« на головну 19.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

СВОБОДА ЗМІ – НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ПЛАТФОРМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНА – ЄС

СВОБОДА ЗМІ – НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ПЛАТФОРМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНА – ЄС

18 травня відбулось четверте засідання Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС (ПГС), створеної відповідно до Угоди про асоціацію як орган, що представляє україн­ські та європейські організації громадянського суспільства для контролю за імплемента­цією разом з іншими органами Асоціації – Радою, Комітетом і Парламентським комітетом.

Н а порядку денному засідання – звіти за темами свободи ЗМІ, захисту навколишнього середовища та підсумків пер­шого року впровадження Угоди про глибоку та всеохоплюючу зону віль­ної торгівлі.

У роботі ПГС взяли участь Голова Федерації профспілок України, голо­ва Української сторони ПГС в 2016– 2017 роках Григорій Осовий та голова Профспілки будівельників України, координатор Робочої групи 4 «Зайня­тість, соціальна політика, рівні мож­ливості та здоров’я» Української сто­рони ПГС Василь Андреєв.

ПГС збирається на свої засідання двічі на рік задля аналізу процесу імплементації Угоди про асоціацію, процесу реформ, які відбуваються в Україні, та їх впливу на різні сторони життя українських громадян. Як ін­струмент звітів про процес Асоціації ПГС використовує тематичні допові­ді з різних питань порядку денного Асоціації. Під час кожного засідання ПГС заслуховуються як мінімум дві доповіді.

За розвитком подій навколо участі профспілок, роботодавців та інших громадських організацій у ПГС та їх контролю за імплементацією Угоди можна спостерігати на сайті УС ПГС eu-ua-csp.org.ua.

Василь АНДРЕЄВ,

голова Профспілки будівельників України,

координатор Робочої групи 4 «Зайнятість, соціальна політика, рівні можливості та здоров’я» Української сторони ПГС

 

ЦІНУЙТЕ ЖІНОЧУ ПРАЦЮ

У м. Тбілісі відбулась друга Субрегіональна жіноча конференція BWI для профспілок Східної Європи і Цен­тральної Азії.

Я к повідомляє прес- центр ФПУ, BWI (Ін­тернаціонал буді­вельників та дерево­обробників, Міжнародна конфедерація профспілок), членською організацією якої в Україні є Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, разом з Грузин­ським офісом Фонду ім. Ф. Еберта виступили ор­ганізаторами заходу.

Одним з основних пріорите­тів для ВWI стало забезпе­чення гендерної рівності, яке може бути досягнуто шляхом повної інтеграції жінок на робочому місці, в профспілках, політиці, сус­пільстві і родині.

ВWI силами свого Жіночого комітету вже декілька років поспіль веде глобальну кам­панію за права жінок «Ці­нуйте жіночу працю» (Value Women’s Work), яка збирає разом жіноцтво в Європі і Пан’європейському регіоні для спільної роботи над просуванням гендерної рів­ності, в тому числі через справедливу оцінку жіночої праці на робочих місцях і поза роботою.

Про гендерну диспропорцію на ринку праці, про розрив 24% в оплаті праці чоловіків і жінок при розрахунку офіцій­ної зарплати в Україні, про те, що в будівельній галузі цей розрив ще більше – 26%, пові­домила голова Київської об­ласної організації профспіл­ки Галина Бондарчук.

Усім учасникам конферен­ції презентували матеріали кампанії «Цінуйте жіночу працю», грошову купюру 200 гривень, де чітко відображе­но дискримінацію в оплаті праці, коли жінка отримує таку ж, але «номіналом» 148 гривень, і запропонували всім учасницям до наступ­ної зустрічі розробити свою, національну купюру.

Детальніше – на офіційному сайті ФПУ fpsu.org.ua.

 

Н а порядку денному засідання – звіти за темами свободи ЗМІ, захисту навколишнього середовища та підсумків пер­шого року впровадження Угоди про глибоку та всеохоплюючу зону віль­ної торгівлі.

У роботі ПГС взяли участь Голова Федерації профспілок України, голо­ва Української сторони ПГС в 2016– 2017 роках Григорій Осовий та голова Профспілки будівельників України, координатор Робочої групи 4 «Зайня­тість, соціальна політика, рівні мож­ливості та здоров’я» Української сто­рони ПГС Василь Андреєв.

ПГС збирається на свої засідання двічі на рік задля аналізу процесу імплементації Угоди про асоціацію, процесу реформ, які відбуваються в Україні, та їх впливу на різні сторони життя українських громадян. Як ін­струмент звітів про процес Асоціації ПГС використовує тематичні допові­ді з різних питань порядку денного Асоціації. Під час кожного засідання ПГС заслуховуються як мінімум дві доповіді.

За розвитком подій навколо участі профспілок, роботодавців та інших громадських організацій у ПГС та їх контролю за імплементацією Угоди можна спостерігати на сайті УС ПГС eu-ua-csp.org.ua.

Василь АНДРЕЄВ,

голова Профспілки будівельників України,

координатор Робочої групи 4 «Зайнятість, соціальна політика, рівні можливості та здоров’я» Української сторони ПГС

 

ЦІНУЙТЕ ЖІНОЧУ ПРАЦЮ

У м. Тбілісі відбулась друга Субрегіональна жіноча конференція BWI для профспілок Східної Європи і Цен­тральної Азії.

Я к повідомляє прес- центр ФПУ, BWI (Ін­тернаціонал буді­вельників та дерево­обробників, Міжнародна конфедерація профспілок), членською організацією якої в Україні є Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, разом з Грузин­ським офісом Фонду ім. Ф. Еберта виступили ор­ганізаторами заходу.

Одним з основних пріорите­тів для ВWI стало забезпе­чення гендерної рівності, яке може бути досягнуто шляхом повної інтеграції жінок на робочому місці, в профспілках, політиці, сус­пільстві і родині.

ВWI силами свого Жіночого комітету вже декілька років поспіль веде глобальну кам­панію за права жінок «Ці­нуйте жіночу працю» (Value Women’s Work), яка збирає разом жіноцтво в Європі і Пан’європейському регіоні для спільної роботи над просуванням гендерної рів­ності, в тому числі через справедливу оцінку жіночої праці на робочих місцях і поза роботою.

Про гендерну диспропорцію на ринку праці, про розрив 24% в оплаті праці чоловіків і жінок при розрахунку офіцій­ної зарплати в Україні, про те, що в будівельній галузі цей розрив ще більше – 26%, пові­домила голова Київської об­ласної організації профспіл­ки Галина Бондарчук.

Усім учасникам конферен­ції презентували матеріали кампанії «Цінуйте жіночу працю», грошову купюру 200 гривень, де чітко відображе­но дискримінацію в оплаті праці, коли жінка отримує таку ж, але «номіналом» 148 гривень, і запропонували всім учасницям до наступ­ної зустрічі розробити свою, національну купюру.

Детальніше – на офіційному сайті ФПУ fpsu.org.ua.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання