дитячих оздоровниці, які перебувають на балан­сі обкому Профспілки, а також відомчі пансіонат «Юний», бази відпочинку «Мрія», «Южанка», «Луч- 2» на узбережжі Азовського моря та інші позаміські оздоровчі заклади, які сприяли якісному та ком­фортному відпочинку працівників та їх дітей.

Приділяючи велику увагу виховній, культурно-ма­совій роботі, обком Профспілки організував підбір ка­дрів на конкурсній основі, навчання директорів, на­чальників, старших вожатих, бухгалтерів оздоровчих закладів, забезпечив організовану відправку дітей до місць відпочинку комфортабельними автобусами в супроводі служб поліції, а також постійну охорону оздоровниць. Надавалась практична допомога всім установам відпочинку в підготовці і розробці норма­тивних документів, посадових інструкцій, положень з охорони життя і здоров’я дітей, безпеки праці праців­ників, правил внутрішнього розпорядку тощо.

У кожному закладі діти розміщувалися в обла­штованих кімнатах, в основному по 3–5 осіб. Для них обладнано душові, кімнати гігієни, санвузли, умивальники, спортивні й ігрові майданчики, ба­сейни та місця для купання.

Виховну, культурно-масову і спортивну робо­ту в оздоровницях було спрямовано на макси­мальну зайнятість дітей з метою розкриття їх ін­тересів і захоплень.

Діти побували на екскурсіях, каталися на конях. Працювали студії фото, відео, хореографічні, тан­цювальні. До послуг дітей були бібліотеки з онов­леним книжковим фондом, захоплюючою пригод­ницькою, класичною літературою, шкільною про­грамою, цікавими енциклопедичними виданнями.

Фізичне загартування, розвиток та оздоровлен­ня забезпечували спортивні гуртки та секції, в яких займалися понад 80% дітей. Найбільшою популяр­ністю користувалися плавально-оздоровчі проце­дури, футбольні, тенісні, волейбольні ігри. За літо в усіх відомчих оздоровницях навчилися плавати близько 400 дітей.

Виховання справжніх патріотів своєї Батьків­щини було одним з найважливіших завдань органі­заторів дитячого відпочинку. Багато заходів у ди­тячих закладах допомогли формуванню у дітей справжнього духу патріотизму та гордості за свою Батьківщину. З метою воєнно-патріотичного вихо­вання підлітки побували на екскурсіях у військо­вих частинах, навчалися зібрати і розібрати авто­мат, спостерігали за бойовою технікою у дії.

Добре зарекомендували себе нові масово-спор­тивні ігри: спортивне свято «Сильні, умілі, витри­валі», «Добриня Микитович та змій Горинич», чем­піонат «Мисливців на мамонтів»; змагання на кра­щого плавця «Піратська регата кличе в дорогу»; спортивні конкурси та змагання: «Стрибунці», «Ге­ракл», «Битва Титанів», «Лицарський турнір», «Рі­чард Левове серце»; конкурс спортивного танцю «Майданс», спортивні змагання «Юних богатирів», розважально-спортивні програми «Ловись, рибко, велика та маленька», «Веселі старти юних піратів».

Багато дітей захоплено займались живописом, поезією, ремеслами та іншими видами творчості під час занять в гуртках за інтересами.

До закладів приїжджали дитячі театри, цирк, демонструвалися фільми в форматі 3D.

В усіх оздоровницях на відкритті організовано ці­каві концертні програми, а на закритті – багаття. Кож­на дитина отримала призи та подарунки за перемогу у спортивних змаганнях, за участь у гуртковій роботі.

У зв’язку із значним зростанням цін на продук­ти харчування обком Профспілки вишукував мож­ливості для забезпечення дитячих оздоровчих за­кладів якісними продуктами за цінами виробників, що позитивно впливало на вартість путівок.

В усіх відомчих оздоровницях діти отримували повноцінне, калорійне, якісне шестиразове харчу­вання. У раціоні дитячого харчування були свіжі фрукти, соки, йогурти, м’ясні і рибні делікатеси, мед, випічка, кондитерські вироби. Діти щодня отримували кисневі коктейлі.

Підвищенню якості оздоровчої роботи серед дітей сприяв організований обкомом Профспілки огляд на кращого працівника дитячих оздоров­ниць у номінаціях кращий вихователь, вожатий, медичний працівник, тощо. За підсумками огля­ду звання «кращий», диплом обкому Профспілки і пам’ятний подарунок отримали близько 50 пра­цівників закладів.

Завдяки наявності власної соціальної сфери та роботі, проведеній обкомом, міськкомами Проф­спілки, керівниками підприємств і профспілкови­ми комітетами, за їх організаційною та фінансовою участю в чотирьох оздоровницях галузі зміцнили своє здоров’я більш як 4 тис. дітей; 95 дітей соціаль­но незахищеної категорії оздоровлено за рахунок фінансування з місцевих бюджетів.

Організаторська робота обкому, міськкомів Профспілки, господарських керівників і профспіл­кових комітетів з підготовки матеріальної бази ди­тячого оздоровлення одержала позитивну оцінку з боку комісії облдержадміністрації із забезпечення роботи закладів оздоровлення та відпочинку дітей.

Незважаючи на позитивні результати, в роботі з оздоровлення дітей та спілчан залишаються неви­рішеними проблеми: відсутність фінансування за кошти Фонду соціального страхування, складний фінансово-економічний стан багатьох підприємств, недостатня організаторська і роз’яснювальна робо­та окремих профкомів щодо обов’язковості відраху­вань роботодавцями коштів на культурно-масову, спортивну та оздоровчу роботу.

Літній відпочинок практично завершено. Але вже завтра почнеться серйозна робота з підготовки до нового оздоровчого сезону літа 2019 року. Упев­нена, що все заплановане буде виконано, якщо ми будемо дотримуватися основного гасла профспілок «Разом – ми сила!»

АНАСТАСІЯ ДЕМІДОВА,

ГОЛОВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБКОМУ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МП, ПОН УКРАЇНИ

 


Профспілка Закарпатської дирекції ПАТ «Укрпошта» допомагає потерпілим від стихії

Нинішній рік у Закарпатті багатий на природні катаклізми. До звич­них вже повеней, підтоплень, зсу­вів додався і сильний градобій, який мав місце в окремих районах краю. 12 червня вирувала стихія в Іршав­ському районі, і особливо – в с. Брід. Великий град, який супроводжував­ся сильною зливою і за розміром на­гадував куряче яйце, пробивав че­репицю і шифер на дахах будівель, скло на автівках, завдав значних збитків домашнім господарствам місцевих мешканців.

О скільки допомоги від держави за за­подіяні збитки не було, більшість жителів села власними силами роз­почали перекривати дахи будівель, пошкоджені «крижаним дощем».

Дізнавшись про стихійне лихо на Іршавщині, обласна організація профспілки зв’язківців взя­лася допомогти працівникам своєї галузі, які по­терпіли від стихії. З ініціативи голови обласної організації профспілки Закарпатської дирекції ПАТ «Укрпошта» Василя Гецка обласна профспіл­ка виділила кошти для матеріальної допомоги 7 потерпілим працівникам-зв’язківцям, що мешка­ють в с. Брід.

Свою частку в цю справу внесла і адміністра­ція дирекції. Підтримали закарпатців і ЦК Проф­спілки працівників зв’язку України, профспілко­ві організації низки областей України. У резуль­таті зв’язківці зібрали значну суму благодійної допомоги.

За словами начальника ЦВПЗ № 3 м. Іршава, голови профспілкової організації Марти Лендел, яка сама потерпіла від градобою, допомоги також потребували листоноші Ольга Жупанин, Ганна Лакатош, Ганна Газдик, начальник відділення поштового зв’язку с. Брід Наталія Маргіта, сорту­вальник ЦВПЗ № 3 м. Іршава Валентина Баби­нець, інструктор СКПВСП Марія Бенедик.

Аби вручити матеріальну допомогу потерпі­лим від стихійного лиха, на Іршавщину приїхали директор Закарпатської дирекції ПАТ «Укрпо­шта» Сергій Калій та голова обласної профспіл­кової організації Василь Гецко. У приміщенні від­ділення поштового зв’язку с. Брід вони вручили цю допомогу працівникам дирекції, які зазнали збитків від стихії.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

02.09.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання