« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

Міжнародна співпраця задля людини праці

Міжнародна співпраця задля людини праці

 У кінці серпня до Пол­тавщини прибули профспілкові делега­ції IG Metall з м. Зінге­на (Федеративна Рес­публіка Німеччина) та Тернопільської облас­ної ради профспілок.

Як повідомляє відділ оргроботи та загальних питань Полтавської облпрофради, зустріча­ли гостей голова облпрофради Леонід Вернигора, його заступник Ганна Таргаєва та голови облпрофорганізацій. Робоча шестиденна програма розпочалася з відвідин підпри­ємства ПАТ «Полтавський завод медичного скла» (голова прав­ління Олександр Кудацький, го­лова профкому Ігор Шуть). Го­лова профкому підприємства розповів гостям про напрямки профспілкової діяльності, співпрацю з адміністрацією, а та­кож ознайомив гостей з колдо­говором. Сучасна технологія ви­робництва продукції, побутові приміщення для працівників, харчування, відпочинок, спор­тивний зал на 100 місць, де про­водяться змагання з міні-футболу, волейболу, баскетболу – про все це дбає адміністрація та профком. А ще особлива ува­га до питань охорони праці – за­безпечення спецодягом та спец­харчуванням, реабілітація в ме­дичному центрі.

Відвідали делегації і Полтав­ський технічний університет ім. Ю. Кондратюка (ректор Во­лодимир Онищенко, голова профкому Валентина Сидорен­ко). Цей вищий навчальний за­клад увійшов до десятки кра­щих технічних вишів України. Сучасні аудиторії, де кожне міс­це студента обладнано новіт­ньою комп’ютерною технікою, комп’ютеризована бібліотека. Тут працюють викладачі вищої категорії, професори, академі­ки. Для студентів побудовані п’ять гуртожитків, база відпо­чинку на березі річки Псьол, санаторій-профілакторій, спор­тивні заклади.

Оскільки Тернопільська де­легація складалася переважно з голів обласних орга­нізацій бюджетної сфери, особливу за­цікавленість гостей викликав курорт «Миргород» – сучас­ний профспілковий лікувальний заклад європейського рівня (генеральний дирек­тор Олександр Гав­ловський, голова профкому Наталія Галаган). Делегація відвідала санаторій «Хорол», відділення бальнео-та грязелікування, центр діагнос­тики. Соціальний пакет праців­ників передбачений колдогово­ром закладу.

Далі відбулася поїздка до м. Кременчука. Делегації гос­тинно зустрів колектив ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (президент Володимир Приходько, голова профкому Віталій Хілобоченко). Серед 10 тис. працівників – 99,8% чле­нів профспілки. Гості підприєм­ства зустрілися з профлідерами його підрозділів. Члени делега­ції з м. Зінгена розповіли про цілі та завдання німецьких профспілок, зокрема боротьбу за рівність трудових прав жінок, яким за однакову роботу пла­тять менше, ніж чоловікам, по­кращення умов праці, втриман­ня на сталому рівні межі пенсій­ного віку, який в Німеччині ся­гає 65 років при середній трива­лості життя 80–83 роки. За слова­ми керівника німецької делега­ції Енцо Саваріні, вартість на­вчання на бакалавра (чотири роки) у ФРН становить 4 тис. євро. Робітники з низь­ким рівнем кваліфіка­ції мають невеликі шанси отримати добре оплачувану роботу.

Делегації також від­відали виробничі під­розділи пасажирського вагонобудування, півскатно-візковий цех, оздоровчий комплекс підприємства. На облі­ку в первинці перебу­вають 4 тис. пенсіоне­рів. Вони отримують від підприємства пенсійні до­плати, користуються пільгами з оздоровлення на базах відпо­чинку, курортах, відвідують спортивні заклади, беруть участь у художній самодіяль­ності в Палаці культури ім. Кот­лова. Все це приємно вразило ні­мецьку делегацію.

З метою обміну досвідом де­легації зустрілися з головою облпрофорганізації працівників хімічних та нафтохімічних га­лузей промисловості Ольгою Курінько. Вона розповіла гос­тям про галузеву угоду, а також контроль профспілок за її вико­нанням. Досвідом роботи поді­лилися голови профкомів під­приємств галузі: ПАТ «Укртат­нафта» – Сергій Куксевич, ЗАТ «Кременчуцький завод техніч­ного вуглецю» – Олександр Да­видовський, ТОВ ТД «Кремен­чукнафтопродуктсервіс» – Оле­на Мироненко. Запитань було багато як до партнерів з Німеч­чини, так і колег з Тернополя.

Про співпрацю координацій­ної ради голів профкомів з місь­кою владою м. Кременчука по­інформувала її голова Тетяна Діденко. Територіальна угода дозволяє вирішувати всі соціально-трудові питання спілчан регіону.

Гості відвідали й Палац куль­тури «Нафтохімік» ПАТ «Укртатнафта», де працюють 30 ко­лективів художньої самодіяль­ності, серед яких два народних і три зразкових. Колективи відо­мі не тільки в Україні, а й за її межами.

Під час круглого столу, що відбувся в облпрофраді, проф­спілкові делегації зустрілися з членами її президії. Вони обго­ворили багато питань профспіл­кової та трудової діяльності в колективах.

Велике задоволення отрима­ли гості від відвідин Сорочин­ського ярмарку, оспіваного відо­мим українським письменником Миколою Гоголем. Вражень і емоцій від цього яскравого свята осені з розмаїттям товарів та роз­ваг гостям вистачить надовго.

Члени делегації ознайомили­ся з роботою ЗАТ «Полтавату­рист» (голова правління Віталій Романець), відвідали пам’ятні місця м. Полтави. На згадку про зустріч на українській землі го­лова облпрофради Леонід Вер­нигора подарував гостям пам’ятні сувеніри виробництва опішнянських майстрів, а та­кож книгу про історію м. Полта­ви з текстом гімну міста, який він написав особисто.

16.09.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання