« на головну 02.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ДЕЛЕГАЦІЯ ФПУ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У V ВСЕСВІТНЬОМУ КОНГРЕСІ МКП

ДЕЛЕГАЦІЯ ФПУ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У V ВСЕСВІТНЬОМУ КОНГРЕСІ МКП

У м. Мельбурн (Австралія)

відбувся V конгрес Міжна-

родної конфедерації проф-

спілок (МКП) – всесвітньо-

го парламенту трудящих,

який об’єднав близько ти-

сячі профспілкових діячів з

понад 130 країн і територій.

У роботі конгресу взяла

участь делегація Федерації

профспілок України на чолі

з її очільником Григорієм

Осовим.

Делегати від понад 300 націо-

нальних профспілкових осеред-

ків обговорили програму міжна-

родного профспілкового руху на

наступні 4 роки. Дебати були при-

свячені таким питанням: новий

суспільний договір; екологічно

чисті робочі місця; права, соці-

альний захист, рівність та інте-

грація. Теми спеціальних фору-

мів стосувалися уроків, отрима-

них профспілками з глобальних

потрясінь; технологій та їх впли-

ву на працю; інклюзивного проф-

спілкового руху; клімату і спра-

ведливого переходу.

На конгресі пролунали висту-

пи Голови ФПУ Григорія Осового,

керівника Департаменту міжна-

родних зв’язків ФПУ Василя Ши-

лова, голови Молодіжної ради

ФПУ Іванни Храпко та інших чле-

нів делегації. Делегація взяла

участь у панельній дискусії «Со-

лідарність з Україною» та низці

зустрічей з представниками між-

народних і національних проф-

центрів.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ЛУКА ВІСЕНТІНІ – НОВООБРАНИЙ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР МКП

Голосування відбулось

на V Всесвітньому кон-

гресі МКП.

Після свого обрання

Лука Вісентіні сказав:

«Я неймовірно пишаю-

ся можливістю очоли-

ти МКП і представляти голос трудящих на

світовій арені. Дякую за довіру, яку ви мені

надали. Я віддаю належне Шаран Барроу

за її видатне керівництво МКП. Її досягнен-

ня разом з її дивовижною командою гово-

рять самі за себе, і вона побудувала сильну

й шановану організацію, яка дійсно є гло-

бальним голосом трудящих. Але я усвідом-

люю, що це історично важкий час для тру-

дящих. Світ стоїть на порозі економічного

спаду, і трудящі перебувають на передовій.

Багато людей уже переживають наслідки.

Мир і демократія – під загрозою, а нові уль-

траправі рухи наражають на великий ризик

права людини, працівників і профспілок.

Але ми знаємо, що необхідно. МКП очолить

заклик до нової економічної моделі, засно-

ваної на новому соціальному договорі. Ми

вимагаємо робочі місця, безпечні для клі-

мату, права трудящих, справедливу заро-

бітну плату, соціальний захист, рівність та

інклюзивність. Це має перебувати в центрі

планів усіх урядів. Ідеться про соціальну

справедливість, мир і виживання, і я не зу-

пинюся в боротьбі за них для працюючих

людей. Захист справедливих умов життя та

праці для всіх людей – це найкращий спосіб

побудови демократії та миру в усьому світі».

Лука Вісентіні наразі є генеральним секре-

тарем Європейської конфедерації профспі-

лок (ЄКП, ETUC), членом якої Федерація про-

фесійних спілок України офіційно стала 27

жовтня 2022 року.

 

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ:

«УКРАЇНЦІ, ЗВІСНО, ПРАГНУТЬ МИРУ, АЛЕ

НЕ ЦІНОЮ ВІДМОВИ ВІД ЧАСТИНИ СВОЇХ

ТЕРИТОРІЙ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ І ПРАВА

САМИМ ВИЗНАЧАТИ СВОЮ ДОЛЮ»

На V Всесвітньому кон­гресі Міжнародної кон­федерації профспілок виступив очільник де­легації ФПУ, член Гене­ральної ради МКП, Го­лова ФПУ Григорій Осовий.

Звертаючись до делегатів, він наголосив, що говорити­ме передусім про питання війни і миру. Тому що тільки в умовах миру мож­на забезпечити гідну працю і добробут людей, а головне – зберегти їм життя. Розповівши учасникам про колосальні втрати, які несе український народ і держа­ва у цинічно розв’язаній росією війні, заявив, що це злочин проти людяності. І в такій ситуації ніхто не може лишатися байдужим.

Григорій Осовий запропо­нував конгресу у своїй резолюції рішуче засудити ФНПР за те, що вона підтримала війну росії про­ти України і доручити комісії з розслідування по­дати новообраній Генеральній раді пропозиції про подальше перебування цієї організації у складі МКП. Щодо висловлювань про швидке припинення війни, він відреагував таким чи­ном: «Українці, звісно, прагнуть миру, але не ціною відмови від частини своїх територій, незалежності і права самим визначати свою долю. Тільки повне їх звільнення, відшкодування росією за­вданих збитків і надання міжнародних гарантій без­пеки Україні можуть стати основою для досягнення справедливого миру».

Український профспілковий лідер подя­кував усім країнам і наро­дам, які підтримують спра­ведливу боротьбу проти російського агресора. І передусім – присутнім на конгресі представникам національних профцентрів і міжнародних об’єднань профспілок, за солідарність і допомогу.

 

ДЕНЬ УКРАЇНИ НА КОНГРЕСІ МІЖНАРОДНОЇ

КОНФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК

18 листопада дійсно можна вважати Днем

України на конгресі Міжнародної конфеде-

рації профспілок.

У рамках конгресу відбувся спеціальний захід, при-

свячений Дню України. Українська делегація проде-

монструвала численні слайди, де документально

продемонстровано, що являє собою російська агресія

насправді, і як українці зустріли ворога. Делегати та

гості конгресу побачили, які жахи принесла із собою

війна: вбивства, каліцтва, зруйновану інфраструкту-

ру, знищені лікарні, школи, населені пункти.

Виступаючи під час демонстрації слайдів, Голова

Федерації профспілок України Григорій Осовий та

голова Молодіжної ради ФПУ Іванна Храпко закли-

кали подвоїти зусилля з надання допомоги Україні,

адже справжній мир можливий лише після перекон-

ливої поразки агресора, звільнення усіх територій

України та забезпечення гарантій того, що будь-яка

агресія проти будь-якої країни з боку росії стане не-

можливою. Вони розповіли про діяльність профспі-

лок з надання гуманітарної допомоги внутрішньо

переміщеним особам, для яких ФПУ відкрила усі

свої санаторії, туристичні заклади та навчальні цен-

три. Голова ФПУ та голова Молодіжної ради ФПУ ви-

словили безмежну вдячність за солідарність та на-

дання допомоги народу та профспілкам України.

Учасникам було роздано проєкт Меморандуму про

участь національних та міжнародних профспілок у

поверненні миру та відбудові післявоєнної України,

який викликав велику зацікавленість. Чимало деле-

гатів одразу заявили, що вони будуть робити все,

щоб сприяти наданню допомоги Україні в її відбудо-

ві, й братимуть шефство над профспілками конкрет-

них регіонів країни.

У той же день Голова ФПУ виступив на пленарному

засіданні конгресу. Виступ зустріли оплесками солі-

дарності з Україною.

 

НАМ НЕОБХІДНА СОЛІДАРНА

ПІДТРИМКА

На V Всесвітньому кон-

гресі Міжнародної кон-

федерації профспілок з

великого екрана до

учасників і гостей по-

важного міжнародно-

го зібрання звернулися

представники молоді

Федерації профспілок

України із закликом до

солідарної підтримки у

боротьбі з країною-

агресором.

«Ми, молодь профспілок

України, покинули свої

сім’ї та робочі місця, щоб

захищати нашу країну.

Сьогодні наші діти, учні та

студенти навчаються в схо-

вищах.

Наші енергетики ремонту-

ють енергетичні об’єкти,

щоб у домівках було світло

та тепло.

Наші лікарі оперують під

обстрілами.

Наші залізничники евакую-

ють людей з-під обстрілів.

Ми живемо в умовах ядер-

ного тероризму. І водночас

ми волонтеримо й

допомагаємо нашим лю-

дям. Тому що ми не боїмось

захищати свій дім та свою

країну. Ми не боїмось захи-

щати право на свободу та

демократію. Ми не боїмось

захищати право жити

вільно. Але в нашій

боротьбі нам необхідна

ваша солідарна підтримка.

Людяність та правда пере-

можуть!».

06.01.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання