« на головну 23.10.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1024)
17
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Володимир Ворох: «За молоддю – майбутнє профспілок»

Володимир Ворох: «За молоддю – майбутнє профспілок»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Ходіть пішки!

Ходіть пішки!

 Українські урядовці та податківці роблять усе, аби автомобілі стали для лю­дей розкішшю, а не засобом пересування. Нові машини і так були недоступни­ми для більшості пересічних громадян, а відтепер у цю категорію потрап­лять і вживані.

 ХТО ПОСТАВИТЬ ОЦІНКУ?

Усе, що робиться в Украї­ні, підпорядковане єдиній меті: аби хтось заробив зайву копійчину. Перекона­тися в цьому можна було неодноразово. І цю аксіому вже вкотре підтвердив Фонд державного майна. 5 червня набули чинності накази Фонду держмайна України та зміни до Закону «Про фонд держмайна» щодо оці­нювання нерухомості, зе­мельних ділянок, автомобі­лів тощо. І хоча суть цих змін зрозуміла лише фахів­цям, вони торкнуться і пере­січних громадян.

Про що йдеться? Нині на ринку працює майже 9 тис. сертифікованих спеціаліс­тів, які можуть оцінити ав­томобіль, квартиру тощо. Згідно зі змінами ФДУ за­йматися цим зможуть лише 12 компаній, тобто близько 50 людей. Саме вони ухва­люватимуть рішення, що й почому. Причому навіть спеціалістам назви цих ком­паній ні про що не кажуть.

Ці ініціативи викликали обурення на ринку. До ке­рівників держави – Прези­дента, Прем’єр-міністра та Фонду держмайна зверну­лися представники Федера­ції оцінювачів бізнесу та інтелектуальної власності, Української спілки оціню­вачів, «Асоціації спеціаліс­тів оцінки» та форуму «Від­критий клуб незалежних оцінювачів». Їхнє занепо­коєння викликав той факт, що після запропонованих змін оцінювальний ринок буде фактично монополізо­ваний. Адже накази Фонду держмайна суперечать ЗУ «Про захист економічної конкуренції».

Для споживачів суть змін полягає в тому, що вартість оцінки об’єкта без­посередньо залежить від вартості самого об’єкта. Тобто, оцінка старенької «Таврії» або «Мерседеса» буде різнитися в десятки разів. Крім того, відповід­ними змінами урівнюються оцінка з метою оподатку­вання та індивідуальна оцінка об’єктів. А це, за сло­вами члена ради Україн­ської спілки оцінювачів Ірини Іванової, по-перше, суперечить міжнародним стандартам, по-друге – не дозволяє розвиватися неза­лежному оцінюванню.

Крім того, фахівці зазна­чають, що після сумнозвіс­них наказів на ринку оці­нювання утворився дефі­цит, адже близько 50 осіб мають проводити 15–20 оці­нок нерухомості щодня. Це вже призвело до підвищен­ня ціни на їхні послуги в 6–10 разів. Наприклад, якщо раніше гонорар такого спе­ціаліста становив 0,5–1,5 тис. грн, то нині – від 1,8 тис. за оцінку, наприклад, однокімнатної готельки в спальному районі до 10–11 тис. у центрі Києва. А за­міський будинок побли-зу столиці «потягне» тисяч на 20.

На думку представників оцінювальних компаній, нові правила на ринку не­рухомості й автотранспор­ту призведуть до корупції і знищення цілої галузі ма­лого та середнього бізнесу, залишать без роботи тисячі спеціалістів-оцінювачів і, зрештою, паралізують ри­нок продажу нерухомості й автомобілів.

Власне, ринок уживаних авто і так був паралізова­ний протягом червня. Адже за новими правилами оцін­ка податкових експертів була визнана базою для сплати податків при прода­жу автомобіля. Це призвело до збільшення вартості опе­рації з продажу приблизно вдесятеро. Щоправда, Прем’єр-міністр Микола Азаров пообіцяв зробити все, аби скасувати сумно-звісні накази ФДУ. І покара­ти винних.

За словами голови Фон­ду держмайна Олександра Рябченка, він уже підписав відповідні укази, які повер­тають оцінювачам право працювати на ринку. І вза­галі Фонд готовий скасува­ти всі нормативні акти, що стосуються введення «оцін­ки для оподаткування». Але експерти побоюються, що після того, як ажіотаж довкола цього питання стихне, зацікавлені особи знову намагатимуться про­тягнути оцінювальні ново­введення.

НА СМІТНИК І АВТО, І ГРОШІ

Ще одна ініціатива, яка вдарить по кишенях авто­власників, народилася в стінах Міністерства еколо­гії. Там хочуть запровадити збір за утилізацію автомо­білів. Зрештою, ця норма торкнеться операторів рин­ку – імпортерів та виробни­ків. Але зрозуміло, що обов’язок утилізувати за свій рахунок старі автівки потягне за собою кінцеве збільшення вартості нових автомобілів для простих людей.

Наразі в Мінекології є три проекти постанов Кабі­нету Міністрів України, які стосуються заготівлі й ути­лізації старих автомобілів. Згідно з цими проектами імпортери та виробники зобов’язані за власний ра­хунок утилізувати такі ав­тівки. Проблема ж у тому, що поки в операторів авто­мобільного ринку немає відповідних ліцензій. Отже, вони мають укласти дого­вір з підприємствами, які підпорядковані Міністер­ству екології. Причому си­туація буде виглядати так, як у старій радянській ко­медії: ввечері – гроші, зран­ку – утилізація.

Фахівці стверджують, що ця ініціатива – ніщо інше, як намагання накину­ти чергове ярмо на шиї ав­томобілістів. Адже, напри­клад, у Росії, Угорщині, Ні­меччині та деяких інших країнах утилізація була до­датковим стимулом для людей здавати старі авто­мобілі й купувати нові. Що пожвавлювало ринок і збільшувало обсяги автомо­більних продажів. В Украї­ні, вважають експерти, це призведе лише до здорож­чання автомобілів. Але якщо й тоді ціна на машини не злякає покупців, то Каб­мін планує ще одне ново­введення: спеціальні мита на автомобілі іноземного виробництва. Тобто, до тих 10% мита, що існує нині, до­дадуть ще 6,46% митної вар­тості автівки з об’ємом дви­гуна 1–1,5 літра та 15,1% на мотор 1,5–2,2 літра.

На початку червня Між­відомча комісія з міжна­родної торгівлі вже ухва­лила відповідне рішення. За словами міністра еконо­мічного розвитку та тор­гівлі Петра Порошенка, обкладення митом імпорт­них автомобілів має заохо­чувати людей купувати продукцію українського виробника.

Уже сьогодні зрозуміло, що іноземні автівки по ки­шені далеко не всім пере­січним українцям. А ство­рювати їм гідну конкурен­цію українські виробники поки не навчилися…


БАГАТІ ТЕЖ ПЛАЧУТЬ

Кабінет Міністрів готує законопроект про податок на розкіш, згідно з яким власники доро­гих автівок мають сплачувати 40% податку. Раніше передбачалося, що процент податку буде залежати від об’єму двигуна. Але потім розробники проекту вирішили прив’язати від­соток до вартості автомобіля. Дорогими за проектом вважаються ті, що коштують більше 700 мінімальних зарплат (понад 765 тис. грн). Аналогічний податок може бути запровадже­но й для мотоциклів, чия вартість перевищує 200 мінімальних зарплат (майже 220 тис. грн).

 

03.07.2012


Раїса ЧИРВА, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

18.10.2019 15:09

18.10.2019 15:08

18.10.2019 15:07

18.10.2019 15:06

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання