« на головну 02.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

РОМАН ДАЦЬКО: «БЕЗ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННИХ ПРАВ ПРОФСПІЛОК І ЛЮДИНИ ПРАЦІ НЕ БУДЕ ШЛЯХУ ДО ЄВРОСОЮЗУ»

РОМАН ДАЦЬКО: «БЕЗ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННИХ ПРАВ ПРОФСПІЛОК І ЛЮДИНИ ПРАЦІ НЕ БУДЕ ШЛЯХУ ДО ЄВРОСОЮЗУ»

Наприкінці жовтня у

Варшаві за ініціативи

Загальнопольського

порозуміння проф-

спілок OPZZ, яке очо-

лює Анджей Радзі-

ковський, відбувся

міжнародний семі-

нар «Україна на шля-

ху до Євросоюзу».

У числі делегатів

ФПУ від регіональних

організацій був голо-

ва Об’єднання проф-

спілок Львівщини

Роман Дацько, який

поділився з «ПВ»

своїми думками з

цього приводу.

– Романе Михайлови-

чу, почнемо з тради-

ційного, оскільки назва

польських колег дово-

лі цікава – Загально-

польське порозуміння

профспілок, тобто про-

блема порозуміння

була, вочевидь, акту-

альна й для них?

– Порозуміння завжди

важливе для людства...

Дійсно цікава назва

OPZZ, яка є найчисельнішим

профоб’єднанням

профспілок Польщі,

далі йдуть «Солідарність

» і «Форум».

– Усе, що би хотілося

почути, в одному

інтерв’ю охопити не

вдасться, але навіть

питання порядку ден-

ного можуть назагал

п р о я с н и т и с у т ь

ділової зустрічі.

– Так, семінар, після вітання

учасників Анджеєм

Радзіковським,

розпочав Голова ФПУ

Григорій Осовий. Він

детально поінформував

про сучасне становище

трудящих в Україні

з акцентом на наслідки

після прийняття

низки законодавчих

змін не на користь людини

праці. Цю тему

підтримав Михайло Волинець.

Про виклики

сьогодення в Польщі

розповів заступник голови

OPZZ Себастьян

Кочвін.

– Невипадково пер-

шого ж дня семінару

звучала тема соціального

діалогу…

– Так, це основоположні

засади діяльності європейських

профспілок. З

цього приводу виступив

представник Конфедерації

роботодавців «Левітан

», член Ради соціального

діалогу Польщі

Яцек Менціна. В обговоренні

цієї цікавої для

нас теми, зокрема про

колективне трудове

право в Польщі, закони

про профспілки, вирішення

колективних

трудових спорів, брав

участь директор правового

та інтервенційного

відділу OPZZ Павел

Смігельський.

– А від української

делегації хто мав сло-

во для виступів, воче-

видь актуальних для

нас і самих господарів

семінару?

– Окрім Голови ФПУ, виступили

й активно брали

участь в обговоренні

практично всі члени делегації

з України. Це заступник

Голови ФПУ

Олександр Шубін (відповідає

за економічний

і правовий блок питань),

голова Профспілки

працівників охорони

здоров’я України Вікторія

Коваль, керівник департаменту

ФПУ з міжнародної

роботи Василь

Шилов.

– Що найбільше

зацікавило і мало б

принести практичну

користь від цього по-

важного зібрання?

– Буквально все. Але хотів

би акцентувати увагу

на темі європейського

соціального діалогу, залучення

працівників до

управління підприємствами

(до слова, понад

99% підприємств Польщі

– малого і середнього

бізнесу, залишилось

лише 27 державних, з

яких 16 активних) і креативності

роботи Ради соціального

діалогу в

Польщі. Про це йшлося

у виступі заступника голови

OPZZ Петра Островського.

До Національної ради

соціального діалогу

РСД (читай: реального

соціального партнерства),

яка має філії в регіонах,

входять шість організацій

роботодавців і

три вже згадані репрезентативні

профоб’єднання.

На Раду, на її запрошення,

приходить

попрацювати і сам президент

Анджей Дуда. Галузеві,

регіональні проблеми

профспілок і роботодавців

спочатку вирішуються

на низових

рівнях, також за участю

роботодавців і влади відповідних

рівнів, і тільки

стратегічні викристалізовуються

на національний

рівень. У Національній

раді соціального діалогу

діють 20 комісій,

так що креативний і діловий

ресурс є.

– Певно, в основі такої

креативності – не

лише добра воля

соціальних партнерів,

найвищої виконавчої

влади, а й потужна

соціальна база?

– Так, ідеться насамперед

не лише про потужні

традиції польських

профспілок, а й законодавчу

базу аж до права

залучення робітників до

управління підприємствами.

Поляки йшли до

Євросоюзу з 1980 до 2004

років. Нині в державі діє

дуже важливий Закон

про страйки, право на

які, в тому числі всепольський,

прописано

поетапно, без численних

перепон, як у нас, і з акцентами

на переговори.

– Мають потужний

страйковий фонд?

– Мають, окремі галузеві

профспілки.

– Отже, ми, прямуючи

до Євросоюзу, маємо

нагадувати, м’яко ка-

жучи, владоможцям,

що в переліку завдань

має бути демократизація

суспільства,

трудових відносин че-

рез громадські інституції,

насамперед таку

потужну, як професійні

спілки, Федерація

профспілок

України, а не наступ на

правове поле, як це

відбувається.

– Вочевидь, про це треба

настійніше інформувати

наших соціальних

партнерів, які мають

зрозуміти: без дотримання

законних прав

профспілок і людини

праці не буде шляху до

Євросоюзу.

– Якщо говорити про

людину праці, якою в

Польщі є середня зар-

плата?

– Реальна середня зарплата

становить 4,7 тис.

злотих, це майже 34 тис.

грн, мінімальна – 3,010

тис. злотих (21,5 тис.

грн). З 1 січня 2023 року

мінімальна зарплата сягатиме

3,49 тис. злотих

(25,0 тис. грн).

– Делегація профспілок

з України побу-

вала у варшавському

Українському домі.

Кажуть, були під вра-

женням…

– Так, там я побував

вдруге і можу засвідчити

великий поступ у роботі.

Їх допомога органам

польської влади в

інтеграції українців після

24 лютого 2022 року у

польське суспільство

дійсно неоціненна.

– Хто очолює цю

організацію?

– Тут працює благодійний

фонд «Наш вибір»

під керівництвом Бенджаміна

Коупа (англієць,

який 20 років проживає

у Варшаві). Керівники

центру – дві українки

Мирослава Керик і Святослава

Никонович-Мендель.

Саме в Українському

домі біженці з України

знаходять допомогу,

обігрів, відпочинок, приходять

навіть грудних дітей

погодувати. Понад 5

тис. українців уже знайшли

роботу і місце проживання.

При Українському

домі нині працюють

півтори сотні волонтерів.

Назагал можу засвідчити:

поляки зробили

і роблять для українців

колосальну роботу.

РОЗМОВЛЯЛА

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК

 

ПРЕДСТАВНИКІВ ФПУ ВКЛЮЧЕНО ДО СКЛАДУ

ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ ПРИ ОМБУДСМЕНІ

Перше засідання нового складу

ради відбулось в онлайн режимі.

Експертна рада із соціальних та економічних прав є по-

стійно діючим консультативно-дорадчим органом, утворе-

ним Уповноваженим Верховної Ради України з прав люди-

ни, основним завданням якого є системний аналіз додер-

жання прав людини і громадянина на соціальний захист,

працю, охорону здоров’я, освіту і культуру, право власності,

безпечне довкілля, прав фізичних осіб – підприємців на

підприємницьку діяльність, прав споживачів органами дер-

жавної влади та органами місцевого самоврядування, їх

посадовими та службовими особами.

11 листопада відбулося перше установче засідання

Експертної ради, на якому, зокрема, обрали її співголову та

секретаря шляхом голосування, а також обговорили пропо-

зиції щодо плану роботи на 2023 рік.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО З?

06.01.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання