« на головну 22.05.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

НАЗУСТРІЧ РАДІ ФПУ

НАЗУСТРІЧ РАДІ ФПУ

Президія Федерації

профспілок України 20 грудня

на своєму засіданні, що

відбулось у Будинку

профспілок, розглянула питан-

ня проведення п’ятого

засідання Ради ФПУ, заплано-

ване на 22 грудня ц.р., а також

низку інших актуальних питань

профспілкового руху.

Головував на засіданні Голова

ФПУ Григорій Осовий.

Члени Президії обговорили проєк-

ти постанов Ради ФПУ «Про зміцнен-

ня потенціалу і посилення діяльності

ФПУ, її членських організацій в умо-

вах воєнного стану», доповідачем з

якого виступив заступник Голови

ФПУ Євген Драп’ятий, про Бюджет

ФПУ на 2023 рік, про Основні заходи

ФПУ на І півріччя 2023 року, щодо на-

городження відзнаками ФПУ у на-

ступному році та ін. Також заслухали

інформацію заступника Голови ФПУ

Олександра Шубіна про стан вико-

нання постанови Ради ФПУ від 30

червня 2022 «Про виклики і завдання

ФПУ, її членських організацій щодо

забезпечення трудових і соціально-

економічних прав працівників в умо-

вах воєнного стану в Україні», про від-

термінування проведення Всеукраїн-

ського конкурсу на кращий колектив-

ний договір за 2021–2022 роки тощо.

Григорій Осовий поінформував ко-

лег про вступ ФПУ до Європейської

конфедерації профспілок. До уваги

Президії було надано інформаційні

записки «Про стан врахування проф-

спілкових пропозицій у Державному

бюджеті України на 2023 рік» та «Про

участь ФПУ, її членських організацій

у роботі органів соціального діалогу

на всіх рівнях».

ПРЕС-СЛУЖБА ФПУ

 

ГОЛОВА ФПУ ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ ВЗЯВ УЧАСТЬ У

РОБОТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

КОНФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК

6 грудня у Брюсселі відбулося засідання вико­навчого комітету Європейської конфедерації профспілок, в якому вперше взяв участь Голо­ва Федерації профспілок України Григорій Осо­вий.

Рішення про прийняття ФПУ, КВПУ та Конфедерації профспілок Молдови до складу ЄКП було прийнято 27 жовтня, тож представники європейських профспілок на початку засідання привітали нові членські організації, запросивши до спільної діяльності щодо представницт­ва і захисту прав працівників.

Ситуація в більшості країн ускладнилася: збільшуються ціни на все, зарплати відстають від зро­стання продуктивності праці, ліберальні реформи підривають соціальні завоювання. Практично повсюди на заклик ЄКП національні профцентри і європейські галузеві федерації профспілок проводять акції проти кризи життя, вимагаючи підвищення зарплати, щоб компенсувати зростання цін. Для цього потрібно задіяти також колективні переговори і соціальний діалог, голос трудящих мають враховувати євроструктури, координуючи соціально економічну політику в інтересах працівників.

ПРЕС-СЛУЖБА ФПУ

 

ВРАЗЛИВЕ СТАНОВИЩЕ ЖІНОК НА РИНКУ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ВІЙНИ ТІЛЬКИ ПОГІРШУЄТЬСЯ

У листопаді координа-

торка міжнародних

проєктів ПРОФБУДу

Марія Купріс взяла

участь у консультаціях

партнерів данського

Фонду Нової

демократії на тему

пріоритизації гендер-

них питань у побудові

ринку праці майбут-

нього.

Досвід країн Східного Парт-

нерства, а також власний досвід

Данії й інших країн Східної Євро-

пи щодо впровадження рівних

умов на ринку праці займає важ-

ливе місце у розвитку та утвер-

дженні наших власних найкра-

щих практик. Уже зараз україн-

ські профспілки намагаються

впроваджувати у колективні та

галузеві договори принципи рів-

ної оплати за працю рівної цін-

ності, захисту від гендерно зу-

мовленого насильства на робо-

чому місці, захисту материнства

та батьківства, інші вкрай важ-

ливі для побудови економічно

успішного демократичного сус-

пільства підвалини.

У дискусіях під час заходу, а

також під час свого виступу

представниця ПРОФБУДу неодноразово

наголошувала на

особливій ролі жінок у період ві-

йни, зокрема на ринку праці, де

багатьом з них довелося пере-

йняти на себе невластиві раніше

функції. Ми пишаємося нашими

жінками та захоплюємося їхніми

можливостями, а також переко-

нані, що вони мають отримувати

гідну зарплату на рівні із своїми

колегами-чоловіками.

Під час всесвітньої кампанії

«16 днів активізму проти ген-

дерно зумовленого насильства»

вкотре наголошуємо, що гендер-

но зумовлене насильство не

лише спричиняє біль та страж-

дання, а й руйнує родини, погір-

шує ефективність праці, посла-

блює конкурентоздатність країни

та сповільнює її розвиток.

ПРОФБУД

 

 

06.01.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання