« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ВІДРОДЖУЄТЬСЯ

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ВІДРОДЖУЄТЬСЯ

Відносини Центрального комітету Профспілки працівників житлово-комунального гос­подарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України з профільними міністерствами та відомствами завжди мали конструктивний характер.

Цього року з ініціа­тиви ЦК профспіл­ки з Міністер­ством інфраструк­тури, Центральними правліннями УТОС та УТОГ було поновлено га­лузеві угоди.

Продовжує діяти Угода з Міністерством регіо­нального розвитку, будів­ництва та житлово-кому­нального господарства, яку було укладено на 2013–2015 роки і яка, за оцінками експертів, вва­жається однією з кращих в Україні та є міцним під­ґрунтям профспілковим організаціям для укла­дення угод на територі­альному, місцевому та ло­кальному рівнях.

Проте за часи прем’єрства Арсенія Яценюка ро­ками відпрацьований ме­ханізм соціального діалогу почав, м’яко кажучи, функ­ціонувати з перебоями. І це, певно, відчула кожна галузева профспілка.

Останнім часом ситуа­ція змінюється на краще. Про це свідчать підписан­ня нової Генеральної уго­ди та зустрічі очільників міністерств із лідерами профспілок.

У жовтні ц. р. під час зу­стрічі з віце-прем’єр- міністром – міністром ре­гіонального розвитку, бу­дівництва та житлово-ко­мунального господарства Геннадієм Зубком я, як го­лова профспілки, порушив такі ключові питання, як укладення Галузевої уго­ди на 2017–2018 роки; вста­новлення ціни на газ і та­рифів на послуги ЖКГ; по­силення соціального за­хисту працівників галузі.

Особливу увагу під час розмови соціальних парт­нерів було приділено ви­рішенню нагальних про­блем теплопостачальних підприємств, які потерпа­ють через значне підви­щення ціни на газ та неви­конання державою своїх зобов’язань щодо вчасної компенсації збитків кому­нальних підприємств за різницю в тарифах на те­пло і гарячу воду.

Користуючись наго­дою, я, як голова проф­спілки, поінформував віце-прем’єр-міністра про настрої спілчан та при­йняте Президією ЦК профспілки рішення про участь у Всеукраїнській акції протесту профспі­лок у зв’язку з невиконан­ням Урядом вимог попе­реднього липневого мар­шу протесту профспілок проти необґрунтованого та різкого підвищення цін на енергоносії, що спри­чинило підвищення тари­фів на житлово-комуналь­ні послуги, а також висло­вив позицію профспілки щодо недосконалості та несправедливості запро­вадженої Урядом системи субсидіювання, звернувся з проханням довести цю інформацію до усіх чле­нів Уряду.

Крім того, було поруше­но питання про відновлен­ня роботи Галузевої тристоронньої соціально-еко­номічної ради у сфері жит­лово-комунального госпо­дарства, що надважливо для прискорення вирішен­ня проблемних питань га­лузевих підприємств за участі міністерства.

За результатами цієї зустрічі активізувалася робота сторін соціального діалогу щодо укладення Галузевої угоди на новий термін, досягнуто домов­леностей про зустріч ке­рівництва міністерства з членами Президії ЦК профспілки у грудні п. р.

Спілчани сподіваються на зниження напруги в основних підгалузях ЖКГ після підписання Прези­дентом України ухвалено­го Верховною Радою на початку листопада ц. р. ЗУ «Про заходи, спрямова­ні на врегулювання забор­гованості теплопоста­чальних підприємств та теплогенеруючих органі­зацій та підприємств цен­тралізованого водопоста­чання і водовідведення за спожиті енергоносії».

Олексій РОМАНЮК,

голова ЦК Профспілки працівників ЖКГ, МП, ПОН України

 

ПРОФСПІЛКИ ЗАКАРПАТТЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ДНІ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ

У Закарпатті вшанували пам’ять жертв голодоморів. В Ужгороді національний пам’ятний день розпочався велелюдною скорботною ходою. Участь у ній взяли керівники краю, представ­ники профспілок, політич­них та молодіжних організа­цій області, духовенства, мешканці міста. Серед учас­ників ходи – голова Закар­патської облпрофради Володимир Фленько, керів­ники обласних організацій галузевих профспілок.

Сотні людей зі свічками та ко­лосками пшениці в руках пройшли колоною від площі Поштової набережною Неза­лежності до пам’ятника Жертвам го­лодоморів в Україні. Перед будівлею медичного факультету УжНУ, де буде встановлено монумент, відбувся мітинг пам’яті.

Присутні вшанували пам’ять невинно вбитих людей хвилиною мовчан­ня. Священнослужителі різних кон­фесій відслужили молебень та освя­тили місце, де буде встановлено мо­нумент пам’яті жертв голодоморів. Усі присутні об’єдналися у спільній соборній молитві та поставили запа­лені лампадки до пам’ятного каменя.

Сергій БАРАНЧИКОВ,

завідувач відділу організаційно- гуманітарної роботи Закарпатської облпрофради

 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ – НАШІ НОВІ ПАРТНЕРИ

Нещодавно голова Миколаївської районної організації профспілки працівників освіти і науки Степанія Дубик провела у львівському Будинку вчених семінар-навчання директорів освітніх закладів регіону на тему «Про окремі напрямки управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів». Про нове та актуальне в законодавстві розповів заступник голови обласної галузевої проф­спілки, завідувач відділу соціально-економіч­ного захисту Мар’ян Калин.

Після цього семінару на навчання запросили і го­лів профкомів. Говорити було про що. Крім озна­ченої теми, негласним і, на думку організаторів та учасників, успішним було і таке згуртування спілчан у процесі цілого комплексу дій районної та об­ласної галузевої профспілки, особливо після утворення в січні цього року Тростянецької територіальної грома­ди. Адже тепер мають свого завідувача відділу освіти, спеціаліста, свою місцеву владу, шість первинок і 210 членів освітянської профспілки, які виходять, як і рані­ше, на районну і обласну організації.

«Спершу не обходилося без тертя», – визнає районний профлідер Степанія Дубик. «Що допомогло?» – «Орієнта­ція на людський фактор. Бо навіть якби було чітке зако­нодавство, а такого ще немає, то найважливіше – працю­вати зі спілчанами та керівниками громади. Нам у цьо­му дуже допомогла ділова увага обласної галузевої профспілки та особисто її лідера – людини з гарними ди­пломатичними здібностями Марії Яцейко та фахового юриста Мар’яна Калина. Чергова з ними зустріч на семі­нарі в Будинку вчених була певним закріпленням авто­ритетного ділового знайомства».

Важливим, на думку районного профлідера, є й те, що Тростянецька громада має кошти, навіть на енергоносіях не доводиться економити на робочих місцях. Досвідчений керівник Тростянецької сільської об’єднаної територіаль­ної громади Олександра Леницька й керівник відділу осві­ти – молодий та активний Віктор Лехович розуміють: за­йве відособлення від освітянської структури, громадської, професійної, зокрема, може таїти соціальну небезпеку.

«Водночас, – зізнається Степанія Кипріянівна, – для мене як для районного голови громадської профоргані­зації з’явилися додаткові навантаження: входжу до складу атестаційної комісії в районі і в громаді, і так далі в організаційному плані. Якщо буде утворено, як передбачається, ще дві громади, а мешканці дають про­позиції ще на кілька нових, як буде – побачимо, і в про­цесі цієї роботи будемо відпрацьовувати свої функції».

Колеги із сусідніх районів ведуть мову про організацію уповноважених профспілки в громадах. «На мою думку, – ділиться Степанія Дубик, – однозначності тут немає. Най­важливіше, щоб за чинним законодавством стрижнева структура профспілки залишалася принципово незмін­ною. На цій основі можна її лише вдосконалювати, роби­ти гнучкішою і усім разом пильнувати, аби під благими намірами не розвалювали громадську організацію, яка в міру існуючих непростих обставин зосереджено працює на соціально-економічний захист освітянина».

Ольга ЛОБАРЧУК

03.12.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання