« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПРЕЗИДІЯ ФПУ РОЗГЛЯНУЛА ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ

ПРЕЗИДІЯ ФПУ РОЗГЛЯНУЛА ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ

Президія ФПУ на засіданні 20 квітня 2023 року, яке відбулось під головуванням Голови ФПУ Григорія Осового, заслухала інформацію про підсумки перевірки Контрольно-ревізійною комісією фінансово- господарської діяльності ФПУ. Доповідачем з цьо­го питання виступив го­лова КРК Віталій Бабич.


Члени президії розглянули проєкт постанови Ради ФПУ «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Федерації профспілок України за 2022 рік» та про Бюджет ФПУ на 2023 рік, доповідачем виступив Степан Кривов’язий, голова Постійної комісії Ради ФПУ з питань фі­нансово-бюджетної роботи у профспілках.

Президія ФПУ внесла зміни до постанови Президії ФПУ, яка стосується організації діяль­ності ПрАТ «Укрпрофтур». З презентацією щодо прийнятого Закону України від 23.02.2023 № 2937 «Про колективні угоди та договори» виступив заступник голови ФПУ Олександр Шубін.

Члени Президії ознайомили­ся з матеріалами щодо резуль­татів роботи членських органі­зацій ФПУ з питань охорони праці у 2022 році, інформацій­ними записками про фінансову допомогу спілчанам, які по­страждали внаслідок воєнної агресії росії, у 2022 році та кри­терії її надання з Фонду солі­дарності ФПУ у 2023 році в меж­ах встановленої Бюджетом ФПУ суми коштів, про вступну кампанію до Академії праці, со­ціальних відносин і туризму на 2023/2024 начальний рік, про відзначення Дня охорони праці у 2023 році тощо.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ПРОФСПІЛКИ ПРОТИ ТЯГАНИНИ І БЮРОКРАТІЇ

З самого початку бойових дій де­кілька районів Дніпропетровщини постійно піддаються ворожим об­стрілам, що нерідко призводить до трагічних наслідків..

У Широківській громаді Криворізького району внаслідок прильоту на робочих місцях постраждали троє працівників сільгосппідприємства у селі Шестерня. Один з них, молодий ще чоловік, що всьо­го за тиждень до цього став батьком, отри­мав смертельні поранення. Однак з пев­них причин (насамперед, через затримки з наданням відповідними службами підтвердження факту обстрілу) вдова за­гиблого не змогла своєчасно отримати передбачені законодавством компенсації.

На це під час розслідування даного випад­ку звернув увагу головний технічний інспектор праці Обласного об’єднання профспілок Петро Довганенко. Під час нещодавньої зустрічі у Будинку профспілок з новим керівником Південно- Східного межрегіонального управління Державної служби з питань праці Валерієм Тригубенком він звернувся до нього з проханням прискорити вирішення цього питання. Звернення профспілок у Держпраці було оперативно розглянуте, відповідне розслідування нарешті завер­шено і його матеріали надіслані до Пенсійного фонду для надання виплат сім’ї загиблого працівника.

Виявили увагу профспілки й до давно наболілого (а під час війни - особливо) пи­тання щодо виплати допомоги родинам працівників, які загинули на виробництві. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Дніпропетровській області, посилаючись не на діючий закон, а на свої відомчі НПА, неодноразово відмовляли у таких випла­тах на підставі того, що подружжя зареєстровані за різними адресами прожи­вання, хоча проживали разом, мали спільних дітей та вели спільне господар­ство.

Скарги на такі відмови розглядались на засіданнях спеціальної комісії з вирішення спорів при управлінні Фонду, до складу якої входили представники профспілок, роботодавців та державних органів. У всіх випадках рішення прийма­лись на користь членів сімей загиблих на виробництві. Однак при цьому профспілки звертали увагу на недопустимість необґрунтованої тягани­ни.

За ініціативи облпрофоб’єднання днями було надіслано спільного листа його голо­ви Анатолія Ялового та керівника Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини Віктора Сергєєва до голови Правління Пенсійного фонду України Євгена Капінуса (як відомо, з січня цього року відбулося реформування Фонду соцстраху шляхом його приєднання до ПФУ) з пропозицією вирішити нарешті цю застарілу проблему.

Тим більше, що тепер не передбачено ство­рення спецкомісії з вирішення спорів при обласних Головних управліннях Пенсійного фонду. «Всі спори, - йдеться у згаданому спільному листі, - передбачено вирішувати у судовому порядку. Не сумніваємось, що і суди будуть вирішувати ці питання на користь сімей загиблих, однак відомо, що це завжди пов’язано з великими матеріальними ви­тратами для сім’ї (адвокати, судові збори, транспортні витрати і т. і.) та може трива­ти дуже довго. Сподіваємось на розуміння і підтримку позиції профспілок, роботодавців та всіх громадян України в цьому питанні».

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

НОВИЙ ЗАКОН ПРО КОЛЕКТИВНІ УГОДИ ТА ДОГОВОРИ – ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК

Верховна Рада України голо­сами 261 народного депутата України прийняла у другому читанні проєкт Закону Украї­ни «Про колективні угоди та договори» (реєстр. № 7628), над розробкою якого трива­лий час працювали сторони соціального діалогу.

11 квітня п.р. вказаний акт було під­писано Президентом України. За­кон України від 23.02.2023 № 2937-ІХ «Про колективні угоди та догово­ри» запроваджує правове регулю­вання низки питань, щодо яких іс­нували законодавчі прогалини.

Серед новел закону:

• обмеження сфери дії положень ко­лективних договорів – на всіх пра­цівників поширюються лише поло­ження з питань, що відповідно до законодавства регулюються колек­тивними договорами;

• дія інших положень колективного договору визначається самим ко­лективним договором (тобто вони можуть застосовуватися виключно до членів профспілок, якщо це ви­значено у колективному договорі);

• законодавче врегулювання укла­дення територіальної угоди в окре­мій галузі;

• запровадження нового виду колек­тивної угоди – галузевої угоди об­меженої дії, яка укладається в галу­зях, де відсутні репрезентативні суб’єкти сторін (сторони) галузево­го рівня;

• залучення до колективних перего­ворів державних колегіальних орга­нів у разі, коли умови праці в галузі регулюються їхніми рішеннями;

• порядок формування спільного представницького органу сторін профспілок та роботодавців, тощо.

Закон набирає чинності через шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, крім пункту 5 Прикінцевих та перехід­них положень, який набирає чин­ності з дня, наступного за днем опу­блікування. Згідно із ним Націо­нальній службі посередництва і примирення (НСПП) надається пра­во приймати рішення про продо­вження строку дії Свідоцтва про підтвердження репрезентативності до припинення чи скасування воєн­ного стану та протягом шести міся­ців після припинення чи скасуван­ня воєнного стану.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ТА КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФПУ

20.05.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання