« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

УКРАЇНСЬКІ ПРОФСПІЛКИ – ЗА МИР І ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ

УКРАЇНСЬКІ ПРОФСПІЛКИ – ЗА МИР І ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ

11 квітня 2023 року Глобальний союз IndustriALL та IndustriAll- Європа провели спільну страте­гічну зустріч у прикордонному польському місті Ланьцут, у якій взяли участь представни­ки тринадцяти українських членських профспілок, щоб розробити план майбутніх дій та заходів щодо зміцнення єд­ності, солідарності та прихиль­ності.

Зустріч відбулася напередодні Схід­ного субрегіонального засідання IndustriAll-Європа, і членські проф­спілки з Польщі, Чеської Республіки, Словаччини, Угорщини та Словенії ві­тали своїх українських сестер та бра­тів.

Учасники обговорили порушення прав людини та прав трудящих на те­ренах України, окупованих російською федерацією. На зустрічі були присутні представники Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, вони роз­повіли, як правильно готувати звіти про порушення прав профспілок.

У засіданні взяли участь Каспер Ед­мондс із департаменту галузевої полі­тики ( SECTOR ) МОП та Гоча Олексан­дрія з Бюро МОП з питань діяльності трудящих ( ACTRAV ). Учасники зустрі­чі поділилися інформацією про пору­шення прав трудящих на свободу об’єднання, випадки використання примусової праці та порушення права на безпечні та здорові умови праці.

«Війна, окупація та агресія росії в Україні має величезний негативний вплив на економіку нашої країни, тому ми вдячні за можливість обговорити на цій зустрічі нагальні проблеми та знайти шляхи їх вирішення», – сказав президент профспілки працівників атомної енергетики «Атомпрофсп i лка» Валерій Матов.

Багато підприємств зруйновано у га­лузі сільськогосподарського машино­будування, логістика та продаж забло­ковані. Російська армія артилерій­ським вогнем, бомбардуваннями та безпілотниками цілеспрямовано руй­нує енергетичну інфраструктуру краї­ни, але працівники енергетичної про­мисловості у вкрай тяжких умовах, ри­зикуючи життям, ремонтують підстан­ції та лінії електропередач.

Першими на початку війни було зруйновано підприємства нафтогазо­вої галузі, згоріло безліч нафтосховищ та нафтопродуктів. Було зруйновано 21 підприємство нафтохімічної промис­ловості, що призвело до виникнення серйозних екологічних ризиків.

Головною метою окупантів була атомна енергетика, що налічує п’ять атомних електростанцій, була захопле­на Чорнобильська АЕС, окуповано най­більшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію. За інформацією, ро­сійські війська, що захопили станцію, жорстоко поводилися з працівниками. З 11000 працівників станції, які працю­вали до війни, залишилися лише 1200.

Багато випробувань випало і на вуг­ледобувну промисловість. У Донецькій та Луганській областях були зруйнова­ні десять шахт. 21 листопада 2022 року близько 2000 шахтарів залишалися під землею в умовах обстрілів та відклю­чення електроенергії. Україна втрати­ла 40% металургійної промисловості, зруйновано металургійні комбінати «Азовсталь» та ім. Ілліча у Маріуполі. Авдіївський коксохімічний завод у До­нецькій області, найбільший у Європі, оточений російськими військами.

Учасники зустрічі пообіцяли повідо­мляти міжнародні агенції про всі фак­ти порушень, щоб захистити своїх чле­нів на місцях. Глобальний союз IndustriALL та industriAll -Європа пла­нують організувати найближчими мі­сяцями у співпраці з МОП спільний за­хід у Києві, щоб перевірити виконання узгодженого плану.

На зустрічі також обговорювалися питання відновлення України в кон­тексті забезпечення мирного та процві­таючого майбутнього країни шляхом відновлення економіки, що стійко роз­вивається, з сильним виробничим сек­тором, який раніше був основою націо­нальної економіки. Було вирішено спільно розробити концепцію промис­лової політики з урахуванням програ­ми Справедливого переходу, яка віді­граватиме важливу роль в інформаційно-роз’яснювальній роботі.

Учасники ясно дали зрозуміти, що інвестиції не повинні здійснюватися за рахунок прав трудящих. У зв’язку з цим вони обговорили зміни у прийня­тих та запланованих законах про пра­цю та висловили з цього приводу зане­покоєння. У рамках процесу вступу України до ЄС при взаємодії з міжна­родними агенціями та керівництвом Європейського Союзу буде порушено питання про зустрічні умови, що стосу­ються соціальної сфери.

«Ми і далі допомагатимемо нашим українським членським профспілкам, які можуть розраховувати на сильну та конкретну підтримку з боку нашої ро­дини IndustriAll -Європа, оскільки Україна отримала статус країни-кан­дидата у члени ЄС. Ми докладемо всіх зусиль, щоб підготувати українські членські профспілки до процесу інте­грації, і, безумовно, на першому місці, як і раніше, будуть соціальні та трудо­ві права», – запевнив генеральний се­кретар IndustriAll -Європа Люк Тра­йенгл.

«Ця важлива зустріч підтвердила нашу непохитну підтримку наших українських сестер та братів. Дві наші організації й надалі вживатимуть за­ходів у відповідь на потреби наших членських організацій в Україні, мобі­лізуючи всі наявні зусилля та ресурси. Українські профспілки відіграють важливу роль у відновленні своєї кра­їни зі стійким соціальним та економіч­ним життям і ми солідарні з ними», – сказав заступник Генерального секре­таря Глобального союзу IndustriALL Кемаль Озкан.

ІНФ. З САЙТУ: WWW.INDUSTRIALL-UNION.ORG

 

РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЄКТА ЄС-МОП В УКРАЇНІ – ЗАВЕРШЕНО

онлайн зустрічі, в якій взяли участь представники Міжнародної організації праці, команди проєкту МОП «На шляху безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні», Кабінету Міністрів України, Мінеко­номіки, Держпраці, профспілок, ро­ботодавців, інших громадських ор­ганізацій, було підбито підсумки 4‑річної роботи Проєкту.

Результатом цієї роботи є підготовка про­єкту Закону України «Про безпеку і здоров’я працівників на роботі», який, за повідомленням заступниці Міністра еконо­міки Тетяни Бережної, найближчим часом буде розглянуто Урядом.

Крім цього, проєкт залишає в Україні вели­кий обсяг напрацьованих друкованих і електронних матеріалів у вигляді техніч­них рекомендацій до законопроєктів та з питань діяльності інспекції праці, відеоза­писів проведених вебінарів, тренінгів та ін­ших практичних заходів. Україні надана цінна допомога у реформуванні законодав­ства у сфері охорони праці, що наближає її до бажаного моменту вступу у сім’ю євро­пейських країн.

Всі, хто виступили на цій зустрічі, відзна­чили його успішність, дякували команді Проєкту, за роботу, ЄС – за фінансову під­тримку Проєкту а Міжнародній організації праці – за його реалізацію.

Василь Андреєв, зокрема, подякував МОП за організацію онлайн семінару, на якому було представлено європейський досвід профспілкового представництва з питань безпеки і здоров’я працівників на роботі. Ця інформація для нас є важливою, сказав він, адже імплементація європейських норм у сфері безпеки праці вимагає від профспілок відповідних змін у підходах до роботи представників профспілок у цій сфері.

Цікавою була на цій зустрічі презентація від Молодіжної ради ФПУ, проведена Кате­риною Волошко, щодо інформування насе­лення України про запобігання примусовій праці і торгівлі людьми.

Проєкт сформував для Уряду України базу та законодавчі інструменти у сфері БЗР і з питань формування сучасної європейської інспекції праці для прийняття відповідних рішень, які звичайно ж мають бути прийня­ті за узгодженням із усіма сторонами соці­ального діалогу.

«Ми створили раму, а вам – малювати кар­тину» – резюмував нинішній менеджер Проєкту Жолт Дудаш.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

20.05.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання