« на головну 25.04.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1248)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОРІЯ СІРЕНКО: «КОЖЕН З НАС, ЯК МОЖЕ, ВНОСИТЬ СВІЙ ВНЕСОК, НАБЛИЖАЮЧИ ПЕРЕМОГУ»

ВІКТОРІЯ СІРЕНКО: «КОЖЕН З НАС, ЯК МОЖЕ, ВНОСИТЬ СВІЙ ВНЕСОК, НАБЛИЖАЮЧИ ПЕРЕМОГУ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спорт

Рекорди медиків Закарпаття

Рекорди медиків Закарпаття

XIV обласна спар­такіада працівни­ків охорони здоров’я Закарпаття, до про­грами якої входило 14 видів спорту, ста­ла справжнім яскра­вим дійством як для її учасників, так і для глядачів. У прове­денні свята масовос­ті, спорту і здоров’я організаторам допо­магала обласна рада ФСТ «Спартак».

Сергій БАРАНЧИКОВ

спеціально для «ПВ»

Окремо варто за­значити, що спартакіада ме­диків області по­стійно розширює свою програму: якщо то­рік до переліку видів було включено плавання, то цього року – армспорт. Відтак нині було зафіксо­вано рекорд масовості – на старт спартакіади вийшли 45 команд закладів охоро­ни здоров’я та профспілко­вих санаторіїв ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», зага­лом близько 1200 учасни­ків. На урочистому від­критті спартакіади із сло­вами привітання до учас­ників та численних уболі­вальників звернулися го­лова оргкомітету спарта­кіади, голова Закарпат­ського обкому профспілки працівників охорони здоров’я Володимир Ту­рок, виконуючий обов’язки начальника управлін­ня охорони здоров’я облдержадміністрації Воло­димир Брич, голова облпрофради Іван Король, на­чальник управління моло­ді та спорту ОДА Віталій Ерфан. Під звуки Гімну України прапор спартакі­ади підняли переможці міжнародних, всеукраїн­ських та обласних зма­гань, майстри спорту Людмила Коломоєць та Микола Рибкович.

В усіх 14 видах спарта­кіади точилася напружена спортивна боротьба. В ша­хах і дартсі перемогла ко­манда Мукачівської цен­тральної районної лікарні. У настільному тенісі і чо­ловічому волейболі не було рівних спортсменам обласної клінічної лікарні ім. А. Новака, в легкоатле­тичному кросі і кульовій стрільбі – команді голов­ного управління Держсанепідслужби в Закарпат­ській області. В плаванні найсильнішими виявили­ся спортсмени обласної дитячої лікарні, в шашках – Перечинської ЦРЛ. Зма­гання з жіночого волейбо­лу завершилися перемо­гою команди санаторію «Квітка Полонини» – ТОВ «Сузір’я», у перетягуванні каната не було рівних представникам обласної стоматполіклініки. У ги­рьовому спорті перше міс­це розділили між собою спортсмени Мукачівської ЦРЛ та обласної стоматполіклініки, а в армспорті – Тячівської ЦРЛ, обласної стоматполіклініки та Ужгородської міської по­ліклініки. За більярдним столом найвправнішим виявився Сергій Пастеляк з обласної інфекційної лі­карні, у сімейних стартах перемогла родина Курах з Воловецької ЦРЛ.

За підсумками всіх ви­дів спартакіади найбіль­шу кількість призових місць (шість) завоювала команда Мукачівської ЦРЛ (головний лікар Ва­силь Васюта, голова профорганізації Омелян Реше­тар). П’ять призових місць в активі спортсменів об­ласної стоматполіклініки (головний лікар Ростислав Лесів, голова профорганізації Михайло Мі­дянка), чотири – у Воло­вецької ЦРЛ (головний лі­кар майстер спорту Ва­силь Степанчук, голова профорганізації Ольга Ко­пельчак). А загалом призе­рами спартакіади в окре­мих видах спорту стали ко­манди 26 закладів охорони здоров’я та санаторіїв ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Слід зазначити, що в 13 видах спорту взяли участь спортсмени обласної клі­нічної лікарні імені А. Но­вака, обласного онкодис­пансеру та Закарпатського центру екстреної медичної допомоги, в 12 видах – Му­качівської ЦРЛ та ОТМО «Фтизіатрія».

Призери в окремих ви­дах та індивідуальному за­ліку нагороджені почесни­ми грамотами, дипломами та медалями організато­рів. Їх вручили голова орг­комітету спартакіади, го­лова Закарпатського обко­му профспілки працівни­ків охорони здоров’я Воло­димир Турок, виконуючий обов’язки голови облради ФСТ «Спартак» Микола Щадей, головний суддя спартакіади Анатолій Плє­ханов, інші члени оргкомі­тету.

 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У СПОРТІ

Міністерство молоді і спорту України впроваджує новий пілотний проект, згідно з яким Мінмолодьспор­ту напряму виділятиме бюджетні кошти декільком національним федераціям для організації і проведення ними спортивних заходів державного та міжнародного рівнів.

Володимир ПОЛЄТАЄВ

спеціально для «ПВ»

До участі в пілотному проекті Мінмолодьспорту, повідо­мляється на офіційному сайті міністерства, заплановано залучити 5–7 національних спортивних федерацій з олімпійських та неолімпій­ських видів спорту. Критерії відбору – спроможність фе­дерації виконувати весь об­сяг роботи з організації та проведення спортивних захо­дів, у тому числі з казначей­ським обслуговуванням ви­датків з держбюджету, наяв­ність необхідного штату спів­робітників, офісу, осередків у регіонах України.

У розвинених країнах дер­жавні органи здебільшого не виконують функції безпосе­реднього виконавця – органі­затора змагань та зборів, як це до сьогодні відбувається в Україні. Міністерства спорту або відповідні їм органи ви­ступають лише регулятором сфери – займаються збором і аналізом інформації, визна­ченням правил, створенням законодавчої бази, що стиму­лює розвиток сфери і популя­ризацію спорту, але безпосе­реднім виконавцем цих за­мовлень є спортивні федера­ції та клуби, які напряму фі­нансуються державою. І вже громадські організації, такі як федерації, асоціації, спілки, спортивні клуби й об’єднання, уже безпосередньо проводять змагання, навчан­ня тренерів та сертифікацію суддів, організацію спортив­них зборів та змагань, займа­ються всією поточною робо­тою, пов’язаною з розвитком того чи іншого виду спорту. У нас же досі державні видатки на проведення змагань і збо­рів здійснюються державною установою, що діє у сфері управління Мінмолодьспорту.

За словами міністра молоді і спорту Дмитра Булатова, цей проект матиме й додатковий антикорупційний ефект, оскільки федерації – це гро­мадські організації, в яких рі­шення приймаються колегі­ально. Тобто є більше мож­ливостей для контролю, під­вищується ступінь прозорості усіх процесів.

 

МЕДАЛЬНИЙ ЕТАП У МАРОККО

На етапі IAAF World Challenge, що за­вершився у Марокко, українці п’ять ра­зів сходили на п’єдестал пошани. В акти­ві наших співвітчизників золота, срібна і дві бронзові нагороди.

Богдан Бондаренко пере­міг у секторі для стрибків у висоту. Українець підко­рив 2,39 м, після чого від­разу переніс спроби на 2,46 м. Щоправда, світо­вий рекорд цього разу йому підкорити не вдало­ся. Другою в секторі для штовхання ядра з резуль­татом 18,82 м стала Гали­на Облещук, пропустив­ши поперед себе лише титуловану новозеландку Валері Адамс (19,69 м).

«Бронзовими» стали зма­гання для Ганни Тітімець, яка фінішувала третьою на дистанції 400 м з бар’єрами. При цьому українка продемонстру­вала найкращий резуль­тат нинішнього сезону (55,49 с). Замкнула ж чільну трійку Анна Мі­щенко, яка на дистанції 1500 м фінішувала з ча­сом 4.06,10.

 

ОЛІМПІЙСЬКИЙ ДЕНЬ – 21 ЧЕРВНЯ

В усьому світі до дня заснування Між­народного олімпійського комітету (23 червня 1894 року) стало доброю тра­дицією відзначати Олімпійський день. Україна не є винятком, і цьогоріч свято спорту відзначатиметься 21 червня.

Олімпійський день – це родинне свято спорту, де кожен знайде собі занят­тя до душі та зможе від­чути себе справжнім олімпійцем. Історія свята в Україні веде свій поча­ток від 2006 року і щора­зу має свої особливості та сюрпризи. Не став ви­нятком і 2014-й, тож Олімпійський день заві­тає до всіх регіонів нашої країни.

Організатори свята в сто­лиці, де зустріч усім ша­нувальникам здорового способу життя призначе­но 21 червня о 10.30 на Оболонській набереж­ній, підготували чимало цікавинок та нововве­день. Окрім традиційних легкоатлетичних пробі­гів, олімпійських вікто­рин та конкурсів, май­стер-класів та зустрічей з уславленими олімпійця­ми, вперше на Олімпій­ському дні відбудуться показові виступи з вод­них видів спорту.

 

СЬОМА ЄВРОВЕРШИНА ХАРЛАН

7–14 червня у французькому Страсбурзі триває 27-й чемпіонат Європи з фехтування, де спортсмени розігрують 12 комплектів нагород в індивідуальній та командній першості з фехтування на шпагах, рапірах та шаблях се­ред чоловіків та жінок.

Україну на змаганнях у Франції представлятимуть 25 спортсменів, серед яких олімпійські чемпіонки Ольга Харлан та Яна Шемякіна. І перша вже встигла вибороти золоту медаль в індивідуальному заліку! Лідер збірної України з фехтування у півфіналі здолала іта­лійку Росселью Грегоріо з рахунком 15:8, а у фіналі – росіянку Кате­рину Дяченко (15:12).

Зазначимо, що це вже сьома золота медаль Ольги Харлан на чемпіонатах Європи: п’ять з них вона завоювала в індивідуальних змаганнях, ще дві виборола в ко­мандній першості.

15.06.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання